pondělí 2. února

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • PŘEHLED AKTUÁLNÍCH ZPRÁV Z ČESKÉ REPUBLIKY Pirát z Prahy:
 • Kožený si v Londýně koupil rezidenci autora muzikálu Jesus Christ Superstar Velká Británie:
 • Zkorumpovanost londýnské policie Média:
 • Ještě jednou: Je či není pořad Aréna České televize bulvární? (Nikolaj Savický, JČ)
 • Britští televizní šéfové přistiženi při zprimitivování televize (The Times)
 • O zákulisí Arény (Jiří Novák)
 • Paní Livia Klausová a ČEZ: Je Neviditelný pes seriózní? (Tomáš Pecina) Polemika:
 • Ach, ti strašliví sudetští Němci (Tomáš Pecina) Češi v zahraničí:
 • Dopis Jiřímu Pehemu z prezidentské kanceláře (Jiřina Fuchsová) Ještě jednou prezident Clinton:
 • Konspirativní teorie o skandálu Lewinsky (Pavel Trtík) Kontroverzní téma:
 • O informátorech Stb a jiných státních organizací (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ach, ti strašliví sudetští Němci

  Nemohu se zbavit pocitu, že ač se Aleš Zeman ve svém pátečním příspěvku staví do pozice odborníka na česko-německé vztahy, jeho přístup k problému je typický prvoplánovou jednoduchostí a neschopností vidět ty nejjednodušší souvislosti. Stejný přístup bohužel převládl mezi českými intelektuály při vyjednávání česko-německé deklarace a právě on byl důvodem intenzivní (a zhola zbytečné) kampaně v českých masmédiích, která jednotlivé fáze její přípravy provázela.

  Jak je možné, že do správní rady nového Fondu jmenovala německá strana tolik zástupců z Bavorska, ptá se pohoršeně Zeman. A co víc, dva z nich jsou sudetoněmeckého původu! Neslýchaná drzost -- to nemohli vybrat někoho z Aachenu, Mönchengladbachu nebo z Kielu?

  Dovolím si uvést několik skutečností:

  1. Sudetský problém objektivně existuje, a to nikoli v důsledku činnosti "sudetoněmeckých štváčů" z krajanských sdružení, ale z historických důvodů. Exodus sudetských Němců byl příliš masívní a oběti na životech i škody na majetku příliš velké, než abychom mohli problém zamést pod rohožku. Mnozí z nás znají z vlastní zkušenosti česko-slovenského rozchodu, že příchylnost k určité zemi je podmíněna nikoli racionálně, nýbrž emotivně; jistě si vzpomeneme, jak nepříjemným dojmem na nás zapůsobilo, když na česko-slovenské hranici slovenští celníci chtěli poprvé vidět naše doklady, a jak dotčeně jsme se cítili. Nepochybuji, že něco podobného, a patrně v daleko silnější míře, pociťují na česko-německé hranici sudetští Němci. Právě o tom je Heimatrecht, ne o trvalém bydlišti, jak nás přehorlivě ujišťuje Aleš Zeman.

  2. Jestliže někdo hájí právoplatnost a přípustnost Benešových dekretů, je to jeho věc a nelze mu jeho názor vyvracet. Já jsem Dekrety ovšem četl a nesouhlasím s tím, že nadále zůstávají součástí českého právního řádu.

  3. Podstatou smíření (Versöhnung) nemůže být zamlčování historických skutečností. Jak jsem již jednou kdesi napsal, Češi připomínají kloučka na pískovišti, který své majetkoprávní postoje formuluje větou: "Vrátím ti lopatičku, ale musíš nejdřív před celým pískovištěm prohlásit, že jsem ti ji nikdy neukradl."

  4. Německá strana nakonec ustoupila od úmyslu jmenovat do správní rady Fondu "profesionální vyhnance" a nahradila je lidmi, u nichž je daleko větší předpoklad, že dokáží s druhou stranou komunikovat. Tento krok jednoznačně vítám.

  5. Last but not least: Spolková republika Německo je demokratickým státem, takže nemůžeme čekat, že se na určitou otázku budeme setkávat jen s jedním, oficiálním názorem. Je ovšem na nás, abychom si každý z názorů dokázali zařadit. Pokud česká strana cítí potřebu polemizovat s extrémisty, měla by přenechat tuto iniciativu radikálním 'myslitelům' z okolí M. Sládka nebo M. Ransdorfa -- jen z těchto kruhů lze totiž očekávat dialog na adekvátní úrovni (viz např. tato tisková zpráva).

  Na okraj bych chtěl pro kontrast k Zemanově naivnímu textu upozornit na článek Michaela Franka na podobné téma.

  Začnou se vůbec ještě někdy Češi chovat v zahraniční politice jako dospělí lidé, anebo je traumatická zkušenost dvojí okupace zbavila schopnosti svéprávného jednání? Bázlivá reakce českého tisku na nespokojený článek v Die Welt poté, co soud osvobodil Miroslava Sládka v jeho poslední kauze, ukazují spíš na druhou možnost.

  Tomáš Pecina, Praha 1.2.1998


  (Nezdá se mi, že by pan Zeman ve svém původním příspěvku nějak horlil proti sudetoněmeckým zástupcům ve Fondu budoucnosti...? JČ)

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|