pondělí 2. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Český hokej, ekonomika a zahraničí:
 • Využijme "vlasteneckého vítězství zlatých hokejových hochů z Nagana" k propagaci českých výrobků ve světě (Jan Čulík) Romové a ČR:
 • První dvě romské rodiny, jedna z ČR a jedna ze Slovenska, dostaly asyl ve Velké Británii. Rozhovor s britskou pracovnicí organizace pro pomoc uprchlíkům z Doveru Sdělovací prostředky:
 • Dvojměsíčník Listy pod vedením nového šéfredaktora Václava Žáka plus pro informaci Obsah č. 1/1998
 • Ukradená Fronta, ukradené Právo (Jiří Vančura, Listy, č. 1/1998) Češi v zahraničí a české občanství:
 • K výzvě Čechů žijích v Americe prezidentu Havlovi - upřesnění (Tomáš Pecina) Ještě jednou k tomu hokeji v Naganu:
 • Bij Slováka do hlavy a jiné poznámky (Jiří Jírovec)
 • Bohové z Nagana (Danny Novotný, plus poznámka JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • První dvě romské rodiny, jedna z ČR a jedna ze Slovenska, dostaly asyl ve Velké Británii

  Britský soudní tribunál vyhověl žádostí tříčlenné romské rodiny z ČR o asyl a zároveň jedné romské rodiny ze Slovenska. Rozhodnutí zdůvodnil soud tím, že by návratem do ČR byli Romové pravděpodobně znovu pronásledováni. Romové se k soudu odvolali poté, co jim loni britské ministerstvo vnitra odmítlo žádost o asyl a nařídilo jejich deportaci zpět do ČR. Ministerstvo se mohlo proti soudnímu rozhodnutí do pěti dnů odvolat, ale neudělalo to. Britské ministerstvo vnitra v Londýně udělení asylu potvrdilo. Je to poprvé, co byl asyl poskytnut Romům z ČR. Rodiče a syn dostali asyl na čtyři roky, pak mohou požádat o trvalý pobyt v Británii, který bývá automaticky poskytnut. Romové svědčili, že jejich diskriminace začala až v devadesátých letech a zhoršovala se zejména od roku 1995. Otec rodiny konstatoval, že ho loni v létě pronásledovali mladíci s baseballovými pálkami a že byl napaden skinheady. Manželka, která se ho snažila bránit, utrpěla zranění. Napadený si stěžoval místním úřadům i policii, poslanci i českému prezidentovi, ale na žádnou žádost o pomoc nedostal odpověď. Britský soud rozhodl, že rodina byla vystavena pronásledování a že jeho příčinou byl její etnický původ." - K tomuto problému upozorňuju na 
  článek Andrewa Stroehleina "Bouře hanby" v Britských listech z 24. října 1997. Předpovídal v něm, že případy českých Romů bude v Británii v následujících měsících hodnotit nezávislí soudní adjudikátoři a že z toho bude plynout České republice záporná publicita. Odvolání jiných romských rodin však bylo mezitím zamítnuto. Od října loňského roku se muselo několik set Romů vrátit do ČR, respektive na Slovensko. (Možná částečně proto, že jejich odvolání nebylo tak dobře připraveno, jako nynější dvě.)

  Případ dvou výše uvedených romských rodin, jejichž odvolání bylo úspěšné, je zajímavý tím, že navzdory tomu, jak se předpokládalo, Romové nemuseli před soudním adjudikátorem dokazoval osobní pronásledování. Jejich právníci předvolali odborné svědky a ti svědčili na základě mezinárodních dokumentů (například dokumentu OSN) obecně o  případech pronásledování Romů v ČR, o tom, že se jich policie nezastává, atd. Tyto informace o situaci v ČR adjudikátorům stačily aby dvěma zmíněným romským rodinám poskytli asyl.


  Annie Ledger, pracovnice Kentského výboru na pomoc přistěhovalcům do Británie, Dover: Příznivé rozhodnutí odvolací žádosti dvou romských rodin z ČR a ze Slovenska posílí šance dalších Romů

 • Jaké máte podrobnosti o romských rodinách, které nyní dostaly v Británii asyl?

  Annie Ledgerová: Jedna z těch rodin bydlí v Doveru. Znám je, často za námi chodí pro radu ohledně různých záležitostí. Četla jsem adjudikátorovo rozhodnutí. V pátek 27.2. přišli tito Romové k nám do kanceláře a ukázali mi dopis, který obdrželi z ministerstva vnitra. Tím dopisem jim byl udělen status uprchlíků do roku 2002.

 • Co to znamená?

  Annie Ledgerová: Znamená to, že budou mít v pase razítko, které jim dovoluje zůstat ve Velké Británii do roku 2002. Pak budou mít právo zažádat o obnovení tohoto povolení. Mají právo vstoupit do zaměstnání a nemusejí pro to žádat o povolení. Mají právo na sociální a nezaměstnaneckou podporu, mají právo na britské státní zdravotnictví, které je zdarma - prostě mají nyní tatáž práva jako britští občané.

 • Neměli však být na podzim tito Romové na příkaz britského ministerstva vnitra z Británie deportováni. Proti tomu se odvolali. Ke komu se odvolali?

  Annie Ledgerová: Všichni, jimž ministerstvo vnitra odmítne politický asyl, se mají právo proti tomuto rozhodnutí odvolat. Samozřejmě, většina lidí se také odvolá. Koná se nezávislé odvolací řízení, obyčejně před jedním adjudikátorem, kterého jmenuje úřad britského Nejvyššího soudce. Odvolávajíci se osoby mají právo vystoupit na tomto slyšení, předložit důkazy ve svůj prospěch a povolat svědky, svědčící v jejich prospěch. Zatím jsme zaznamenali dva případy úspěšných odvolání. V prvním případě šlo o slovenskou rodinu Balogových, nyní se úspěšně odvolala druhá rodina, z České republiky. V tomto druhém případě povolala česká rodina různé svědky - odborníky, kteří svědčili o situaci v České republice a o zvýšených skinheadských útocích na romské skupiny a o tom, že policie není ochotna či schopna poskytovat adekvátní ochranu.

 • Jestliže tedy tito Romové povolali odborné svědky, kteří svědčili o všeobecné situaci v České republice, má tento případ význam precedentu?

  Annie Ledgerová: Na těchto případech byla zajímavá jedna věc: většina lidí se domnívala, že je velmi malá šance, že budou tato odvolání úspěšná. Normálně totiž musíte dokázat, že jste vy sami, individálně byli obětí násilí. Nestačí dokázat, že vaše etnická skupina je vystavována násilí. Argument: "Jsem Rom a Romové jsou v ČR pronásledováni" normálně nestačí. Žadatel musí normálně prokazovat, že tyto útoky postihly přímo jeho a že on sám bude v nebezpečí, pokud by se vrátil do České republiky. Tak nám to alespoň vysvětlovali právníci, že bude obtížné tyto záležitosti prokázat soudním adjudikátorům. Ale adjudikátoři dospěli k názoru, že existuje dostatečné množství důkazů - v různých analýzách a zprávách, například ve zprávě OSN o situaci na Slovensku a v České republice - že k útokům proti Romům dochází a že k nim dochází stále častěji a že čes,ká a slovenská policie na tyto útoky řádně nereaguje. Proto bylo tedy svědectví jednotlivých Romů pro adjudikátory důvěryhodné, vzhledem k všeobecným informacím o situaci v ČR a na Slovensku. Takže i když neexistovaly konkrétní důkazy, že tito konkrétní Romové byli obětí útoků, adjudikátor usoudil, že svědectví Romů a jejich svědků je spolehlivé a důvěryhodné.

 • Vladimír Mlynář, český ministr bez portfeje, který se zabývá romskou otázkou, se vyjádřil, že udělení tohoto asylu není predecent a že by další Romové měli zůstat v ČR.

  Annie Ledgerová: Má zřejmě pravdu. Tento konkrétní adjudikátor usoudil v tomto konkrétním případě, že rozhodne ve prospěch žadatele. Jiní adjudikátoři mohou rozhodnout jinak. V obou výše zmíněných případech bylo rozhodnuto ve prospěch romských žadatelů o asyl, protože na adjudikátora působili Romové a svědci důvěryhodným dojmem. V dalších případech to bude záviset na tom, jak důvěryhodně budou romští žadatelé a jejich svědci vystupovat. O romských případech bude rozhodovat velké množství nejrůznějších adjudikátorů. Nebude stačit, aby právník poukázal na to, že už v předchozím případě bylo rozhodnuto, že situace v ČR a na Slovensku je pro Romy nebezpečná. Neznamená to tedy, že bude nyní rozhodnuto ve velkém počtu Romů při jejich odvolán proti deportaci z Británie v jejich prospěch. Nicméně to podstatně posiluje argument právníků a právních zástupců. Ti tyto předchozí dva precedenty budou využívat a zejména budou využívat dokumentace, která byla shromážděna pro úspěšné odvolací řízení těchto dvou rodin a která dokazuje, že se v ČR a na Slovensku stávají romské rodiny obětí stále většího množství rasistických útoků. Adjudikátoři ovšem rozhodují velmi rozdílně: někteří jsou velmi přísní, jiní nikoliv. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|