středa 4. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Sdělovací prostředky:
 • Televize Nova, duální televizní a rozhlasový systém a článek v Respektu (Milan Šmíd)
 • Proč by měl stát mít dohled nad Internetem (Jan Macháček) Sdělovací prostředky a svoboda projevu:
 • Znovu skandál s potlačením knihy bývalého hongkongského guvernéra: Svědectví bývalého šéfredaktora listu Sunday Times, Andrewa Neila, o diktátorských metodách mediálního magnáta Ruperta Murdocha
 • "Musel jsem odejít" - Tim De Lisle si nemohl komerční manipulaci čtenářů v listě Times srovnat se svým svědomím. Kde jsou v české tisku svědectví novinářů o poměrech v redakcích? Češi v zahraničí a dvojí občanství:
 • Pražský hrad píše Čechům v Americe
 • Pražský Senát píše Čechům v Americe
 • All are equal..., všichni jsou si rovni..., ale my jsme trpěli víc! (Šárka Lhotáková)
 • Prozac? Ale kdež, spíše něco pro povzbuzení paměti pro paní Fuchsovou (Tomáš Pecina)
 • Pan Pecina to s peticí proti vrácení občanství Čechům v Americe skutečně přehnal (Jaroslav Slunečko) Hokej, snad už naposled:
 • Je zábavné sledovat to nacionalistické nadšení! (Jan Lipšanský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis Čechům v Americe ze Senátu

  Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahranicí

  (Existují snad nějací krajani žijící v České republice? Pokud ne, proč ten pleonasmus v názvu? [Nemluvě o pochybnosti termínu "krajani"] JČ)

  Praha, 26.2.1998

  Sdělení zahraničním Čechů, a krajanům

  (Ze zasedání Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí dne 11. února 1998)

  Nemalá část české veřejnosti se živě zajímá o to, jak žijí zahraniční Češi a krajané a jak se vyvíjejí vztahy mezi nimi a novou demokratickou republikou. Ve srovnání s podzimní schůzí komise v říjnu 1997 se projevil zvýšený zájem o její jednání predevším ze strany sdelovacích prostředků, včetně ČT 2, která ve svém hlavním večerním zpravodajském pořadu vysílala komentované záběry schůze. Jednání se tentokrát zúčastnili se dále zvý?í počet občanů majících dvojí občanství. Žádala proto, aby se komise zabývala tímto problémem komplexně a důkladněji. K tomu pak bylo doporučeno, aby příprava legislativní iniciativy Senátu byla založena na hlubší expertíze, v níž by otázka navrácení občanství byla analyzována v mezinárodněprávních, ekonomických a vecných souvislostech, včetně finančních dopadů na státní rozpočet.

  Obě hlediska se odráží (sic, správně česky je "odrážejí", JČ) v klíčovém usnesení komise. Je položen důraz na to, ze řešení otázky navrácení českého občanství a vytvoření právního rámce pro uplatňování legitimních občanských práv zahraničních Čechů a krajanů, včetně Čechů žijících na Slovensku, je velice naléhavé. Současně se v usnesení uvádí, ze konkrétní příprava legislativního postupu v této věci bude zvolena poté, co se komise seznámí s širší analýzou problému, který byl projednáván.

  MUDr. Milan Špaček, v.r.

  předseda  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|