pondělí 16. března

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Prostituce:
 • Praha, středoevropský Bangkok (Andrew Stroehlein)
 • Central Europe's Bangkok (Andrew Stroehlein)
 • Rozbita mezinárodní organizace, pašující z ČR do Ameriky ženy k sexuálnímu vykořisťování (Josef Schrabal) Češi, Němci a podnikání:
 • Německý stavební projekt ve Velké Hleďsebi: Ukaž mi peníze (Jiří Jírovec) Izrael a lidská práva:
 • Mordechai Vanunu: Vězněn v Izraeli dvanáct let nepřetržitě na samotce za prozrazení izraelských jaderných tajemství Ekonomické ukazatele v ČR:
 • BL užily nesprávnou definici inflace v ČR (Jan Halva) Češi v zahraničí:
 • Dopis Čechům v zahraničí ze senátu: Pithart a Špaček: Novelu volebního zákona vrátil parlament vládě k přepracování bez zlé vůle
 • Chápání problematiky (Jiřina Fuchsová)



  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pithart a Špaček: Novelu volebního zákona vrátil parlament vládě k přepracování bez zlé vůle

  Senát Parlamentu České republiky

  Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí

  Valdštejnské náměstí 4, 118 00 Praha 1

  V Praze dne 4. března 1998

  Všem zahraničním Čechům a krajanům!

  Stálá komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí netrpělivě a s nadějemi sledovala přípravu a projednávání nového volebního zákona. Očekávali jsme, že novela mimo jiné umožní také těm českým občanům, kteří se v den voleb zdržují v cizině, uplatnit Ústavou jim zaručené volební právo.

  Komise s politováním vzala na vědomí, že Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky se na své 20. schůzi usnesla vrátit návrh zákona vládě k přepracování jeho podstatných částí. Tím ovšem byl - beze zlé vůle - prodloužen existující právní stav, podle kterého uplatnit volební právo v zahraničí není možné.

  Komise chce v této chvíli pochopitelného zklamání ujistit všechny zahraniční Čechy a krajany, že bude i nadále pokračovat v úsilí umožnit jim, aby mohli co nejdříve také volebním aktem prokázat svůj vztah k domovu, k České republice.

  Komise je chce rovněž ujistit, že bude působit tak, aby problematika zahraničních Čechů a krajanů byla mezi občany České republiky chápána hlouběji a pozitivněji.

  V této činnosti má komise plnou podporu předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Petra Pitharta, který požádal, aby mohl svůj postoj potvrdit tím, že tento dopis spolupodepíše.

  Doc. JUDr. Petr Pithart

  předseda Senátu

  MUDr. Milan Špaček

  předseda Stálé komise



  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|