úterý 7. dubna

O B S A H

CO JE NOVÉHO V ČR:

 • Přehled aktuálních zpráv z České republiky: Může se ČR stát bohatou zemí?
 • Paul Johnson: co způsobuje bohatství národů ČR: Reforma volebního systému:
 • Ke komentáři Andrewa Stroehleina (Jiří Pehe), odpověď A.S.
 • Bezradnost a volební systémy (Jiří Novák, Nezávislí) Dojem z ČR po návštěvě v Americe:
 • O české zaprdlosti (Jan Lipšanský) Politická kultura v ČR:
 • Anonym (Petr Jánský) Policie ČR informuje:
 • Aktuální bulletin trestných činů v ČR  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Anonym

  Petr Jánský

  Byla u nás doba, kdy se neposuzoval obsah sdělení, ale jeho pisatel. Byla-li předmětem sdělení stížnost, nikdo se jí nezabýval, zatočilo se rovnou se stěžovatelem. To zákonitě vedlo k tomu, že lidé své stížnosti přestali podepisovat. Vedle tzv. oprávněných anonymů, které se zakládaly na pravdě a jejichž cílem byla náprava, druhou, neméně početnou skupinu tvořily anonymy lživé, pomlouvačné, které chtěly ublížit, vyprovokovat, zdiskreditovat, společensky znemožnit.

  Po listopadu se zdálo, že důvod nepodepsání se pomine, neboť úřady budou zkoumat obsah stížnosti, ne jejího pisatele. Praxe ukazuje, že tomu tak není. Z různých důvodů se lidé nepodepisují i nyní. U anonymu na ředitele BIS se jedná o choulostivou záležitost. Nebylo by správné, jak se domnívá pan Čulík, dopis prostě hodit do koše. Ze dvou důvodů: 1. V zájmu BIS, 2. V zájmu pana Vulterina. Obsah, alespoň jak jej prezentovala media, nevrhá dobrésvětlo ani na organizaci, ani na jejího ředitele. Je potřeba, bez ohledu na pistalele, zjistit pravý stav věcí. Bez řádného prošetření by na panu Vulterinovi ulpěla pomluva.

  Znepokojuje mě, že stávající politická situace přeje pomluvě. Pomluva je využívána jako způsob politického boje. Nedivím se politikům, neboť jsou to také jen lidé, že občas toho někdo má dost. Nedivím se slušným lidem, že se takto pokleslé politice vyhýbají.

  Petr Jánský


  Myslím si, že jediným účinným bojem proti vlivu anonymních udání v politickém životě je ignorovat. - V rámci férovosti musím dodat, že např. britská policie zřizuje v mnoha městech udavačské telefonní linky, kde mohou občanéupozorňovat v rámci boji proti kriminalitě na páchanétrestnéčiny. Aby se nemuseli bát, že se jim zločinci pomstí, jejich anonymita je zaručena. Nevím, zda je to zrovna etický způsob boje proti kriminalitě. Možná si ale policie myslí, že jinak to nejde. JČ  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|