pondělí 11. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled aktuálních zpráv z ČR Ekologie v ČR:
 • Hrozí Brnu záplava radioaktivním kalem? Ochrana památek v ČR:
 • Vandalismus evropského formátu: kostel svatého Michaela Archanděla z 12. století na Staroměstském náměstí v Praze je přestavován na disneyovskou multimediální show Česká televize:
 • Události bez událostí: Reforma zpravodajství České televize - pokus o první analýzu (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Vandalismus evropského formátu: kostel svatého Michaela Archanděla z 12. století na Staroměstském náměstí v Praze je přestavován na disneyovskou multimediální show

  Inž. Jiří Pešek

  Podnik Kontakt Moravia Evropa (KME) se sídlem v Hodoníně, který se posléze proměnil na společnost Michal Praha, s.r.o. s majoritním podílem rakouského kapitálu, přestavuje jednu z nejcennějších památek českého státu, kostel sv. Michaela Archanděla na pražském Staroměstském náměstí, v disneylandovské multimediální show "St. Michael's Church Attraction".

  Kostel sv. Michaela Archanděla na Staroměstském náměstí čp. 460 má významné stavební prvky z doby gotické (nejvyšší gotický portál v Praze) a  zahrnuje části předcházející románské baziliky, kteerá patřila k nejdůležitějším sakrálním stavbám v Praze.

  Přestavba historické budovy pro multimediální show z českých dějin způsobila těžce vyčíslitelné škody

 • archeologické. Neprovádí se dostatečný průzkum, nevede se adekvátní dokumentace, předepsaná ze zákona. V jižní části obvodového zdiva gotické fary byl vybourán otvor pro vstup pro trafostanici a plášť románské study byl ubourán o 70 cm, ačkoliv v obou případech jde o samostatné kulturní památky, zapsané ministerstvem kultury ČR v roce 1997.

 • architektonické. Prostor byl zmrzačen hrubými stavebními zásahy, narušením statiky štíhlých gotických pilířů i obvodových zdí, přepatrováním ocelovými konstrukcemi a inženýrskými sítěmi pro obrovskou restauraci, která má být zřízena na půdě kostela. Byl deformován tvar střechy a nedodržen přikázaný typ krytiny. Tyto a další zásahy jsou v příkrém rozporu s původními nařízeními ministerstva kultury ČR z 29.3. 1994, jimiž bylo vkládání jakýchkoliv konstrukcí trvalého charakteru do interiéru kostela zakázáno.

 • pietní. Byly rozvráceny a zničeny hroby zde pochovaných servitů a významných představitelů středověké Prahy měšťanského i šlechtického původu, obsahující asi 11 metrů krychlových kosterních ostatků, včetně vybavení hrobů a cenných předmětů zemřelých.

  Kostel svěřilo od roku 1982 svěřilo ministerstvo kultury Státní knihovně ČSR.

  27. října 1993 uspořádala aukční a realitní kancelář Gavlas dražbu kostela sv. Michaela Archanděla. Proti dražbě se rezolutně postavila akademická, laická i odborná veřejnost, profesoři a studenti Karlovy univerzity, Akademie věd ČR, ředitel Ústavu dějin umění, Státní ústav památkové péče, fakulta architektury ČVUT, generální převor řádu servitů a další osoby a organizace. Proto byl výsledek dražby anulován a nynější Národní knihovna ČR pronajala za předem stanovených podmínek kostel společnosti Kontakt Moravia Evropa.

  V roce 1994 předložila společnost Kontakt Moravia Evropa studii na rekonstrukci kostela a na jeho využití jako banky. Tento záměr byl schválen závaznými rozhodnutími Odboru památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy z 21.6.1994 a 22.6. 1995. Pak vydal Odbor výstavby Obvodního úřadu Městské části Praha 1 stavební povolení dne 24.7. 1995. Rozhodnutí OPP MHMP ze dne 22.6. 1995 bylo posléze zrušeno usnesením ministerstva kultury ČR 15.7. 1996, které nabylo právní moci 12.3. 1997.

  20. 6. 1997 vydal Odbor památkové péče Magistrátu hlavního města Prahy nové stanovisko, na jehož základě vydal Odbor výstavby Obvodního úřadu Městské části Praha 1 25.6. 1997 Povolení změny stavby před jejím dokončením na proměnu kostela v "multimediální show".

  14. 4. 1998 podala Akademie výtvarných umění v Praze, zastoupená rektorem J. Kotalíkem, u Obvodního soudu v Praze Návrh na předběžné opatření s cílem neprodleně zastavit všechny práce v objektu kostela svatého Michaela Archanděla. 16.4. 1998 se k návrhu připojil Státní ústav památkové péče a Pražské grémium pro ochranu a rozvoj kulturního prostoru hl. m. Prahy. Odpůrcem je společnost Michal Praha s.r.o.

  Kostel svatého Michaela Archanděla na Staroměstském náměstí čp. 460 s rozsáhlým pohřebištěm, vnímaný jako jedna z nejcennějších památek ČR, spojuje ranou českou historii 12. století s kořeny evropské křesťanské civilizace.

  Proto je jeho parbarská devastace způsobená přestavbou na multimediální show selháním činných správních orgánů a projevem vandalismu evropského formátu, proti němuž je nezbytné rozhodně vystoupit.

  Inž. Jiří Pešek

  tel: (02) 421 418 • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|