pondělí 1. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Sdělovací prostředky:
 • Pořad Kotel televize Nova - výhodný propagandistický nástroj pro politiky (Jan Čulík)
 • TV Nova's Kotel Programe - a useful propaganda instrument for politicians (Jan Čulík)
 • Ještě k středeční rozhlasové debatě o České televizi - reakce (Jan Čulík)
 • Milan Kruml z časopisu Týden k rozhlasové diskusi o ČT
 • Poznámka k debatě o ČT (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Zpět k volbám (Petr Jánský) Česká televize a hlasování v Aréně, poškozující demokracii:
 • Nic se nezměnilo: Česká televize dále mate veřejnost telefonním hlasováním v pořadu Aréna a Rada ČT nedělá nic Zdraví:
 • Viagra: Lék na zlepšování sexuální výkonnosti proměnil milionářského staříka v potulného kance
 • Viagra, viagra a zase viagra (Josef Schrabal) Volební programy českých politických stran:
 • Srovnání: Ekologická politika Unie svobody a Politického klubu (Jiří Guth) Demokratická unie si stěžuje na "nedemokratické praktiky":
 • Mediální blokáda: o tom, že nás podporuje Kubišová, nenapsala MFD ani slovo (Demokratická unie)
 • Volby 98 - dopis pozorovatelům OBSE (Demokratická unie) Oznámení
 • AmberZine  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Pořad Kotel televize Nova - výhodný propagandistický nástroj pro politiky

  Jan Čulík

  (Zasláno do deníku Slovo.)

  Slyšel jsem několik šokovaných komentářů, týkajících se pořadu televize Nova Kotel. Že je to nejextrémnější vrchol primitivismu, agresivity a vulgárnosti. Divil jsem se tedy, proč politikové do Kotle chodí a nechávají se zostuzovat. Mají to zapotřebí?

  Shlédl jsem nyní pořad Kotel s Milošem Zemanem, který se vysílal ve středu 27.5. 1998. Myslím, že čeští politikové mají velmi dobré důvody, proč se nechávají zvát do Kotle.

  V pořadu Kotel se projevuje typický novácký rukopis: Vladimír Železný je dobře informován o tom, co se vysílá na nejrůznějších světových televizních stanicích. Jeho televize přebírá podněty ze zahraničí, ovšem přejatá česká verze zahraničních pořadů je obvykle hrubší a primitivnější než zahraniční originál.

  Bylo by zajímavé vědět, do jaké míry je to záměr (protože Železný a kolegové usuzují, že právě neumělá verze zahraničních televizních pořadů bude pro české televizní diváky nejatraktivnější) a do jaké míry nutnost, protože pracovníci televize Nova zahraniční formát realizovat inteligentněji neumějí.

  Pořad Kotel má velmi slabou tematickou strukturu a minimum logických argumentů. Od diváků se vůči zpovídanému politikovi ozývá vlastně jen neartikulované vytí. Skoro stejně nízkou úroveň jako obecenstvo ve studiu má i moderátorka, Michaela Jílková. Není schopna sledovat, co se v pořadu děje. V zájmu rychlosti přerušuje Jílková projev tazatelů i odpovídajícího politika necitlivě na těch nejnevhodnějších místech. Je jistě správné přerušovat mlžící politiky, ale musí se to umět.

  Jílková, stejně jako většina diváckých tazatelů, má pozoruhodně nekultivovaný projev. Publikum i moderátorka budí přesvědčivý, tristní dojem zotročeného, ubohého, vulgárního a  zproletarizovaného národa. Jestlipak vybírá produkce televize Nova záměrně pro pořad Kotel jen ty nejhrubší a nejhloupější diváky? Dosud uvedl Vladimír Železný, že si prý vybírají jen lidi, kteří k pozvaným politikům zastávají "neutrální postoj". Pokud by v Kotli šlo o reprezentativní vzorek národa, pak by měl pořad Kotel určitou demokratickou legitimitu. O drasticky nízké úrovni národa by se měla v tom případě zahájit veřejná diskuse.

  Pro politiky je ovšem pořad Kotel nesmírně výhodný. Funguje totiž na dvou rovinách, iracionální a intelektuální. Politikové mohou využívat primitivní emocionality diváků ve studiu k vytvoření falešného dojmu, že dokáží odvážně a přesvědčivě odpovídat na ostře kritické otázky. Přitom však intelektuální úroveň jejich argumentů není analyzována. Tak mohou politikové Kotle dobře využívat ke svým politickým cílům.

  Základní úroveň pořadu Kotel je emocionální. Diváci agresívně řvou. Ptají se na hlouposti, většinou neumějí ani zformulovat otázku. Pro primitivy je takové protržení emocionálních hrází očistnou katarzí. Televize Nova také dává veřejnosti za její hrubost a neomalenost rozhřešení. Říká jí: vy máte demokratické právo být primitivní, nevzdělaní a ubozí. Buďte na to hrdi.

  Obecenstvo bylo minulý týden v pořadu Kotel proti Miloši Zemanovi většinou předem zaujato. Byli to lidé, kteří nejsou schopni vnímat věcné argumenty. Zemanovi však nešlo o tyto osoby, reagující jen na iracionální, vegetativní úrovni. Jsou pro politika před volbami nezajímaví, protože jsou nepřístupní logickým argumentům. Distancoval se od nich svým projevem. Mluvil kultivovaně, výmluvně, logicky, věcně, zdvořile, racionálně a přesvědčivě, skoro úplně jako profesionální západní politik.

  Zeman záměrně hovořil přes hlavy primitivů ve studiu k národu u televizních obrazovek, k voličům, kteří jsou racionálním argumentům schopni porozumět.

  Pro diváka, který umí logicky uvažovat a vnímat fakta, muselo být Zemanovo vystoupení v Kotli na první pohled velmi přesvědčivé. V důsledku chabosti oponentů byl Zeman v pořadu jasný vítěz.

  Povšiml jsem si drobných nesrovnalostí v Zemanově projevu, když hovořil o britské Labour party. Nikdo v pořadu Kotel nevěděl, že jsou to nepřesnosti. Bezpochyby obsahovala Zemanova argumentace i jiná sporná tvrzení. Ve studiu pořadu Kotel nebyl však nikdo, kdo by byl schopen Zemanovy výroky logickou a věcnou argumentací zpochybnit.

  Kotel s Milošem Zemanem byla jedna dlouhá, vysoce efektivní reklama pro sociálně demokratickou stranu. Televize Nova ji poskytla ČSSD zcela zadarmo. Taková reklama měla zjevně hodnotu mnoha miliónů korun. Jen zdánlivě byl Zeman vystaven ostré argumentaci oponentů. V důsledku falešného zdání, že se zpovídaný politik musí bránit proti ostře kritickým otázkám, má pořad Kotel na rozdíl od normálních předvolebních reklam zajištěnu obrovskou sledovanost.

  Není divu, že čeští politikové chodí a budou i dále chodit rádi do pořadu Kotel. Vědí, že jeho ubohost jim zadarmo a při vynaložení minimálního úsilí umožní před voliči vyniknout jako inteligentní a profesionální osobnosti.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|