úterý 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká politika:
 • Doručovatelka - výmluvy na rasismus? (Pavel Jánský) Česká věda a její financování:
 • Věda, politika a komunikace - polemika s článkem p. Pavla Holby (Jan Konvalinka) Česká politická kultura:
 • Vůli voličů je v demokracii nutno projevit respekt, i když hlasovali pro odporné strany (Reakce na články v pražském tisku, polemizující s Andrewem Stroehleinem, Jan Čulík) Chabé právo na informační soukromí v dnešním světě:
 • Databáze a Iva Drápalová (Jiří Jírovec) Opravy:
 • Nepřesnosti v článku Ivy Drápalové o návštěvě archívů Stb (Aleš Drápal) Česká politika:
 • Nezávislí si stěžují OBSE, že české veřejnoprávní sdělovací prostředky "porušují zákony"
 • Tisková beseda Nezávislých z 1.6. 1998 Sdělovací prostředky:
 • Podporuje MF Dnes fašismus? (J. Jiřík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nezávislí

  politické hnutí

  Mezibranská 11, 110 00 Praha 1

  tel/fax: 24946883

  Praha 30.5.1998

  Vážený pan

  Stefan Krause

  zástupce OBSE

  Praha

  Vážený pane!

  Žádám Vás, aby při monitoru regulérnosti voleb v ČR zástupci OBSE posuzovali i regulérnost chování sdělovacích prostředků a zejména prostředků veřejnoprávních. Občanům ČR zákon ukládá, aby si tyto prostředky platili a také ukládá těmto prostředkům určité povinnosti. Obecně jsou tyto povinnosti zakotveny v Ústavě ČR (čl. 5) a v Listině základních práv a svobod (čl. 17), která je její součástí. Další povinnosti ukládá zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (§ 4 odst. 2) a zvláštní povinnosti provozovatelům ze zákona ukládá § 9 uvedeného zákona a § 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi.

  Uvedené zákony jsou soustavně porušovány. Nemohu mluvit za jiné politické subjekty, které jsou v obdobné situaci, ale politické hnutí NEZÁVISLÍ (NEZ), které je trvale řádnou volební stranou a plní všechny zákonem stanovené povinnosti, nebylo přizváno do jediné diskuse na žádné televizní stanici, ani do rozhlasového vysílání. Když uvážíme, že v ČR je pouze 8 politických subjektů, které plní všechny požadavky zákona (pokud nepočítám nově vzniklé subjekty v roce 1998), je to jednoznačným dokladem, že demokratické principy jsou v ČR trvale porušovány. Stát, ve kterém není dodržována Ústava a jsou porušovány platné zákony, nemá právo nazývat se demokratickým státem.

  Na uvedené skutečnosti opakovaně upozorňujeme nejen prezidenta a další představitele státu, ale i Komisi pro sdělovací prostředky Parlamentu ČR. Přes tato upozornění nedošlo k nápravě. ČT ignoruje všechny tiskové besedy NEZ a v teletextu, který je součástí ČT nejsou zveřejňovány zprávy NEZ a raději jsou ponechány volné neobsazené strany.

  Komise pro sdělovací prostředky reagovala až v okamžiku, kdy po změně ředitele České televize byla vyjádřena ochota pozvat k diskusi představitele mimoparlamentních politických subjektů a jejich účast losovat. Tato reakce byla trapná a také tak vyzněla. Proto se připojuji ke stížnosti Jana Čulíka v Britských listech, které jsou jedním z mála objektivních sdělovacích prostředků dostupných v ČR a dovoluji si Vás zdvořile požádat o objektivní posouzení situace.

  Pro lepší informaci přikládám i dopisy zaslané v minulosti Parlamentu ČR. Tento dopis postupuji i Britským listům k případnému zveřejnění.

  S pozdravem

  Ing. Jiří Novák

  místopředseda NEZ

  Přílohy:

  Dopis Parlamentu z  25.3.1998

  Dopis Parlamentu ze 4.11.1996


  Vážený pan

  Ing. Jan Kasal

  předseda komise pro sdělovací prostředky

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  Sněmovní 4

  118 26 Praha 1

  25.3. 1998

  Vážený pane předsedo!

  V souvislosti s Vaší výzvou v rozhlase jsem byl pověřen Republikovou radou NEZ k jednání o přístupu politických subjektů do sdělovacích prostředků. Jsem přesvědčen, že objektivní přístup veřejnoprávních sdělovacích prostředků může do značné míry eliminovat vliv finančních prostředků na politický život.

  NEZ je jednou ze 16 volebních stran podle volebního zákona. Splnilo všechny požadavky, pravidelně předkládá návrhy na řešení odborných problémů. Přes tuto skutečnost jeho zástupci nebyli pozvání do žádné televizní debaty.

  Mohu Vás ujistit, že souhlasíme s požadavkem na poskytování objektivních informací. Rádi bychom Vás však upozornili, že ani současné veřejnoprávní sdělovací prostředky nejsou objektivní. Stále přetrvává tak zvaná stranickost, jejímž důsledkem je autocenzura. Pokud je ČR v nepříjemné ekonomické situaci, jsou společným viníkem také sdělovací prostředky. Hlavní vinu nese podle našeho názoru Česká televize, která nepřipustí do vysílání jiný názor, než několika nejsilnějších stran. Veřejnoprávní televizi si ze zákona platí občané proto, aby poskytovala v souladu s Ústavou ČR objektivní informace. Článek 5 této ústavy hovoří zcela jednoznačně o volné soutěži politických stran. Jejich existence a činnost je dána zákonem. Pokud politický subjekt podmínky zákona splňuje, má podle ústavy stejná práva, jako kterýkoliv jiný. Ústava nerozlišuje strany a hnutí na malé a velké, ani na parlamentní nebo mimoparlamentní.

  Současné vedení České televize nezajistilo a nepokusilo se zajistit taková opatření, aby byly uvedené zákony dodržovány. Tím došlo nejen k poškození většiny politických subjektů České republiky, ale také k poškození občanů, kteří nebyli informováni o možnostech řešení problémů hospodářství České republiky. Za uvedený stav nesou odpovědnost i členové Rady České televize a Parlamentní komise pro sdělovací prostředky.

  Ing. Jiří N o v á k

  místopředseda NEZ

  Tel.: 537945

  E-mail: novak@bbs.infima.cz

  Vážený pan

  Ing. Jan Kasal

  předseda komise pro sdělovací prostředky

  Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR

  Sněmovní 4

  118 26 Praha 1

  4.11.1996

  Vážený pane předsedo!

  V příloze Vám posíláme otevřený dopis, který se naše hnutí rozhodlo poslat voličům. Protože jsme přesvědčeni, že současný postup sdělovacích prostředků je v rozporu s Ústavou ČR, žádáme Vás, abyste zajistil prověření objektivity výběru prezentace kandidátů do Senátu ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, mezi které podle našich informací patří Svobodná Evropa.

  Pokud nebude možné tuto objektivitu dokladovat, měla by se komise pro sdělovací prostředky Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR vzniklou situací zabývat, vyvodit důsledky a zajistit taková opatření, aby platné zákony tohoto státu byly dodržovány.

  Na rozdíl od minulosti, kdy KSČ např. O Chartě 77 informovala nechala ji odsoudit, ale nezveřejnila ji, současní cenzoři se poučili natolik, že utají i existenci předkládaných dokumentů.

  Ing. Jiří N o v á k

  místopředseda NEZ

  Tel.: 537945

  E-mail: novak@bbs.infima.cz

  Příloha:

  Dopis voličům

  Na vědomí:

  Miloš Zeman předseda PSP ČR  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|