středa 3. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká politika:
 • Jak z dnešních politických průšvihů? (Ondřej Hausenblas) Zpravodajství České televize:
 • Jaké byly Události České televize (Jan Čulík)
 • A jaká byla Jednadvacítka (Jan Čulík) K debatě o České televizi v Radiofóru:
 • Poslanec Michal Prokop píše Janu Čulíkovi Česko-německé vztahy:
 • Projev Franze Neubauera v Norimberku (Aleš Zeman) Česká politika:
 • Audit nejen forenzní - nemělo by se kontrolovat, zda skutečně mají politické strany členy a ne jen mrtvé duše? (Miroslav Jandora) Etika sdělovacích prostředků:
 • Havel: "Jsem otrávenej" - směly o tom sdělovací prostředky informovat? (Jiřina Fuchsová, Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Audit nejen forenzní

  Miroslav Jandora

  Mnohokrát jsem se zamýšlel, jak je vlastně možné, že se objevují nová sdružení spadající pod politické strany a  někdy počet jedné místní organizace dosahuje paradoxně i  50% členské základny strany celé. Nechápal jsem nikdy, jak mohou některé místní organizace jednat zcela proti všem ideovým zásadám strany, ke které se hlásí . Tento efekt se nejvíce projevuje na  komunální úrovni. Jsem z Brna.......

  Vzhledem k tomu, že nemám právní vzdělání, vyzývám k veřejné diskusi a  doplnění nebo vypracování nových pravidel pro kontrolu politických stran.

  Nechci nikoho omezovat, ale pokud by strany měly a  chtěly být důvěryhodné, měly by se samy do tohoto procesu zapojit.

  Možná jsem naivní, ale myslím si, že některé z níže uvedených bodů by mohla uvítat také státní správa.

  Nejsem zase tak naivní, abych nevěděl, že se objeví odpůrci a  nepřekonatelné technické překážky . Nemyslím si ale, že notářské poplatky jsou tak vysoké, když vezmu v úvahu, že strany letos dělají po vzájemné dohodě úspornou volební kampaň, kdy hodlají utratit pouze 20 milionů.../ nebo 30mil. atd, místo 60 a  podobně../

  Jen pro pořádek dodávám, že NKU ani nikdo jiný nemá šanci kontrolovat a  postihovat chybná rozhodnutí místních zastupitelů, pokud je schválí většina, popř. rada města.

  Paradoxně tak existuje skupina lidí, které jsme si sami zvolili, kteří mohou rozdělovat zakázky svým známým, organizovat výběrová řízení, šitá na míru mnohdy firmám, které někdy i  patří zastupitelům, nebo exponentům politických stran, které ovládají tu kterou stranu a  radnici. Beztrestně!! Přece to schválila rada, zastupitelstvo....

  Navrhuji, aby NKU mělo možnost kontroly všech úrovní komunální správy, kde se bez dostatečné kontroly hospodaří miliardami z kapes poplatníků.

  Pro a  proti na  téma audit členské základny politických stran, ověřování výsledků voleb, jejich archivace a  zřizování nových poboček od nejnižších úrovní

  Porovnání úkonů při prokazování totožnosti na  různých úrovních je zajímavé. Pokud se chcete stát abonentem videopůjčovny, nebo knihovny, musíte se prokázat občanským průkazem, rodným listem/nebo ověřenou kopií a musíte vytvořit podpisový vzor.

  Pro členství v politické straně stačí vyplněný formulář, který někdo podepíše, a  není třeba se příště prokazovat,. Ověření totožnosti a  podpisu notářem by jistě bylo vhodné a  pro opravdového člena strany nenáročnou operací pokud to myslí s členstvím vážně.

  Pro důkaz velikosti členské základny prakticky není vyžadováno nic, berou se v úvahu různé seznamy a  vybrané příspěvky.

  Členství ve straně není průkazné a  velikost členské základny se mění v závislosti na  termínech voleb, sněmů a  potřeby maskovat neidentifikovatelné příjmy stran.

  Nelze vyloučit vznik nové strany, pokud se byť jen opticky prokáže velikost její základny, výsledky voleb uvnitř politických stran na  nižších úrovních nejsou ověřovány a  ani archivovány, počet přítomných potřebných k platnosti hlasování se upravuje dle situace, dá se s nimi manipulovat, přítomnost notáře a  ověřený zápis je možným a  asi nutným východiskem.

  Vzniká zde možnost vytvoření zájmové skupiny, tzv. místní organizace, pod hlavičkou politické strany a  prakticky působit zcela v rozporu s deklarovaný m volebním programem.

  Když uvážíme množství finančních prostředků a  výkonnou moc, kterou mohou politické strany disponovat, jsou nějaká opatření namístě: audit členské základny ověřený notářem 1x ročně od nejnižších úrovní, zejména před volbami do PS a  volbami komunálními.

  Je legrační, že se musí notářsky ověřovat totožnost sponzorů stran, kteří musejí splňovat velmi přísné podmínky, když tito poskytují dar nějakému seskupení lidí, o  jejichž existenci a  počtu mohou vzniknout pochybnosti /oprávněně/.

  Existuje vážné podezření, že se v mnoha stranách nemanipuluje jen černými penězi, ale i  černými dušemi

  15.5.1998

  Miroslav Jandora


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|