úterý 9. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Nemilosrdné lekce z pravidel podnikání:
 • Boeing, který vstupuje do českého Aera, nyní uzavírá svou torontskou továrnu a propouští tam 2000 zaměstnanců (Jiří Jírovec) České školství:
 • Zastává ministr školství názor, že je nutno omezit počet vysokoškoláků v ČR, aby nevznikaly "levicové nepokoje"? (Marek Houša)
 • Žádost o vysvětlení: dopis ministru školství (Jan Čulík)
 • Poslouchejme pozorně všechny strany (Ondřej Hausenblas) Sdělovací prostředky:
 • Postoj vlády a parlamentu vůči televiznímu vysílání je v Británii trochu jiný než v ČR - Má Zdeněk Šámal vlastní projekt reformy zpravodajství ČT? (Jan Čulík)
 • Britské ministerstvo kultury varuje komerční televizní stanici Sky TV, že ignoruje zákony Evropské unie (Jan Čulík) Povodně:
 • V Litovli-Rozvadovicích byl znovu vysvěcen první opravený kostel, poškozený loňskými povodněmi (František Krejska)
 • Jak reagovali na letošní povodně lidé v Británii? Německo:
 • Železniční neštěstí, při němž zahynulo 102 osob, zavinila drobná technická chyba. Výrazně to otřáslo sebevědomím Němců  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Komerční televizní vysílání a britská vláda:

  Britské ministerstvo kultury zahájilo útok proti Sky TV

  Navzdory tomu, že Rupert Murdoch, mediální milionář, vlastník několika britských deníků a satelitního televizního vysílání na mnoha okruzích Sky Television, má přátelské styky s britským premiérem Tony Blairem, Blairův ministr kultury Chris Smith nyní zahájil přímý útok proti Murdochově Sky TV. Smithovo jednání je kontroverzní, avšak z českého hlediska je poučné, neboť ukazuje, že na rozdíl od ČR, vlády v západoevropských zemích velmi bedlivě sledují, zda komerční i veřejnoprávní televizní stanice dodržují zákonem dané podmínky kvality.

  Smith upozornil oficiálním dopisem Komisi pro Evropu, že velká většina pořadů Murdochových okruhů Sky Television porušuje direktivu Evropské unie týkající se kvality televizního vysílání. Sky Television tak podle Smithe riskuje, že přijde o televizní licenci.

  Podle směrnice z roku 1989, nazvané "Televize bez hranic", jsou členské země Evropské unie povinny zajistit, kde je to praktické, aby televizní stanice působící na jejich území vyhradily většinu svého vysílacího času evropským televizním pořadům.

  Alespoň desetina pořadů má pocházet od nezávislých evropských televizních studií či autorů a podstatná část vysílaných pořadů nesmí být starší než pět let - aby televizní stanice neustále neobehrávaly znovu a znovu staré klasické filmy.

  Z analýzy vysílání 80 televizních okruhů, pořízené britskou vládou, vyplývá, že dvě třetiny pořadů, vysílaných společností BBC v letech 1995 a 1996, bylo evropského původu a asi pětina odvysílaných pořadů pocházela od nezávislých evropských televizních studií.

  Naproti tomu Sky One, hlavní televizní okruh Sky TV, odvysílal v roce 1995 jen 33 procent evropských televizních programů a v roce 1996 jen 38 procent. V roce 1995 odvysílala Sky One deset procent pořadů od nezávislých evropských televizních producentů, ale v roce 1996 to byly jen 4 procenta.

  Britský ministr kultury Chris Smith v dopise poslancům britského parlamentu konstatuje, že britská vláda bude nyní strukturu programů jednotlivých britských televizních stanic sledovat velmi pečlivě, a dodává: "Nebudou-li evropské kvóty splněny, vláda využije odstavce 188 zákona o rozhlasovém a televizním vysílání z roku 1990, který poskytuje celou řadu trestů, až po odebrání vysílací licence."

  Deník Independent však varuje v redakčním komentáři, že by bylo nerozumné uplatňovat tuto direktivu Evropské unie příliš nepružně - konec konců předpis EU obsahuje formulaci, že má být uplatňován jen tehdy, kdy je to "praktické", a má být uplatňován jen "vhodnými prostředky". Nejlepší kultura má užívá podle listu Independent mezinárodní kořeny - je důsledkem synergie nejrůznějších vlivů. "Národní kultura, která potřebuje zákonnou ochranu, má-li přežít, nestojí za to, aby přežila," zdůrazňuje Independent. Vlády by měly zkoumat celou řadu nejrůznějších možností, jak umožnit domácím umělcům, aby byli schopni soutěžit se světovými trendy za stejných podmínek, například prostřednictví daňových úlev. Zavádění kvót televizních programů však naopak mezinárodní kulturní konkurenci podvazuje.

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|