středa 17. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • Ještě jednou předvolební Jedenadvacítky: Masochistův koutek ve vysílání ČT2 (Tomáš Pecina) Porušování lidských práv v ČR:
 • Český helsinský výbor znovu protestuje proti policejní brutalitě za nedávných pražských demonstrací - dopis ČHV předsedovi vlády Tošovskému Internet a podnikání v ČR:
 • Štědrá podpora českého Internetu nebo podvod ve velkém stylu? (Tomáš Pecina) Česká politika:
 • Ondráš podotýká: O české politické kultuře a financích politických stran Jak dál s českými vysokými školami:
 • Vysoké školy do příštího tisíciletí (Jan Sokol)
 • Jak to bylo s výrokem ministra školství, že nezaměstnaní vysokoškoláci mohou vyvolávat levicové nepokoje (Jan Sokol)
 • Postoje Jana Sokola jsou trochu zastaralé. Dobrý manažer by jednal jinak (Marek Houša) Předvolební kampaň v ČR:
 • Nehorázné chování Demokratické unie (Tomáš Bučina)
 • Nový spot DEU: dvě oznámení (Demokratická unie)
 • Vlacha volit nebudu! (Jiří Guth) Tečka před volbami:
 • "Poslední věty" Václava Klause a Miloše Zemana  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Český helsinský výbor znovu protestuje proti policejní brutalitě za nedávných pražských demonstrací

  Předseda vlády ČR
  Josef Tošovský

  Nábřeží E. Beneše 4
  110 00 Praha 1

  Praha 8. června 1998

  Vážený pane předsedo vlády,

  navazujeme na  stanovisko "K protiprávnímu zacházení policistů s předvedenými účastníky pochodu Globální pouliční slavnosti 16. května 1998Š", které vydal Český helsinský výbor dne 24. května t.r., a považujeme za nutné se k celé věci znovu vyjádřit.

  Seznámili jsme se s "Informací o postupu policie ČR", kterou dne 25.5. předložil vládě ministr vnitra, vzali jsme na vědomí i jeho stanovisko z jednání se zástupci ČHV a Dokumentačního střediska pro lidská práva, jež se uskutečnilo na ministerstvu vnitra dne 26. května, seznámili jsme se s dalšími fakty včetně novych výpovědí účastníků a názorů právníků, a konstatujeme následující.

  Přesto, že existuje důvodné podezření, že se někteří demonstranti dopustili přestupků i trestných činů (přičemž ti, kteří se projevovali násilně, tzn. ničili majetek, např. výlohy obchodů, uprchli a jejich totožnost není známa), neopravňovalo jejich jednání policii k hrubému porušení zákona o Policii ČR, k němuž došlo při zajišťování osob přítomných ve Vodičkově ulici, a zejména pak v policejních prostorách a v nemocnici na Míčánkách.

  Četné výpovědi demonstrantů svědčí o brutálním, nepřípustném jednání příslušníků policie, dokonce o tyrání zadržených.

  Český helsinský výbor znovu požaduje důkladné a objektivní vyšetření postupu demonstrantů i policistů a vyvození patřičných důsledků z takového šetření.

  Informaci ministra vnitra, předloženou vládě ČR dne 25.5. t.r., považujeme za jednostrannou, neúplnou, a tím za nedostatečnou. Žádáme vládu ČR o nové posouzení celé události na základě všech zjištěných skutečností.

  Vzhledem k tomu, že v případě policejního zásahu v Praze dne 16. května zejména následného zacházení se zadrženými ze strany některých policistů, šlo o vážné porušení ústavních práv, zaslali jsme své stanovisko příslušným orgánům evropského a mezinárodního dohledu nad závazky, které ČR v této oblasti lidských práv uzavřela.

  Od vlády požadujeme, aby zodpověděla otázku: jaké kontrolní mechanismy byly vytvořeny, aby se podobný postup policie neopakoval.

  ČHV nevidí řešení podobných situací ve vytvoření speciální zásahové jednotky, ale ve zkvalitnění práce složek stávajících, zejména v důkladném školení policistů o ochraně lidských a občanských práv, a o tom, jak aplikovat zákon o policii.

  Cestu k předcházení podobným konfliktům spatřujeme v dialogu většinové společnosti s menšinovými názory, aby nevznikaly vedle sebe dvě společnosti, které mají zcela jiný hodnotový systém, ale aby se většinové a alternativní myšlenkové proudy navzájem obohacovaly, a aby skupiny, které se cítí být současnym stavem vytlačovány na okraj společnosti, byly demokratickymi způsoby integrovány.

  Martin Palouš

  předseda ČHV

  Na vědomí:

  prezident ČR

  předseda Poslanecké sněmovny

  předseda Senátu

  místopředseda vlády a ministr zahraničí ČR

  ministr vnitra ČR

  ministryně spravedlnosti ČR

  ministr školství, mládeže a tělesné výchovy ČR

  ministr pro životní prostředí ČR

  ministr vlády ČR

  sdělovací prostředky

  Za správnost: R. Křivánková  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|