pátek 26. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR České volby:
 • Proč volby takhle dopadly? (Jiří Jírovec)
 • Jen hlupák se dvakrát spálí o tatáž kamna. Jak je možné, že lidé stále věří strašáku návratu komunismu? (František Bachan)
 • ČSSD by měla jít do opozice (Petr Klimeš) Česká televize:
 • Stává se Dagmar Havlová českým Danem Quaylem? (Tomáš Pecina) Reakce:
 • Základem demokracie je právo občana vyjádřit svůj názor (Vratislav Kuška) Česká politika:
 • Jak se jedná v českém parlamentě - výňatky z internetových záznamů pro pobavení Reakce:
 • Ještě k debatě o školství (Marek Houša) Internet:
 • Britská vláda se pokusí regulovat internet Zdraví:
 • Náklonnost ke kouření je daná geneticky Reakce:
 • Havárie autobusu: Pan Čulík si zase neověřil informaci (Jan Halva)
 • K nehodě francouzského autobusu (Josef Kaderka)
 • K nehodě francouzského autobusu: Dva způsoby myšlení - který je lepší? (Vratislav Kuška)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Britská vláda se pokusí regulovat internet

  Britská vláda usiluje o regularizaci publikační praxe na internetu tím, že by znemožnila zveřejňování pomlouvačného materiálu, jehož objem na internetových stránkách stále roste, a pokusila by se zamezit porušování autorských práv.

  Barbara Rochová, náměstkyně ministra průmyslu, zkoumá možnost ustavení nezávislé komise, která by vyšetřovala stížnosti na internet. Vznik komise by byl součástí návrhu na regulaci internetu, který se britská vláda chystá zveřejnit na podzim.

  Není vyloučeno, že proti tomuto návrhu budou ostře protestovat právníci, kteří budou poukazovat na zákony, zajišťující svobodu projevu, a také aktivisté, pro něž internet představuje poslední výspu individuální svobody.

  Malcom Hutty, mluvčí organizace Campaign against Censorship of the Internet in Britain konstatoval:" Jestliže bude mít tato komise právo určovat, co je na internetu přijatelné a co ne, znamená to, že bude velmi pravděpodobně daleko přísnější než platné zákony."

  Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že reaguje na znepokojení britských poskytovatelů internetových služeb, kteří se obávají, že by mohli být vtaženi do soudních sporů týkajících se pomlouvačného či jinak kontroverzního materiálu, zveřejňovaného na jejich serverech.

  Nová komise by se zabývala stížnostmi na materiál zveřejněný v debatnich skupinách i na jednotlivých domovských stránkách, ale neměla by žádné pravomoci vůči poskytovatelům internetových služeb, kteří nepůsobí v Británii.

  Komise by měla zkoumat jen občanskoprávní stížnosti. Byla by pravděpodobně rozšířením nadace Internet Watch Foundation, která vyšetřuje dětskou pornografii. IWF je financována internetovým průmyslem, podporuje ji vláda a radí jí policie. V důsledku stížností na její telefonní linky bylo z britských internetových stránek během jediného roku odstraněno 2000 materiálů.

  Poskytovatelé internetových služeb dosud nevědí, jaké je oficiální stanovisko vůči občanskoprávním sporům, a tak raději likvidují kontroverzní domovské stránky, než aby riskovali, že budou zataženi do soudních procesů.

  Vznikají z toho obavy, že arbitrární cenzura bude potlačovat informace, které by měly být publikovány ve veřejném zájmu.

  Lord Avebury, aktivista za lidská práva, konstatoval: "Poskytovatelé internetových služeb prováději dosti přísnou cenzuru, v důsledku nejistoty ohledně zákona. Nemají čas zkoumat jednotlivé stížnosti, tak raději kontroverzní domovskou stránku zlikvidují." Lord Avebury uvedl, že zákazníci, kteří takto přišli o své domovské stránky, si budou moci stěžovat na porušování práva na svobodu projevu podle Evropské konvence o lidských právech, která je právě začleňována do britských zákonů.

  Poskytovatelé internetových služeb velmi znervózněli poté, co byl v květnu v Německu odsouzen bývalý šéf firmy Compuserve k podmíněnému vězeňskému trestu poté, co byla na stránkách umístěných na jeho serverech nalezena dětská, zvířecí a násilná pornografie.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|