pondělí 29. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Týden po volbách:
 • Týden po volbách: Nejhorší možné chování některých politiků (Petr Jánský) Havárie autobusu v jižních Čechách a reakce lidí - vyplývají z toho obecnější ZÁVAŽNÉ SKUTEČNOSTI, které budou určovat budoucnost ČR:
 • Mnoho názorů na "Dva názory" (Vratislav Kuška)
 • Havarovaný autobus na jihočeské silnici - pohled místního člověka (Jiří Guth) Školství:
 • Co s dětmi, které nejsou akademicky nadané (Jan Sokol, ministr školství)
 • Školní koncepce: dopis Marku Houšovi (Jan Sokol, ministr školství)
 • Dodatek ke článku o školství (Jiří Jírovec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Školní koncepce

  Jan Sokol

  Komu: Marek Houša

  Vážený pane,

  konečně mám volnou chvíli, abych Vám mohl odpovědět - asi tušíte, že ministr musí dělat i jiné věci.

  Začnu s tím, v čem s Vámi naprosto souhlasím: totiž že je třeba investovat do vzdělání, a to znamená do lidí, do učitelů. Tak to totiž skutečně je. Jenže učitelů je u nás asi 160 tisíc a je tedy třeba mezi nimi vybírat: ne do všech je dobré investovat. První krok tedy musí být najít způsob, jak učitele motivovat a dát jim příležitost, aby se sami rozhodli, zda se chtějí dětem a škole věnovat, anebo zda své učitelování berou jako vedlejší zaměstnání (i takových máme dost). Proto je vcelku dobře, že můj předchůdce p. Pilip zvýšil učitelské úvazky (mělo by to být hlavní zaměstnání), jenže to nešťastně udělal v době, kdy učitelům klesly reálné platy. Může se jim někdo divit, že jsou naštvaní?

  Druhá věc je soutěž průmyslu a obchodu. Té školství nikdy nemůže konkurovat výší platů, zřejmě ani v USA (viz článek, který jste mi doporučil)., snad jen výhledem, perspektivou. Proto je třeba ustavit pravidla učitelského platového postupu, svázaného s dalším vzděláváním. To u nás sice jakž takž existuje, ale aby bylo účinné, potřebuje zase finance jako "univerzální motivaci". Kdyby se to aspoň napůl podařilo, přibude i mužských učitelů (když jsem se o tom veřejně zmínil, mohly mě odbory roztrhat).

  Ve třetí věci se ale naprosto mýlíte, a to je Váš - nezlobte se - naivní výklad "investování do produktu" a Váš pohled na učňovské školství. Musím začít jaksi od Adama. Všichni - doufám - víme, že člověk není "produkt", zejména ne produkt školství. Nevěřím na genetickou určenost, ale pokud jste někdy učil (anebo měl děti), určitě víte, že je tu také cosi jako dispozice čili nadání: všechny děti nenaučíte infinitezimální počet, i kdybyste se rozkrájel.

  Ale proč byste to také dělal, když se mohou docela dobře uživit jako zedníci, instalatéři, zámečníci, řidiči, číšníci - o nástrojařích, řezbářích nebo kamenících ani nemluvě. Vy jste nikdy nepotřeboval automechanika a nestěžoval si, že tenhle za nic nestojí? Můžete mi věřit, že vzdělání řemeslníka je také vzdělání, jenomže se nezískává jenom ve škole. Ale i tady je zatracený rozdíl mezi dobrým a špatným a ten dobrý starost o živobytí nemá a mít nebude. Je jeden z těžkých hříchů komunistické společnosti, že zařadila řemeslníka mezi "dělníky" a tím nadlouho diskreditovala.

  Článek, který jste mi doporučil ke čtení, pro mě nic nového není. Je to typická novinářská "story", která se neohlíží napravo ani nalevo. Sám jsem vedl 25 let vývojový tým počítačového software a napsal o tom pár knížek. Moji "vyučenci" jsou dnes ve všech počítačových firmách v ČR - nedivte se tedy, že na Vaše horování pro high-tech pohlížím trochu s úsměvem. Ano, pár tisíc lidí by se tu mohlo třeba kolem počítačů uživit, a také se tak živí. U nich však záleží především na tom, jak jsou chytří a motivovaní. Škola jim k tomu mnoho nepřidá: zrovna kolem počítačů jsou zejména praktické dovednosti ze školy vždycky už beznadějně zastaralé.

  Jenže pak je tu každým rokem zhruba sto tisíc dětí, a třetina z nich prostě maturitu neudělá - leda že by ji dostaly zadarmo (což se dnes mnohde děje). Tuto třetinu můžeme buď nechat léta frustrovat na středních školách a nechat je vyjít jako nepoužitelné k ničemu, anebo se jim můžeme pokusit dát příležitost k obživě tam, kde je: v řemesle, v živnostech, ve službách. A pokusit se neztratit, co tu naši předkové nechali, totiž pochopení, že i tohle je třeba umět.

  Nemám Vám za zlé, že to nevíte, protože jste to nezažil a možná ani nezkusil. Ale představa, že bez "titulárního", tj. akademického, školského, papírového vzdělání je člověk odsouzen ke ztroskotání, je prostě hloupá - a  navíc ještě velice krutá. A protože zřejmě věříte na ty primitivní metafory s "produkty" a "investicemi", uvedu jediný příklad: když VW jednal o koupi Škodovky, zajímala jej jediná věc - zda jsou tam lidé vyučení. A právě Škodovka má u nás vzorové učňovské a odborné školství. Díky tomu se podařilo tak rychle zvednout kvalitu výroby, předehnat jiné (Seat atd.) a udělat ze Škodovky nejlepší podnik v ČR. V průmyslových a stavebních řemeslech nezaměstnanost prakticky neexistuje, tisíce řemeslníků naopak dovážíme z Ukrajiny a podobně. Pokud si tohle zavedeme, dostaneme se do téže pasti, v níž je dnes Západní Evropa.

  Souhlasím s Vámi, že důraz na všeobecné i vědecké, matematické a technické vzdělání v moderních společnostech roste. Přibývá lidí, kteří tyto vědomosti skutečně potřebují. Budeme-li chtít mít 30% vysokoškoláků, jako v některých (ne všech!) evropských zemích, musí přibýt kratší a prakticky orientované programy, protože pětileté studium pro všechny nedokáže nikdo zaplatit. A chtě nechtě se musíme ohlížet i na to, čím se tato masa lidí uživí. Je-li podle Vás nerekvalifikovatelný soustružník (což se kupodivu ze statistik neprojevuje nikde na světě), je podle mého těžko rekvalifikovatelný např. lékař: proto je na medicině v Evropě (skoro) všude numerus clausus.

  Dovedu pochopit, že jste zvyklý si myslet, že když je někdo ministr, musí to být pitomec. Ale přece to člověka občas zamrzí.

  Srdečně Váš

  Jan Sokol


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|