úterý 30. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR České politické postoje:
 • "Čulík nadržuje levici" - Dva dopisy čtenářů (Alex Kelin, Petr Novotný) a Čulíkův pokus o vysvětlení Většinový nebo poměrný volební systém pro ČR?
 • Problém politického systému tří stran a hodnota požírače brouků (Andrew Stroehlein)
 • The Question of a Three-Party Political System and the Value of the Bug-eater (Andrew Stroehlein) České školství:
 • Obraz českého vzdělávání v mezinárodním srovnání (Podle diskuse v semináři k projektu České vzdělání a Evropa zpracoval Ondřej Hausenblas)
 • Co chybělo v dopise pana ministra Sokola (Dalibor Štys)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Čulík nadržuje levici - Dva dopisy čtenářů a Čulíkův pokus o vysvětlení

   Motto:

   Rozhovor Čecha žijícího v zahraničí s Čechem z ČR:

   "Tak jak vám to jde? Jak si vede váš podnik?"

   "Ale je to velmi špatné. Náš hlavní zdejší český odběratel je blízko bankrotu, nebere naše výrobky, my proděláváme a propadáme se pořád hlouběji do zadluženosti."

   "A kdo za to může?"

   "Ale, zatracený komunisti."

   "A koho budeš volit?"

   "No, samozřejmě Klause."

  Pane Čulíku, fandíte levici

  Alex Kelin

  Vážený pane Čulíku,

  jsem pravidelným čtenářem BL a čtu je s potěšením zejména proto, že řada zveřejňovaných názorů je pro mne nových a neobvyklých. Zdá se mi ale, že zejména v souvislosti s volbami fandíte levici. Jsou to Vaše Listy, je to Vaše právo.

  Já s levicí příliš nesympatizuji - zjevně proto, že jsem si jí užil za svůj život více než by mi bylo milé. Vadilo a vadí mi na ní nezbytné omezování osobní svobody a administrativní manipulování lidmi, které stále graduje a jeho gradování v demokratickém státě končí až volbami. V totalitě pak končí koncentračními tábory, Jakešem a Brežněvem.

  Rovněž mi vadí, že všechny levicové režimy zastavují růst produktivity, protože výkonné a pracovité lidi demotivují a postupně prohospodařují to, co bylo vytvořeno v pravicovém motivujícím systému.

  Nicméně chápu, že je pro zdravý vývoj společnosti prospěšná existence levice, která působí na pravicové politiky jako strašidlo, nutící je k humanizaci pravicové politiky. Pokud strašení nestačí, převezme moc levice, lidé se přesvědčí, že se nemohou mít příliš dlouho dobře na dluh a opět nastupuje pravice.

  Postupně tak dochází ke konvergenci levicové a pravicové politiky a hledání optimálních kompromisních řešení. Jde o nezbytný vývojový proces společnosti, který nelze (vzhledem k nepoučitelnosti většiny lidí) přeskočit a tedy ani opsat ze stabilních demokracií, které tímto vývojem prošly. U nás byl tento vývoj v roce 1939 přerušen a s ohledem na mizivé procento pamětníků v populaci na něj nelze navázat. Jsme tedy odsouzeni projít všemi bolestnými etapami získávání zkušeností a výchovou k poznání, že se slušnost a poctivost v dlouhodobém horizontu vyplácí.

  Pan profesor Klaus asi nějak na výchovu a nezbytnost dlouhodobého procesu nevěří a domnívá se, že jediným účinným motivátorem lidského chování jsou peníze (trh).

  Ostatní tuzemští politici, bohužel, nedosahují jeho odbornosti a nemají ani jeho charisma. Maslowa a jeho systém lidských potřeb nejspíš nebere příliš vážně.

  Obraz naší politické scény vnímám jako lupou groteskně zvětšený vzorek současné tuzemské populace. A to by poslanci a ostatní politici měli být elitou národa. Většina národa byla předchozími socializmy (nacionálním 1939 - 1945 a internacionálním 1945 - 1989) vedena k závisti a třídnímu boji, který se prakticky uplatnil v okřídleném sloganu "Kdo nekrade - okrádá rodinu".

  A tak ti kdo kradou v malém a okrádají svého zaměstnavatele (proflákaný čas, neproduktivní a neprofesionální pracovní výkon, materiál atd.) kritizují ty, kteří kradou ve velkém, protože mají větší možnosti a větší schopnosti.

  Výsledek je nasnadě. Hospodářský zázrak se nekoná a co je horší, není to na koho svádět. Němci ani Rusové nás už neokupují.

  Rozhodně ale nevidím lék ve vítězství levice. Naše současná levice se od pravice liší jen ještě větší mírou diletantismu a tím, že levicová "politická elita" ještě neměla možnost vylepšit si soukromá konta na úkor privatizovaného státního majetku (původně ukradeného soukromým podnikatelům).

  Faktickou moc mají v každém státě vlastníci kapitálu a to jsou teď u nás převážně bývalé nomenklaturní kádry předchozího levicového režimu v managementu bank, fondů a firem. Anžto se staří psi učí novým kouskům jen obtížně, nezbývá než doufat, že nám stačí vyrůst nová generace pracovitých profesionálů, kteří se ve státech s prosperující demokracií poučí, jak racionálně řídit naši společnost. Pokud ji ovšem do té doby nebudou řídit kapitálově silné nadnárodní firmy.

  Takhle vidím současnou situaci u nás já. Anžto jsem autodidakt a mohu se mýlit, uvítám, když mne poučíte, kde dělám ve svých úvahách chybu. Přece jen ty námi idealizované demokracie máte možnost studovat víc zblízka než my, při našich občasných návštěvách.

  Hezký den Vám přeje

  Alex Kelin


  Pane Keline,

  Levici "nefandím". Uvidíte, že pokud se v ČR dostane "levice" k moci, budu ji kritizovat stejně ostře jako dosavadní "pravicovou" vládu. Konec konců, velmi mě znepokojil diletantský postoj člena parlamentní mediální komise, poslance ČSSD Pavla Dostála, k situaci v České televizi, a taky jsem to několikrát napsal. Snažím se vysvětlovat, že pojmy jako "levice" a "pravice" v dnešním světě nic neznamenají. Důležitá je jen míra profesionality, nebo na druhé straně diletantismu. Strašně významná je potřeba být informován, co se děje ve světě a mít schopnost předvídat světový vývoj, který stále více určuje, jaká bude situace i v ČR.

  Váš dopis mi trochu připadá jako dopis z minulosti, z oněch sedmdesátých nebo osmdesátých let, které Česká republika nezažila - Československo tehdy žilo ve strnulé, zmrazené éře bezčasí reálného socialismu. Proto, jak se zdá, si ČR nyní musí přehrávat léta vývoje, jimiž mnohé západní země (určitě Spojené státy a Velká Británie) prošly už dávno.

  Je pravda, že osobní zkušenost je nepřenosná a slovy se nedá vysvětlit skoro nic. Přesto se o to musíme stále pokoušet.

  Vaše představa o dichotomii mezi "pravicovým" režimem a režimem "levicovým" je právě z této dosti dávné minulosti. Obávám se, že mnoho lidí v ČR skutečně zastává tyto zastaralé názory: tzv. "pravičáci" se domnívají, že řešením veškerých ekonomických a politických problémů je naprostá liberalizace trhů, "levičáci" naopak předpokládají, že je stát jakési sanatorium, a měl by se o ně bezplatně starat. Potíž je, že když ona zjednodušená, "pravicová" (spíše "klausovská") vize selhala, mnoho voličů v ČR, zejména těch, kteří žijí mimo Prahu, má tendenci vrátit se k zdiskreditované "levicové" politice, pojimající stát jako bezplatné sanatorium. Nutně i oni zažijí zklamání, protože ani toto "levicové" řešení v nové počítačové éře nefunguje a nepřinese zlepšení české hospodářské situace.

  Už jsem psal v Britských listech mnohokrát o tom, že svět se octl v první etapě nové civilizační éry, kdy v důsledku komputerizace jsou rušeny vzdálenosti a neobyčejně se zostřuje konkurence - všichni lidé hospodářsky soutěží se všemi lidmi, kdekoliv na světě. V této neobyčejně ostré konkurenci přežijí jen ty společnosti, které se na tento nový mezinárodní hospodářský boj připraví, budou schopny předvídat, vytvoří ve své zemi pevné právní zázemí, v němž se okamžitě a účinně trestají finanční podvody a korupce a naprosto průhledné podmínky pro podnikání. Součástí životně důležité kultury pro přežití je požadavek, aby lidé byli dokonale informováni o tom, co dělá - kdekoliv na světě - jejich konkurence - a aby přemýšleli o tom, jak dělat výrobky či poskytovat služby stále o něco kvalitnější, než ona. Tato nutnost být vždycky o krok více vpřed než mezinárodní konkurence je základní podmínkou pro hospodářské přežití. Ty společnosti, které se tomuto vývoji nepřizpůsobí, zchudnou a stanou se ve světovém společenství závislými na jiných lidech. Žádná pravicová ani levicová ideologie žádnému národu v této situaci nepomůže. Jediné, co je nutno, je, aby získávali politikové co největší rozhled o tom, co se děje ve světě, zejména v korporacích a na finančních trzích, které přímo ovlivňují situaci v dané zemi, aby o tom informovali své občany a aby inteligentně připravenými, pragmatickými, neideologickými zásahy - někdy přejatými z filozofického arzenálu tzv. bývalé "pravice", jindy "levice" chytře usměrňovali fungování mezinárodních korporací ve prospěch svého společenství.

  Přečtěte si v této souvislosti velmi důležitý text profesora Rosecrance v těchto a v těchto Britských listech.

  (Jen pohlédněte, jak televize Nova, kterou vlastní skupina Američanů, kteří svou firmu registrovali z daňových důvodů na Bermudských ostrovech, přispívá k postupnému vytvoření otrocké kultury v Čechách. Vydělává na tom, že českému obyvatelstvu poskytuje únikovou zábavu, která před ním utajuje, co se dneska ve světě vlastně děje. Lidé v ČR se budou tak dlouho bavit před obrazovkou Novy, až jednoho dne zjistí, že zůstali za světem daleko pozadu a že jsou žebráci, naprosto vydáni na pospas ekonomicky úspěšnějším národům a jejich finančním trhům.)


  Milý pane Keline,

  vaše pojetí levice, jejíž program je nenosný a pro niž lidé hlasují občas z protestu, jen aby vedla k napravení "pravicových" politiků, je taky zastaralé. Možná, že dosud platí v relativně autoritářských zemích, jako je Francie. Upozorňuji však, že například britská Nová labouristická strana Tonyho Blaira nepatří do této kategorie. Blairovi labouristé pokračují v Británii s privatizačním programem. Zavádějí pozůstatky "levicového"programu tam, kde je to nosné: zejména se snaží donutit nevzdělané a nezaměstnané občany, aby získali kvalifikaci a byli schopni se zařadit do pracovního procesu.

  Píšete, že pan profesor Klaus je odborník: ostatní tuzemští politici bohužel nedosahují jeho odbornosti.

  Představa o tom, že Klaus je odborník, je falešná. Jak ho můžete považovat za odborníka, když přivedl české národní hospodářství do krize!

  Bylo už známo dávno, že je Klaus diletant, ideolog, omezený technokrat. Je to člověk, který byl léta uzavřený v českých institucích a o tom, jak funguje západní ekonomika či západní kapitálové trhy má jen velmi vzdálené, knižní povědomí. Klaus byl úspěšný v tom, že se mu podařilo několik let opíjet lidi v ČR rohlíkem. Ti lidé ovšem neznali mezinárodní kontext. Manipulovat voliči umí dodnes: viz jeho předvolební kampaň "buď já nebo komunismus", na niž mu mnoho voličů naletělo, přestože ta kampaň byla zjevný nesmysl. Klaus nevynalezl demokracii, ani tržní prostředí, a ani mu nevděčíme za pád komunismu v roce 1989.

  Nejnebezpečenější však na Klausovi je to, že není schopen citlivě vnímat, co se kolem něj děje, zejména v zahraničí, a odmítá se poučit z vlastních chyb.

  Mnozí v ČR se údajně obávají, že by sociálně demokratická vláda mohla výrazně zhoršit českou hospodářskou situaci, a dali proto ve volbách důvěru znovu Klausovi.

  Je to pozoruhodný závěr, vzhledem k tomu, že Klaus v ČR byl předsedou vlády, které se podařilo v době relativně silné světové hospodářské prosperity, kdy investoři hojně investují do zahraničí a měli investovat tedy i do zemí, jako je ČR, zhuntovat české hospodářství natolik, že zaznamenalo záporný hospodářský růst.

  Hlavním tématem předvolební kampaně v České republice měly být přece právě hospodářské výsledky Klausovy vlády za pět let od roku 1992. V normálních demokratických zemích rozhoduje o úspěšnosti vlády a o tom, zda pro ni voliči ve volbách znovu hlasují, především efektivnost její hospodářské politiky.

  "It's the economy, stupid." - "V první řadě jde vždycky o hospodářství, blbečku," bylo hlavním interním politickým heslem předvolební prezidentské kampaně Billa Clintona.

  S takovými katastrofálními ekonomickými důsledky, jaké v ČR přivodil Klaus, by v každé jiné zemi voliči hlasovali pro co nejvzdálenější opozici. V Čechách tomu tak nebylo: Klausovi stačilo začít mávat strašákem údajného možného návratu komunismu.

  Zdá se mi, že je to velmi nebezpečné. Klaus totiž může přivést české národní hospodářství k naprostému bankrotu, dostane-li se znovu k moci. Nebude to příliš zábavné, být chudý.

  Možná máte pravdu, že v sociální demokracii jsou jen ještě větší diletanti než jsou v Klausově ODS. Nicméně však dosud neměli šanci ukázat, co umějí či neumějí. Zemanův návrh, aby byl premiérem Josef Lux, ministrem financí Josef Tošovský a ministrem zahraničních věcí Josef Zieleniec, se zdá velmi rozumný a střízlivý. Škoda, že v České republice zřejmě nevládne racionalita natolik, aby v situaci hospodářské krize převzala moc koaliční pravolevá vláda národního smíření.

  Ať už by byli sociální demokraté jakkoliv špatní, bylo by v ČR velice zapotřebí, aby konečně načas opozice nahradila vládu a vláda odešla do opozice. Pokud nezažijí čeští občané , že se může v zemi zcela změnit vláda a politický systém se nezhroutí, nic závažného se nestane (Poláci a Maďaři mají už tuto zkušenost za sebou), nelze považovat Českou republiku za demokratickou zemi.

  Kdyby občané na vlastní kůži pocítili, že jejich rozhodnutím vznikla jiná vláda, že totiž hlas obyčejných lidí má v zemi sílu, vedlo by to k dalekosáhlým změnám. I číšníci v restauracích či prodavačky v obchodech by se posléze k zákazníkům bezpochyby chovali slušněji, protože by si uvědomili, že právě řadoví občané vykonávají v demokracii moc.

  Zajistit, aby ve vládních funkcích nebyli hlupáci, ale schopní lidé, musejí kritické a nezávislé sdělovací prostředky. Bohužel, v předvolební kampani předvedly české sdělovací prostředky jen to nejhorší. Absolutně nikdo neanalyzoval hospodářskou politiku české vlády během devadesátých let a nepoukázal na to, v čem spočívaly její hrubé chyby. Skoro vůbec se v předvolební kampani nehovořilo o závazcích České republiky vůči Evropské unii, Severoatlantickému společenství, ani o mocném hospodářském tlaku mezinárodních finančních trhů, přestože právě vliv z těchto tří center bude v následujících letech určovat, jaká bude situace v České republice.

  Vy občané, byste měli co nejdůrazněji požadovat kvalitní, nezávislé a kritické sdělovací prostředky, které musejí jako tzv. "hlídací pes demokracie" systematicky prověřovat, jestli ve vládě nejsou pitomci, a pokud se zjistí, že ano, musejí je donutit k rezignaci.

  První by tuto roli měla hrát veřejnoprávní Česká televize. Vy, občané, byste ji měli donutit, aby se ve vašem zájmu zbavila druhořadosti a začala dělat to, co je v demokracii její povinností.

  Jan Čulík

  Chová se Jan Ruml bigotně?

  Petr Novotný

  Dobry den,

  rad bych trochu reagoval na vas vcerejsi clanek (resp. komentar), ze  pry "Jan Ruml se ke skode naroda chova bigotne.".

  Mam tri poznamky:

  1. Ke skode naroda? Ktereho naroda? Vzdy jste psal proti tomu, aby bylo rovnitko mezi "obcan Ceske republiky" (ci jeste spise "clovek v  CR zijici", nebot i toho se bude pristi vlada tykat) a "clen ceskeho naroda". Ted sam tuto elementarni zasadu porusite hned v prvni vete Britskych listu.

  2. Nevim, zda chovani Jana Rumla je "bigotni". Muj slovnicek cizich slov nenabizi vyznam slova bigotni, ktery by se v teto souvislosti hodil, ale je to jen takova kapesni srandicka...

  3. Nejsem si 100% jist, zda kompletni poslapani zakladu strany je statotvorne chovani. Ano, tato zeme by potrebovala vetsinovou vladu (aspon si to myslim). Ale volici hlasovali jinak. Podle stejnych pravidel ("Ja interpretuji vysledky voleb tak, ze volici chteji zmenu a chteji vladu socialni demokracie. Protoze kvuli Rumlovi nebude tato vlada vetsinova, poslapava Unie svobody demokracii a nerespektuje vysledek voleb." - to nejsou presne vase slova, ale tak jim rozumim) by slo postupovat proti libovolne strane (co treba komunistum? "volici si preji pravicovou vladu a komuniste nerespektuji vysledky voleb, pokud proti teto vlade hlasuji"). Nevim, kdo a kdy dospel k  nazoru, ze US bude neco jako "levicovejsi ci ke kompromisum ochotnejsi nez ODS". Ja interpretuji US jako "pravici bez Klause"; nevim, proc by k vlade CSSD(+kdokoliv) mela byt vstricnejsi nez ODS. Rozdil je (podle me) jen v (ne)pritomnosti Velkeho Vaclava. A  mimochodem, vetsina lidi v mem okoli ma z vlady socialni demokracie opravdu strach; pokud jste nekdy slysel pana Spidlu hovorit o  ekonomii a socialni politice, vite proc. (Ondrej Neff rika, ze podle Spidly jsou komuniste prilis pravicovi. Neco na tom je.)

  Ale stejne si Blisty vzdy rad prectu (ac ne pokazde souhlasim) - a za to dekuji.


  Pane Novotny,

  prosím, rozlišujte různé autory článků Britských listů. Pokud vím, o tom, že pojem národa je mýtus, je přesvědčen Andrew Stroehlein. Já sám bych tak daleko nešel, jen bych kritizoval určité výstřelky nacionalismu v ČR.

  Slovo bigotní jsem použil ve smyslu zabedněný, s klapkami na očích. Snad vyplývá jasně z mé odpovědi Alexi Kelinovi, proč jsem zklamán, že se Ruml v nynější situaci neumí chovat racionálně.

  Co se týče vašeho třetího bodu, nemyslím si, že jsou programy českých politických stran relevantní. Stejně byly většinou špatně a mlhavě napsány. Už jsem několikrát napsal, že na ideologii politické strany nezáleží, každá budoucí česká vláda bude muset dělat v podstatě totéž, totiž co nařídí Brusel, NATO a co budou chtít mezinárodní finanční trhy. Všechno ostatní jsou žabomyší osobní spory. Možná, že by měli politikové víc vysvětlovat, že sami nemají žádnou moc, že moc má nad ČR Brusel. Nakonec je tomu tak i v Británii.

  Píšete, že mám respektovat právo Jana Rumla a Unie svobody na vlastní názor, že by tak, jak kritizuju Rumla, že nechce jít do koalice s ČSSD, by šlo kritizovat každou stranu, třeba i komunisty, že nerespektují "pravicové" názory většiny ostatních voličů.

  Já Rumlovi ani US právo na jejich vlastní názor neupírám, jen lituji, že se chovají v nynější situaci prosazováním tohoto "názoru" bigotně a iracionálně a poškozují tím Českou republiku. Od komunistů bych na rozdíl od Jana Rumla racionální chování neočekával.

  Píšete, že většina lidí má z vlády sociální demokracie opravdu strach. Jenže sociální demokracie zatím ještě neměla možnost nic zkazit: pan Václav Klaus přivedl rozvoj české ekonomiky do mínusu. Jak to, že to lidem nevadí?

  V sociální demokracii existují bigotně staromódní etatistické názory, ale jsou tam i moderní, blairovské názory. Pravicové strany by mohly sociální demokracii ve společné koalici přimět, aby opustila zbytky ortodoxního, zastaralého socialismu a dala se blairovskou cestou. Nakonec to, že Zeman navrhoval do funkce ministra financí Josefa Tošovského, se mi nezdá být zrovna komunistickým řešením. Kdy se lidé v ČR zbaví iracionálních, emocionálních strachů z komunismu a začnou uvažovat věcně?

  Jan Čulík  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|