pondělí 13. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká povolební politika:
 • První stránka nové knihy (Andrew Stroehlein)
 • Page One of a New Book (Andrew Stroehlein)
 • Tři týdny po volbách - výjimečný stav (Petr Jánský) Česká televize:
 • Třináct otázek Tomáše Peciny a "goebbelsovské Britské listy" v pojetí Zdeňka Šámala, šéfredaktora zpravodajství České televize
 • Hluboké omyly Jana Čulíka (Pavel Bouda, zpravodaj ČT v Bruselu)
 • Základní problémy zpravodajství ČT: Novinářská praxe Pavla Boudy (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Tři týdny po volbách - výjimečný stav

  Petr Jánský

  Že v politice je možné i nemožné, dokázala ČSSD smlouvou s ODS. Eufemisticky se spojení nejsilnější levicové s nejsilnější pravicovou stranou říká "nestandartní řešení". Lux se okamžitě ozval, že smlouva odporuje Ústavě, patrně článku 5, který hovoří o volné soutěži politických stran a článku 26 - poslanci nesmí být vázáni žádnými příkazy. Já se obávám, že s tak podivným postupem tvůrci Ústavy vůbec nepočítali, a proto do ní nevčlenili odstavec, že opoziční strana nesmí s vládnoucí stranou uzavřít pakt o neodvolatelnosti vlády.

  President má pochybnosti a zadal vypracování odborných posudků. Jistě se najde dost expertů, kteří řeknou ano, a stejný počet jiných expertů, kteří řeknou ne. Čas ovšem tlačí (na delší období se Benešová zamračila a řekla, že si pan president jistě uvědomí svou pozici a ODS nebude muset zasahovat!). Doufám, že president neudělá nevratný krok, totiž jmenuje premiéra a vládu, aniž by měl v charakteru smlouvy jasno. Silný president by Zemana s takovou smlouvou pozdržel. Slušný president by podal demisi, aby u této novodobé dělby moci nemusel asistovat. Slabý president bez prodlení jmenuje Zemana a možná i Kavana (další díra v Ústavě - nemáme vyřešenu situaci, kdy president nejmenuje navrženého ministra), aniž by požádal BIS o prověření ministrů, aniž by měl v ruce alespoň takové osvědčení o bezúhonnosti, jaké vyžaduje EU a NATO.

  Je nespočet důkazů o koaličním charakteru smlouvy. Třeba článek VIII. Obě strany se v něm zavazují, že spolu budou konzultovat důležité otázky, majíce na zřeteli stabilitu, prosperitu a postavení ČR ve světě. Vezměme akci Čisté ruce, vezměme kauzu Knižní velkoobchod. ČSSD bude chtít pana Macka pohnat před soud. Dojde ke konzultacím a ODS řekne: Ne. Otevření této privatizační aféry by neposílilo stabilitu země, dělalo by nám ostudu po světě a zhoršilo by prosperitu (pana Macka).

  Samostatnou kapitolu tvoří voliči. Dle průzkumu agentury STEM se smlouvou souhlasí 50% voličů jak ČSSD, tak ODS (u lidí s VŠ vzděláním dokonce o něco více). Patrně jim nedošlo, o jakou zradu se jedná. Podvedeni jsou jak voliči ODS (kteří mobilisovali proti Zemanovi a kterým Klaus zaručoval, že se Zemanem NIKDY), tak voliči ČSSD (kteří volili Zemana proto, že nechtěli Klause). Volič je však dnem voleb postaven mimo hru. Jak správně říká Bolek Polívka: Dej mi svůj hlas a mlč!

  Jaký bude další vývoj? Smlouva umožňuje slabou, leč efektivní vládu a silný, leč rozhádaný Parlament. Je li jednobarevná menšinová vláda označována za politický majstrštyk, chci věřit, že ho Zeman alespoň po určitou dobu dosáhne. Nasvědčuje tomu jeho korektní jednání při koaličních jednáních a nahrává tomu personální animozita pravicových stran. Prvním prubířským kamenem bude programové prohlášení vlády. Dosud totiž o něm nic nevíme. Zato víme bezpečně, že programy ČSSD a ODS jsou neslučitelné. Méně problémů předpokládám u schvalování rozpočtu. Zbídačená země nemá totiž mnoho na výběr. Peněz málo a natažených rukou mnoho. Rovněž kriteria pro vstup do EU jsou dána a nepřipouští mnoho odchylek.

  Určitou oboustrannou pojistkou je roční termín, ve kterém mají být zpracovány návrhy na změnu Ústavy, konkrétně volebního systému a pravomocí presidenta. V případě, že by se smlouva neosvědčila (což praxe záhy ukáže), mohou mít obě strany pokušení nový volební systém vyzkoušet. Že bude znamenat konec menších stran, je již dnes jasné. Ale to přece pan Ruml chtěl.

  Petr Jánský  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|