úterý 21. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Nad názorovou stránkou Mladé fronty Dnes:
 • Hašteření politiků a český tisk (Jan Čulík) Hon na Jana Kavana:
 • Podivné pronásledování Jana Kavana (Jan Čulík)
 • Lhal Jan Kavan v Británii před soudem? Původní rozhovor pro Britské listy vedl 20. července 1998 s Janem Kavanem Jan Čulík  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podivné pronásledování Jana Kavana

  Snaží se některá česká média Kavana zničit, snad protože bojoval ze zahraničí dvacet let proti komunistickému režimu a může se pyšnit historií dvaceti let aktivního odporu proti komunismu, jakou většina lidí v ČR nemá?

  Jan Čulík

  Některé české sdělovací prostředky už léta pronásledují Jana Kavana, a to nepřesným nafukováním dosti pochybných obvinění. Jistě, novináři musejí projevovat vůči politikům ve funkci kritický a analytický odstup, neměli by je však na základě zkreslených informací skandalizovat a pronásledovat.

  Ondřej Neff napsal v Neviditelném psu (citovaly to minulou sobotu Lidové noviny) nepřemýšlivou povrchní poznámku, něco o tom, že nyní víme, že "Kavan v Británii lhal před soudem, ale je tam žádoucí osobou." Ani Neff se nezamyslil nad tím, jak je možné, že v Británii, kde se lhaní u soudu bere vážně, nebyl za křivou přísahu Kavan uvržen do vězení, je-li pravda, že "u soudu lhal". Neff zveřejnil ironický útok, aniž by se nad ním zamyslel. Totéž platí o Lidových novinách.

  V pondělní Mladé frontě Dnes charakterizuje v přehledu nových členů Zemanovy vlády tento deník Jana Kavana těmito pozoruhodnými slovy:

  "Kontroverzní politik, který je v médiích nejčastěji zmiňován v souvislosti s lustrační aférou. Čelil podezření ze spolupráce s StB. Pět let se táhnoucí lustrační spor s ministerstvem vnitra vyhrál Kavan v lednu 1996. Vysoudil negativní lustrační osvědčení a soud definitivně rozhodl, že nebyl vědomým spolupracovníkem Stb a nevěděl, že se s jejími lidmi stýká. Do ČSSD vstoupil v roce 1993. Před rokem 1968 byl několik měsíců členem KSČ, v exilu v Británii pak osm let členem Labour Party. Narodil se 17. října 1946 v Londýně. Má české i britské občanství, je ženatý a má tři děti."

  Píšou takto noviny, které dodržují základní etické normy? Proč je podle MFD Kavan kontroverzní politik? Protože se soudní proces o jeho očištění táhl až do ledna 1996? Mladá fronta Dnes věnuje většinu slov v přehledu Kavanova životopisu obvinění, které se posléze ukázalo jako nepravdivé. V podtextu tím naznačuje, že se soudní očištění Jana Kavana nemůže brát vážně. To je jak v někdejším Rudém právu za komunismu.

  To se ale takhle nedá dělat. Pokud má MFD tak dobré novináře, kterým se podaří prokázat, že Jan Kavan spolupracoval s Stb, CIA, nebo KGB, nechť vybalí tyto důkazy. Nemít důkazy a ničit člověku pověst na základě pouhých nepodložených insinuací není příliš etické.

  V komentářích a článcích opakuje Mladá fronta Dnes znovu a znovu už odmítnutá obvinění proti Kavanovi, a to s nepřesnostmi. Zdá se mi, že MFD páchá daleko více nepřesností a chaotických činů než Jan Kavan, a je tedy zjevně daleko kontroverznější než on.

  Proč Kavana některé české sdělovací prostředky nenávidí s takovou vehemencí? Slyšel jsem vysvětlení, že tomu je prý proto, že je Kavan sociální demokrat. Zdá se mi to nepřesvědčivé. Mladá fronta Dnes či Lidové noviny by mohly přece se stejnou vehemencí útočit i na ostatní představitele sociální demokracie, pokud jim nevyhovuje sociálně demokratická ideologie.

  Mám dojem, že lidi v pražských redakcích na Kavanovi hlavně štve, že na rozdíl od většiny českých politiků, jejichž politická činnost začíná někdy v roce 1990, Jan Kavan za sebou měl tou dobou už dvacet let intenzívního boje proti komunistickému režimu a na pomoc disidentům, třeba například i Stanislavu Devátému, jemuž velmi pravděpodobně v době jeho věznění v Československu širokou kampaní v anglosaských sdělovacích prostředcích zachránil život. Tak je nutno tuto činnost zpochybnit.

  Historie Jana Kavana je složitá. V jeho životě se vyskytují zmatky, a nedokazatelná podezření. Jako vedoucí představitel Svazu československých studentů v Británii se Kavan v letech 1969 - 70 několikrát setkal ještě v doznívajícím dubčekovském období s činitelem československého velvyslanectví Zajíčkem, například potřeboval pomoc najít v Londýně sál, kde by se českoslovenští studenti mohli sejít. Kavan tvrdí, že nevěděl, že Zajíček, který se tvářil jako dubčekovec, je členem Stb. Kavanovi bylo tehdy 23 let. Je možno tuto epizodu bez důkazů využívat pro šíření obvinění, že byl Kavan u Stb? Když někdy v polovině devadesátých let sepsali čeští disidenti prohlášení, že jim byl Jan Kavan po dlouhou dobu z Londýna velmi nápomocný, MFD to pokud vím neotiskla.

  Složitý je i případ zadrženého kamionu v roce 1981 a poněkud bulvárního, neseriózního televizního pořadu, který o celé záležitosti natočil pro komerční televizi Thames TV reportér Julian Manyon. Kavan si na pořad stěžoval u britské Komise pro stížnosti na rozhlasové a televizní vysílání (Broadcasting Complaints Commission), protože měl důvodnou obavu, že Manyonova formulace "v kamionu byla jména a adresy lidí v Československu, kontaktů tajné organizace Jana Kavana" by mohla posloužit komunistickým úřadům k obvinění českých disidentů ze spolupráce s cizí mocností, za což by jim hrozil trest odnětí svobody až deseti let. Viz podrobné vysvětlení v rozhovoru s Janem Kavanem, které přinášejí dnešní Britské listy.

  Proč útočí na Kavana Mladá fronta Dnes manipulativním zkreslováním informací? V níže uvedeném článku, otištěném v MFD 18. července, se Mladá fronta Dnes vůbec nezmínila o tom, že se musí Kavanovi omluvit za otištění výroku, že je Kavan v Británii údajně "nežádoucí osobou".

  Je možno očekávat od Mladé fronty Dnes takovou míru slušnosti, že by tuto omluvu otiskla ve vlastním listě? Vždyť kdyby MFD něco takového udělala, velmi by to zvýšilo její vlastní kredit!!

  Srovnejte prosím níže uvedené dva články z Mladé fronty Dnes s rozhovorem s Janem Kavanem, viz Obsah dnešních BL, a sami rozhodněte, kde je asi pravda, jak velký význam má Kavanovo "lhaní" v Británii a kdo jednal či nejednal v dobré víře.


  Mohu svědčit o tom, že Jan Kavan má v Británii a ve Spojených státech mezi anglosaskými novináři pověst spolehlivého novináře.

  K článku Viléma Bucherta je nutno dodat, že jeho formulace, totiž že "štítky [v kamiónu] pak posloužily StB jako záminka pro zatýkání odpůrců režimu" je nepravdivá. I Stb totiž věděla, že adresy na štítkách byly náhodně vybrány z telefonního seznamu a nemůžou posloužit jako důkaz k zatýkání pro nikoho: byly mezi nimi i adresy nejvyšších státních komunistických činitelů.

  Pokud neexistují proti Janu Kavanovi přesvědčivé důkazy, v  civilizované zemi by bez nich platila presumpce neviny.

  Daleko vážnější než stará kamionová či zajíčkovská obvinění proti Kavanovi se mi zdá jeho nedávná bouračka v Mostecké ulici.

  Kavan má velmi dobré, dlouholeté styky se západními politiky a byl by proto pro mladou Českou republiku z tohoto hlediska pro vyjednávání o integraci do Evropské unie velmi užitečný.

  Naopak nepříjemné bude, že bude práce tohoto ministra asi systematicky stěžována pokračující kampaní bulvárních sdělovacích prostředků. Možná proto - a v důsledku bouračky v Mostecké ulici, která Kavana ukazuje jako zřejmě příliš impulzívního člověka - by neměl být ministrem zahraničních věcí. Ale toho právě MFD chce docílit.

  Jan Čulík


  Soud nezpochybnil, že Kavan v  Anglii lhal

  Mladá fronta Dnes, 18. července 1998

  P r a h a (ina, jak)- Přesně v den, kdy Miloš Zeman předkládal prezidentovi Václavu Havlovi seznam své budoucí vlády se jménem Jana Kavana, vrchní soud nezpochybnil, že tento kandidát na post ministra zahraničí je usvědčeným lhářem. Bývalý disident a nynější senátor Kavan totiž ze dvou třetin prohrál s deníkem MF DNES soudní spor, v němž se domáhal omluvy za text, ve kterém byl označen za usvědčeného lháře a křivopřísežníka. Vrchní soud dal Kavanovi za pravdu pouze v té části žaloby, v níž se ohrazoval proti tvrzení, že je ve Velké Británii nežádoucí osobou. Spor se týkal předlistopadového příběhu z osmdesátých let, kdy Státní bezpečnost zadržela na hranicích zásilku exilové literatury, kterou Kavan vypravil z Londýna pro československé disidenty. StB krátce poté zatkla osm disidentů a britská televize odvysílala dokument, podle něhož Kavanova zásilka obsahovala i jména a adresy odpůrců komunistického režimu. Kavan toto tvrzení označil za nepravdivé a stěžoval si u britské komise pro sdělovací prostředky. Ta mu nejprve dala za pravdu, ale v roce 1992 svůj názor změnila, postavila se na stranu televize a dospěla k závěru, že ji Kavan "uvedl v omyl", když existenci štítků s adresami nepřiznal. Vrchní soud proto včera definitivně konstatoval: Tvrzení MF DNES, že Kavan ve Velké Británii křivě přísahal a je usvědčený lhář, nejsou nepravdivá. Jan Kavan vzápětí řekl, že jej verdikt soudu mrzí. "Je to pro mě samozřejmě zklamání, ale protože žijeme v právním státě, budu rozhodnutí soudu respektovat," uvedl. Senátor je přesvědčen, že soud vynesl svůj rozsudek na základě nedorozumění. "Britské úřady a vláda po prostudování mé záležitosti dospěly k závěru, že jsem se křivé přísahy nedopustil. Kdybych se skutečně v Anglii křivé přísahy dopustil, mělo by to pro mě nepříjemné následky, ale naštěstí se to v Británii nikdo nedomnívá," tvrdí Kavan. Senátor nepopírá, že tehdy před britskou komisí existenci osmi set štítků se jmény disidentů zamlčel. Trvá ale na tom, že to bylo v zájmu věci: "Nahrávka toho televizního pořadu měla komunistickému prokurátorovi posloužit jako jeden z důkazů v soudním procesu s disidenty, a tak musel být obsah pořadu veřejně zpochybněn." Egon Lánský, poradce předsedy sociální demokracie Miloše Zemana, oznámil, že soudní verdikt rozhodně nic nemění na Zemanově názoru na Jana Kavana. "Vrchní soud si zřejmě osobuje být lépe informován než britské úřady o tom, čeho se pan Kavan měl dopustit ve Velké Británii. Názor pana předsedy na Jana Kavana a jeho čistou minulost a jeho kompetence se nijak nemění. Možná se mění názor pana předsedy na rozhodování tohoto soudu," prohlásil Lánský. Sám Zeman stručně řekl: "Na rozdíl od některých primitivních českých novinářů je pro mě rozhodující stanovisko britských úřadů."


  Kruh kolem Jana Kavana je stále začarovaný

  Mladá fronta Dnes 18. července 1998

  Nikdy nepřesvědčujte. Příznivci to nepotřebují a odpůrci vám beztak neuvěří. Jan Kavan, s velkou pravděpodobností už příští týden ministr zahraničních věcí, však přesvědčuje a přesvědčuje. Marně. Přestože v souvislosti s jeho osobou se objevují i nepřesné, či dokonce nepravdivé informace, nebude jeho volba na post šéfa diplomacie šťastná. Proč? Kavan se v letech 1969-70 stýkal v Londýně s pracovníkem československého velvysl anectví Zajíčkem, ale podle něho "to nemělo charakter agenturní spolupráce". I kdyby Jan Kavan jednal s těmi nejlepšími úmysly, pokud nevěděl, že diplomaté komunistického režimu byli velmi úzce napojeni na tajnou policii, tak byl velmi naivní nebo velmi neznalý. 27. dubna 1981 byl Státní bezpečností zadržen kempinkový karavan, v němž dva mladí francouzští socialisté převáželi zakázanou literaturu. Přestože Kavan vypravil podobných nákladů na padesát a příjemce disidenty označoval hesly (George byl například Petr Pithart, Delta Jan Ruml), tentokrát bylo v automobilu i 24 listů se samolepicími štítky, a to i s adresami známých disidentů. Ty adresy sice pocházely od Pavla Tigrida, ale odesílatelem a organizátorem zásilky byl Kavan. Štítky pak posloužily StB jako záminka pro zatýkání odpůrců režimu. Původně jich bylo zadrženo kolem třiceti a sedm z nich (pět mužů a dvě ženy) zůstalo ve vazbě celý rok. Ví se, že zásilku udal člověk vČechách, ale Kavan se dopustil zásadní chyby samolepky tam neměly co dělat. Proč budoucí ministr tuto svoji chybu už dávno nepřiznal? Jeho zásluhy na pomoc disentu by tím přece nebyly nijak menší. Když byl poté v Británii vysílán dokument, v němž se hovořilo právě o seznamu disidentů v karavanu, Kavan toto tvrdě odmítal a řekl, že žádný seznam tam nebyl. Obrátil se proto na Broadcasting Complaints Com mission, tedy komisi, která na ostrovech zkoumá i přestupky proti novinářské etice. Jan Kavan před komisí lhal, když tvrdil, že jména disidentů v automobilu nebyla. Zdůvodnil to tím, že by to mohlo mít následky pro souzené disidenty. Komise v roce 1992 proto rozhodla, že Kavan ji "uvedl v omyl" a dále se odmítla causou zabývat. I když se Kavan hájí tím, že se nedopustil křivé přísahy ve smyslu britských zákonů, protože to by musel být nejprve souzen a odsouzen, pravdou je, že skutečně lhal, jak se už tvrdí několik let. Senátor za sociální demokracii také způsobil dopravní nehodu, po níž opět lhal. Odmítl se podrobit dechové zkoušce a jenom proto, že je členem horní komory parlamentu, nebyl mu například odebrán řidičský průkaz (což by mělo postihnout každého občana), přestože bylo zjevné, že řídil pod vlivem alkoholu. A řídí auto dál. Co si ovšem o tom má veřejnost myslet? Jak jí vysvětlit, že jsme si orwellovsky všichni rovni, ale někteří jsou si rovnější? Jan Kavan bude možná nakonec i dobrým šéfem diplomacie, ale je to zjevně osoba rozporuplná a kontroverzní. Navíc bude jeho zásadním handicapem to, že si s největší pravděpodobností nedokáže získat důvěru, toleranci a respekt napříč celým politickým spektrem. A to bude nový ministr zahraničí potřebovat, protože zemi čekají zásadní kroky v její moderní historii vstup do NATO a Evropské unie. Už jenom pouhé pochybnosti, a není jich málo, které o Kavanovi kolují, jsou diskvalifikací pro výkon této funkce, v níž by nemělo jít v žádném případě o hájení zájmů své strany (to už předvedl jeho předchůdce Josef Zieleniec), ale národních zájmů. Ministr zahraničí, jenž nemá důvěru mnoha členů parlamentu a také velké části veřejnosti, není příliš šťastnou volbou sociální demokracie.

  Viliam Buchert  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|