pondělí 27. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • Otázka pro ministra kultury Pavla Dostála: Má být projekt Jakuba Puchalského neveřejný? (Jan Čulík) Nevyřešené skutečnosti v České televizi:
 • Spolupracuje či nespolupracuje Bezouškova soukromá firma Hroch s Českou televizí? (Tomáš Pecina)
 • Natáčí Pavel Bouda reportáže z Bruselu "zadarmo" nebo ne? (Tomáš Pecina, JČ)
 • Nedělní pořad V pravé poledne moderoval Karel Kuehnl (Jan Čulík) Deník Právo a praktická zkouška jeho kritické odvahy:
 • Rudolf Dengler, zástupce šéfredaktora deníku Právo, odmítl materiál o České televizi Česká politika:
 • Názorové konflikty, determinace a dědictví roku 1968: K návrhu programového prohlášení Zemanovy vlády (JČ) České noviny:
 • Slovo: Klaus, Mertlík, sociální demokraté a vládní ovlivňování ústřední banky (JČ)
 • Nad sobotní názorovou stránkou Mladé fronty Dnes a Lidových novin  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otázka pro ministra kultury Pavla Dostála: Má zůstat reformní projekt Jakuba Puchalského nezveřejněn?

 • Jak víte, začátkem letošního roku byl jmenován Jakub Puchalský do funkce generálního ředitele České televize na základě svého reformního projektu. Tento projekt obsahoval určité kritické pasáže o zpravodajství České televize. Bohužel se zdá nemožné nezávisle zhodnotit, do jaké míry začínají být tyto kritické připomínky realizovány. Bylo nám oznámeno, že projekt Jakuba Puchalského je neveřejný. To potvrdila i Rada České televize. Domníváte se, že by ten projekt měl být neveřejný?

  Pavel Dostál: Domnívám se, že takovýto projekt by měl být veřejný, aby mohla veřejnost posoudit, zda jsou dodržovány ony programové věci, ke kterým se tímto projektem zavazuje. Protože prostřednictvím Rady on dělá s veřejností jistou společenskou smlouvu. A podle mého v této zemi utajovány mají být pouze věci, které podléhají utajovaným skutečnostem. Nevím, proč by utajovaným skutečnostem měl podléhat jakýkoliv projekt na řízení jakékoliv veřejnoprávní instituce. Brzy přijmeme zákon o svobodě informací, takže pan ředitel nebude moci takhle jako ředitel veřejnoprávní stanice někoho odbývat.

 • Pan Vladislav Kučík, místopředseda Rady České televize, nám ale namítl, že pan ředitel Puchalský má na ten projekt autorské právo a proto byly zveřejněny pouze velmi obecné teze.

  Pavel Dostál:Mezi Radou a předkladateli projektu nebyly uzavřeny žádné obchodní smlouvy, které by se zabývaly copyrightem. To není literární dílo.

  (Rozhovor s Pavel Dostálem vedl v neděli 26.7.1998 Jan Čulík.) • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|