úterý 28. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Česká televize:
 • Směr Evropa, na můj povel, pochodem v chod! O jedné podivnosti ve statutu České televize (Tomáš Pecina) Kauza Jan Kavan:
 • Jan Kavan: Lhal jsem a jsem na to hrdý: Odpovědi Jana Kavana na otázky Tomáše Peciny a vyjádření britského reportéra Juliana Manyona Dementi Českého statistického úřadu:
 • Český statistický úřad nikdy neutajuje citlivé informace po straně České noviny:
 • Banální povrchnost Lidových novin: Čestmír Císař, Česká televize, vraždění novináři a TV Nova (JČ) Britská veřejnoprávní televize pod palbou kritiky:
 • BBC a podnikání Češi v zahraničí:
 • Setkání Čechů ve Skandinávii: s ukázkami poezie Otokara Štorcha, Pavla Mertlíka a Jany Witthed (Jana Witthed) Reakce:
 • Svoboda projevu, Právo a tržní hospodářství (a připomínka k penzistovi a květáku) (Ferdinand)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Směr Evropa, na můj povel, pochodem v chod!
  O jedné podivnosti ve statutu České televize

  Tomáš Pecina

  V zákoně o ČST z roku 1964 (platném, mimochodem, v této části až do roku 1991) stálo:
  Československá televize svou činností založenou na politice Komunistické strany Československa provádí masově politickou a výchovnou práci, podporuje tvůrčí iniciativu lidu a přispívá k dovršení kulturní revoluce.
  Tempora mutantur. Ve statutu České televize najdeme následující formulaci:
  Posláním České televize je sloužit veřejnému zájmu, přispívat k utváření demokratické společnosti a podporovat začleňování České republiky do evropských struktur.
  Předlistopadové znění nepřekvapuje, takové inkantace a úlitby jsou povinnou součástí východního životního stylu - koneckonců, na arabských tržištích prodavači fíků dodnes nabízejí své zboží slovy "Ve jménu Alláha, fíky!" Je ovšem nutné zaklínat se i dnes oddaností západní Evropě?

  Zajisté by bylo užitečné zjistit, které evropské struktury měl autor statutu - ze zákona ředitel České televize - vlastně na mysli. Společenství nezávislých států, Svazová federativní republika Jugoslávie, Organizace skandinávských zemí, to jsou evropské struktury, do nichž se Česká republika pravděpodobně začleňovat nebude. A naopak probíhá integrace ČR do Severoatlantické aliance a z formulace statutu není jasné, má-li být Česká televize v této otázce neutrální, nebo má vstup do NATO v souladu se svým deklarovaným posláním podporovat. A co evropské struktury, které teprve vzniknou, koho by se měl nebohý ředitel ČT chodit ptát, zda je ve vysílání podporovat či nikoliv?

  Aby mi bylo rozuměno: Osobně nejsem proti vstupu do NATO a přičlenění k Evropské unii, ale chápu, že obě otázky jsou významnou částí populace vnímány jako kontroverzní, složité. Veřejnoprávní televize musí dát oběma stranám prostor pro racionální a věcnou debatu, nesmí se stát hlásnou troubu té nebo oné vládní garnitury. Jestliže znění stanov otázky evropské integrace efektivně tabuizuje, je to bezesporu velmi neblahé znamení a nebezpečný precedens: deklarace politických priorit nad rámec základních demokratických zásad zkrátka nemá ve vymezení poslání veřejnoprávní instituce co dělat.

  Praha, 27.7.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|