čtvrtek 6. srpna

O B S A H

Britské listy:

 • Nejdůležitější články z minulých dní Historie cenzury v Čechách a na Moravě (Jan Čulík):
 • Část 3.: Devatenácté století
 • Part Three: The Nineteenth Century Česká společnost:
 • Reakce na Stroehleinuův článek "Příští generace" (Jaroslav Král) Média v USA:
 • Nejnovější skandál CNN (Táňa Zajícová) Kauza Jan Kavan:
 • Autentické dokumenty on-line (Tomáš Pecina)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -| • Autentické dokumenty o Kavanovi

  Tomáš Pecina

  Uvádím seznam dokumentů o případu Jana Kavana, které jsem získal a umístil na síť. V zítřejším čísle Britských listů se pak pokusím celý případ Kavanovy "křivé přísahy" shrnout a analyzovat.
  • Původní verdikt britské mediální komise (BCC), kterým komise dala z větší části zapravdu Janu Kavanovi.

  • Zrušení původního verdiktu, svědčící ve prospěch Thames TV a J. Manyona.

  • Prohlášení britského novináře Bruce Page, která odhaluje řadu souvislostí. Přestože Page byl Kavanovým přítelem a nepochybně se nevyhnul subjektivnim formulacím a soudům, jedná se o velmi cenný pramen, jehož studium lze doporučit každému zájemci o podrobnosti k pozadí Kavanova případu.

  • Omluva vydavatelství Harper Collins za údaje z Kavanova doslovu ke knize jeho matky Love and Freedom. Podle údajů J. Manyona byla kvůli nepravdivým údajům v doslovu tato kniha stažena z veřejných knihoven ve Velké Británii.
  Další texty na Internetu (česky): V tisku byla publikována řada dalších článků, ale ty zpravidla neobsahují nová fakta. Velmi podrobně se Kavanově případu věnoval na počátku 90. let americký časopis The New Yorker - příslušný text v tuto chvíli bohužel nemám k dispozici.

  Tento seznam v nejbližší době přenesu na svou domácí stránku a uvítám jakékoli další materiály, které pomohou Kavanův případ osvětlit.

  Praha, 5.8.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html
  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|