středa 16. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby ČR: Politikové a novináři:
 • Tomáš Pecina: Nemohu jít za Britské listy na výlučné setkání s premiérem Zemanem Prezident Clinton:
 • Bill možná přežije. Američané vědí, že existují různé druhy lhaní (Guardian)
 • Ještě jednou: co s prezidentem Clintonem? (Josef Schrabal) Amerika a ČR:
 • Kuvajt, Irák, ropa a vysílání do Iráku a do Íránu z  České republiky - má ČR otrocky plnit politiku velmocí? (Robert Nohejl) Světová ekonomická krize:
 • Kdo o tom píše otevřeněji a informovaněji: Robert Samuelson v deníku Washington Post anebo Jan Macháček v Respektu? (Jan Čulík, Milan Šmíd) Češi v Americe a dvojí občanství
 • Masaryk, Clinton a Havel a čestné jednání (Jiřina Fuchsová)
 • Ostudné selhání pana prezidenta Havla (Karel Kostrouch) Informace:
 • Nezávislí a jejich program pro senátní volby Reakce:
 • Dopis Alexandru Stichovi (Mezdříč)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Dopis Alexandru Stichovi

  (K přednášce Tři jazyky v jedné zemi)

  Kterýžto dopis v řeči české, dědičce to řeči pračeské aneb praslovanské sepsán jest, kterážto řeč za liturgický jazyk samotným papežem druhdy byvše uznána, může tedy býti v této pro Čechy a Moravu tak přetěžké době outěchou jejich, neb přeci nelze mocí úřední ni z rozhodnutí vrchnosti světské ni církevní potlačena ve spisku vpravdě katolicky zbožném a nikterak se otcům církevním neprotivícím býti, tak jako ona bezbožná lutherská literatura, právem v ohni spalovaná, kteréžto právo samotná nebesa zastoupená naší nejsvětější matkou církví posvětila.

  Baroko české - skvělé, v zemi české
  Habsburským domem okradené, rozvrácené.
  Shakespeare, Moliére, Swift, Racine, Goethe a jiní, jiní
  shlížejí tu na nás v jednom velikánů šiku...:

  K čertu s nimi!
  My máme Herren Stich und Rosa, modlicí knížky
  a Dráchovského gramatyku.

  Vážený pane profesore Stichu,

  i když se pokouším chápat Vaše snahy, nikterak Vám nerozumím. V Německu, Rakousku a Švýcarsku byly a jsou desítky dialektů, neslyšel jsem však, že by Čech usiloval o znovuvzkříšení např.Platten-Deutsch a objevování literárních velikánů píšících v této řeči před 300 lety v její tehdejší podobě, i za cenu, že by šlo o rukopisy téměř nikdy nikým nečtené a písemné přípravy na kázání či lidové náboženské knížky pro stěžígramotné obyvatelstvo. A to vše na úrovni největší university v zemi.

  Jazyk český není a nebyl dialekt Čechů pro dorozumění s Moraváky, není zapotřebí. Ani spisovná němčina není dialekt, ač bez ní by se Tyrolák s Hamburčanem asi nedorozuměl a lze tedy svým způsobem o ní jako o dialektu s kodifikovanými pravidly mluviti (Ostatně základem je prý Prager-Deutsch).

  Islandsky psané dílo od Němce není německou literaturou, právě tak jako latinský spisek židovského autora není židovskou literaturou. Židovskou literaturu na českém území Židé zmapovali, ale nevnucují se s tím a doufám, že Vás nepotřebují..

  Češi zmapovali českou literaturu a také Vás doufám, nepotřebují. Kdo Vás potřebuje, jsou Němci, ale pak nechápu proč děláte bohemistiku a ne německou jazykovědu a literaturu na českém území. Jestli Vás ovšem jako odborníka na českou literaturu nepotřebují právě někteří němečtí a někteří čeští katolíci. Ale to už je spíše o politice.

  Takže se nenechám otrávit a půjdu k volbám místo do lesa. Krom toho bych se rád zmínil, že německá gramatika zná ve větě podstatné jméno Es rodu středního jako podmět nahrazující podmět věty předešlé, bez ohledu na rod tohoto podmětu. Respektujte prosím rod podstatného jména z předešlé věty. a dle něj používejte - ten, ta to, ti, ty, ta. Českou mluvnici jako disciplinu moc neznám, tak moje vysvětlení nemá úroveň vysokoškolskou.

  Mezdříč

  PS. Před chvílí k  Vám dorazil Mezdříčův dopis. Je půlka září. Co víme vlastně o vzniku "polského legionu" a jeho zapojení do bojových operací v Polsku v září 1939 a co víme o vzniku československé jednotky na území Francie v roce 1939? Nepřibývají panu Orwellovi nové stránky v jeho spisech sepsané naší blbostí? Vím toho málo, můžu jen poslat nepatrný extrakt, až přijdu 18.9. do práce.Mám k disposici jen pop-věd. spis Ericha Kulky (orientováno více na čsl. Židy v armádě) a něco o letcích - ale to je o čsl. letcích v Británii. Naši novináři rádi o letcích - pomáhali Britům, ale ne víc. Čsl.jednotky za II.sv.války - pomáhali jsme sami sobě, ale "dyž to byli samí židáci a komunisti... a Němci u nás zavedli pořádek" -jak pravil jeden dobrý muž mnoho let po II.vatikánském koncilu. Co tedy víme (nebo nevíme - nechceme, či se bojíme?).


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|