pondělí 26. října

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Veřejná kontrola veřejnoprávních institucí v ČR:
 • Rada ČT: "Na veřejnou kontrolu stačíme sami" - Je v kauze České televize vše ztraceno? (Tomáš Pecina) Rozbor zpravodajství České televize:
 • Jaké byly Události, Jednadvacítka a Události plus v pondělí dne 19. října 1998 (Jan Čulík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada ČT: Na veřejnou kontrolu stačíme sami
  Je v kauze České televize vše ztraceno?


  Dopis Tomáše Peciny Radě ČT

  Rada České televize
  Česká televize
  Kavčí hory
  140 70 Praha 4

  17. října 1998

  Re: Stížnost

  Vážení,

  upozorňuji Vás, že ředitel České televize Jakub Puchalský odmítl dát našemu listu k dispozici projekt, na jehož základě byl Radou ČT ve výběrovém řízení jmenován do své funkce. Místo toho nabízí pan Puchalský dokument nazvaný Hlavní teze projektu, který údajně představuje stručný výtah z projektu, ale který pro svou obecnost a tezovitý charakter nedovoluje posoudit, zda a nakolik ředitel ČT plní to, s čím byl do funkce vybrán.

  Daný stav podstatnou měrou oslabuje možnost veřejné kontroly nad prací vedení České televize.

  Tímto podávám na ředitele ČT stížnost ve smyslu ustanovení § 8, odst. 1, písm. e), zákona č. 483/1991 Sb. o České televizi a v případě, že výsledkem projednání této stížnosti nebude zveřejnění projektu, žádám, aby Rada ČT zvážila odvolání ředitele před ukončením jeho funkčního období podle § 9, odst. 4, ibid., pro závažné porušení jeho povinností.

  S pozdravem,
  Tomáš Pecina


  Odpověď Rady ČT

  Vážený pan
  Tomáš Pecina
  Britské listy

  V Praze dne 21. října 1998

  Vážený pane Pecino,

  Rada ČT se na svém posledním zasedání zabývala Vaší stížností na generálního ředitele ČT ze dne 17.10.1998. Rada ČT k Vaší stížnosti rozhodla, že:

  1. Veřejnou kontrolu nad prací vedení České televize vykonává Rada ČT, která ve smyslu §4 odst. 1. Zák. 483/91 Sb., o ČT je "orgánem, jímž se uplatňuje právo veřejnosti na kontrolu a šíření programů ČT".

  2. Jednáním generálního ředitele ČT nedošlo k porušení zákona č. 483/91 Sb., o ČT a Rada ČT neshledala důvod pro odvolání generálního ředitele ČT dle §9 odst. 4 zmíněného zákona.
  S pozdravem,
  PhDr. Jiří Jirák
  předseda Rady ČT


  Poznámka T.P.:

  Jsem asi naivní: domníval jsem se, že od veřejné kontroly čehokoliv jsou tu nezávislá média, a vida, ono je to v České republice jinak - Parlament jmenuje komisi a veřejnost se nemusí kontrolou toho, co se děje s jejími penězi, dále znepokojovat. Jaký skvělý servis daňovému (a koncesionářskému) poplatníkovi!

  Obávám se, že fakta, která Britské listy o České televizi přinášejí, do sebe začínají nepříjemně zapadat...

  Jana Bobošíková se zmiňuje, že vedení redakce zpravodajství nedovolilo odvysílat zprávu o skutečných důvodech resignace Jana Šuly, jejíž obsah je - mírně řečeno - skandální: totiž že Zeman s Baštou od Šuly vyžadovali aktivity nad rámec stávající zákonné úpravy.

  Znám do jisté míry Ivana Kytku a jsem přesvědčen, že by podobné mocenské zásahy do vysílání nepřipustil, třeba za cenu vlastní resignace. Ivan Kytka byl "pro neschopnost" odstraněn a nahradil ho Zdeněk Šámal. Ten cenzorský zásah dovolil nebo dokonce sám inicioval.

  Poslanci mohou být spokojeni: místo Kytky přišel Šámal, profesionálku Janu Bobošíkovou nahradí Stanislav Brunclík, který se tváří v tvář premiérovi třese jako osika ve větru, místo v televizi samozřejmě není ani pro Andrewa Stroehleina, který měl málo pochopení pro podmínky, jimiž politici podmiňovali svou účast v pořadu "21", a považte, dokonce chtěl případy takového vydírání zveřejňovat na Internetu.

  Jediným poškozeným je zde veřejnost, ale jak nám píše pan Jirák, ta může být klidná: kontrola činnosti České televize je v dobrých rukou.

  Nechci být špatným prorokem, ale začínám mít obavu, že po několik příštích let, možná po celou generaci, si česká společnost bude moci o kvalitní a nezávislé veřejnoprávní televizi nechat jen zdát...

  Praha, 24.10.1998

  Tomáš Pecina
  http://web.telecom.cz/cleose/tompecina1.html  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|