čtvrtek 12. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Případ Jana Kavana:
 • Londýnský kritik Jana Kavana Benjamin Kuras se Janu Kavanovi omlouvá Intenzívní zpomínání na historické události na Západě:
 • Osmdesáté výročí ukončení první světové války: Můžeme inteligentně hovořit o něčem, co jsme nezažili? Česká politika a NATO:
 • Nápady Václava Havla (Jiří Jírovec) Bedřich Smetana:
 • Symbióza umění a národního hnutí: Mýtus "národního skladatele" Bedřicha Smetany (Christopher Storck, Univerzita v Kolíně nad Rýnem)
 • Die Symbiose von Kunst und Nationalbewegung: Der Mythos vom "Nationalkomponisten" Bedřich Smetana (Christopher Storck)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Bejnamin Kuras se omlouvá Janu Kavanovi - 11.11.1998

  Benjamin Kuras je český autor, novinář a překladatel, žijící v Londýně. Od první poloviny devadesátých let vedl ostře kritickou kampaň proti Janu Kavanovi. Nyní požádal Britské listy o zveřejnění tohoto dopisu:

  V Britských listech 28. července mě Jan Kavan nařkl z úmyslných nepravd uvedených v mém článku "KATO" v Respektu z roku 1992. Upozornil na dvě tvrzení:

  1."Čtyři dny po vysílání programu Thames TV - 29. června 1981 - navštívil reportéra Juliana Manyona a producenta programu Kavanův přítel s tímto vzkazem: nezaplatí-li Thames TV Kavanovi tisíc liber navíc, Kavan proti ní zahájí tiskovou kampaň. Thames TV nezaplatila, Kavan kampaň zahájil."

  Teto údaj v mém článku vycházel ze dvou memorand Thames TV od reportéra Juliana Manyona a producenta Jona Blaira, které jsem dal Britským listům k dispozici. Beru zároveň na vědomí, že Britské listy uvedly odpověď dotyčného Kavanova přítele novináře Bruce Page, který Manyona prohlásil za lháře. Protože pravdivost jednoho nebo druhého by se mohla spolehlivě posoudit pouze přímou konfrontací Manyona a Page, uznávám, že k tomu nemám jiný důkaz.

  2. Jan Kavan si stěžuje na "vědomé zkreslení údajného citátu ze svazku", který na něho založila StB a který "v Kurasově podání navozoval dojem, že jsem spolupracoval s StB poté, co byl pan Zajíček odvolán z Anglie v červenci 1970. Skutečná formulace daného citátu naopak znamená, že na mne pravidelně podával StB zprávy nějaký jejich agent ve Velké Británii."

  Proti tomuto tvrzení jsem nejprve protestoval s odvoláním na pasáže ze svých článků, které ze spisu citují, že Kavan se sice se zástupcem čs. velvyslanectví sešel ještě v roce 1971, ale k žádné další spolupráci nedošlo. Dále jsem upozornil na citovanou pasáž, z níž bylo jasné, že na "sledování Jana Kavana pro účely nevědomého vytěžování" byl nasazen jiný agent.

  Jan Kavan odpověděl uvedením posledních několika řádek ze spisu StB, z nichž dva v mém článku v Respektu skutečně byly citovány chybně. Jde o názvy skartovaných dokumentů. Oba jsou v mém článku uvedeny jako "Rozhovor o Palach Pressu". Ve skutečnosti ve spise zní: "Rozpory v Palach Pressu" a "Situace v Palach Pressu".

  Od vydání článku v roce 1992 jsem na tyto řádky řádně nepodíval. Rovněž jsem neznal tehdejší Kavanovu stížnost u komise NV, která toto uváděla už v roce 1992. Nepamatuji se už, jak při redigování článku k této záměně slov došlo. Ujišťuji, že to bylo z nedbalosti, nikoli záměrně.

  Nemám a nikdy jsem neměl žádné důkazy, že by Jan Kavan spolupracoval s StB po roce 1970 a nikdy jsem to v žádném ze svých článků netvrdil. Beru ale na vědomí, že nešťastná a neúmyslná záměna slov mohla způsobit u některých čtenářů dojem, že nešlo pouze o sledování Jana Kavana.

  Janu Kavanovi se za tuto chybu omlouvám.

  Rovněž se omlouvám redaktorovi Britských listů Janu Čulíkovi za svoji stížnost.

  Benjamin Kuras  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|