úterý 29. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Ondřej Neff a česká civilizace:
 • Emocionální mlžno: Jak se argumentuje špatně (Jan Čulík)
 • Co je špatného na lustračním zákonu (Tomáš Pecina) Evropská unie:
 • Evropa a jednotná evropská měna, zaváděná od 1. 1. 1999 Velká Británie:
 • Konec Petera Mandelsona, šedé eminence Blairovy vlády - bude to znamenat změnu labouristické politiky? Reakce:
 • Pinocheta má právo soudit jen Chile, je nutno odporovat zlu násilím (čtenář Ježek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Co je špatného na lustračním zákonu

  Tomáš Pecina

  Vážený pane Neffe,

  jak shledávám, Vaše odpověď je doprovázena mocnou interpunkcí a analogiemi, které mají s jádrem věci stěží co společného. Nesdílím Vaše přesvědčení, že komunikace mezi námi je nemožná; co se Vám pokouším vysvětlit, je totiž dosti nasnadě.

  Moje sdělení není v prvé řadě kritikou jednání Vašeho otce, ale připomenutím, že jsou lidé, kteří stáli režimu blíž a napomohli jeho legitimizaci víc, než většina těch, kdo se zavázali ke spolupráci s StB; seznam spolupracovníků StB není univerzálním seznamem darebáků v Československu v letech 1948-1989 a mám důvod se domnívat, že spíš než oprávněným odsudkem jsou Vaše výpady proti tajným spolupracovníkům StB svého druhu očistným rituálem.

  Držme se fakt: Vladimír Neff nemohl v letech cca. 1971-1977 publikovat, nevysílaly se rozhlasové a TV pořady natočené podle jeho předloh, jeho jméno se nesmělo objevit v médiích. Jaký nátlak mohli komunisté vyvíjet na zakázaného autora? Že by byl "ještě zakázanější"? To nešlo. Hrozilo snad Vašemu otci vězení, když nepodepíše? Stěží. Faktem je, že poté, co Vladimír Neff podepsal Antichartu, komunisté z jeho díla sňali interdikt, dokonce jeho vztah k režimu o několik let později ocenili titulem "národní umělec". Nabízí se logický závěr: nešlo o nátlak, šlo o pragmatickou kalkulaci.

  Zřejmě není pochyb o tom, že závazek k aktivní spolupráci s politickou policií totalitního státu, nebyl-li vynucen pod nátlakem (a pak tedy z právního hlediska neplatný), je určitým morálním selháním jednotlivce. Zde narážíme na první problém: registr spolupracovníků neuvádí okolnosti, za nichž byl vázací akt podepsán, jakou konkrétní hrozbou byl případně podpis vynucen, a postižený má dnes, po letech, nepatrnou naději, že jednání pod nátlakem prokáže.

  Mezi spolupracovníky StB je bezpochyby několik tisíc, možná desítek tisíc lidí, kteří svým jednáním vědomě, s plným vědomím možných důsledků a ve zlém nebo zištném úmyslu napomáhali totalitnímu režimu při porušování lidských práv. Jsem přesvědčen, že občanská práva těchto osob by měla nyní být omezena podstatně větší měrou, než zákazem pracovat ve státní správě; jinými slovy, že takoví udavači patří do vězení, a neobstojí často akceptovaná námitka, že tak činili z mladistvé naivity nebo z upřímného komunistického přesvědčení. Na druhé straně většina osob na seznamu spolupracovníků StB se nikdy žádné takové hanebnosti nedopustila a jejich poklesek leží v hranicích nedostatku odvahy spolupráci odmítnout, eventuálně - již méně přijatelné - naděje na profesní nebo společenské zvýhodnění.

  Lustrační zákon říká: nebudeme si dělat práci najít ty první, stačí, že známe jejich nadmnožinu, a potrestáme je tím, že postihneme tuto nadmnožinu. Je to jako kdyby dopravní policie ve snaze snížit dopravní nehodovost odebrala řidičské průkazy všem, kdo měli v posledních pěti letech nehodu, bez ohledu na to, jak vážnou a zda z vlastní viny. Takový postup by nehodovost asi snížil (stejně jako lustrační zákon přispěl k očistě státní správy), ale jistě byste byl mezi prvními, kdo by proti němu - zcela právem - protestovali.

  Závěrem - podpis vázacího aktu ke spolupráci s StB, závazek spolupracovat, je zcela srovnatelný jak s podpisem pod Antichartou nebo přijetím titulu "národní umělec", tak s pracovní smlouvou na práci redaktora tiskového orgánu ÚV SSM. Není ekvivalentní aktivní a společensky nebezpečné spolupráci s StB. Jestliže budete prosazovat potrestání udavačů, a to individuálně a "podlé zásluhy jejich", budu pro všemi deseti. Lustrační zákon ovšem dělá něco jiného: jak jsem před časem napsal v Britských listech, trestá nesprávný okruh lidí za nesprávně definované skutky nesprávnou sankcí.

  Vážený pane Neffe,

  do následujícího roku Vám přeji pronikavější úsudek a větší odvahu klást sám sobě nepříjemné otázky.

  S pozdravem,

  Tomáš Pecina  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|