středa 20. ledna

O B S A H

Co je nového:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Odpověď J. Puchalskému: Dobrou žurnalistiku by měla dělat ČT! (Lubomír Ptáček) České soudnictví:
 • U českého soudnictví se nelze dovolat práva! (Radek Tesař) Britské soudnictví:
 • Bývalý britský ministr odsouzen za křivou přísahu Zdraví:
 • Co věda zjistila o spánku ČR, EU, USA:
 • Svět plný Rumlů (Steven Saxonberg) Zpráva z Británie pro Mike O'Briena:
 • Černoch žaluje policii za systematické rasové pronásledování Mezinárodní soudnictví:
 • V Londýně se znovu jedná o Pinochetovi Reakce:
 • Steven Saxonberg a jaderná energie (Jiří Jírovec) Slovensko:
 • Musím vám oponovať, pán Jírovec (Vladimír Durec)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Jakubu Puchalskému: Dobrou žurnalistiku by měla dělat vaše ČT

  Lubomír Ptáček

  Vážený pane Čulíku,

  vzhledem k tomu, že se mně adresovaný dopis od pana Puchalského do Literárních novin objevil v Britských listech, volím k odpovědi stejnou cestu a děkuji za spolupráci.

  Zdraví Lubomír Ptáček

  Odpověď Jakubu Puchalskému

  Toto je reakce Lubomíra Ptáčka na  tento dopis od Jakuba Puchalského.

  Vážený pane Puchalský,

  omlouvám se za věcné chyby, kterých jsem se dopustil v článku v Literárních novinách. Nedošlo tedy k  propouštění, nýbrž k propuštění. Nezlehčuji to, k  takovým chybám by nemělo docházet. Fakta uvedená ve Vašem dopise beru na vědomí.

  K závěru Vašeho dopisu, který cituji:

  "Dokud však bude tlak na vyšší profesionální úroveň investigativní žurnalistiky veřejně zaměňován s  omezováním svobody slova a nikdo z českých novinářů nebude ochoten se tímto problémem vážně zabývat, budete se zřejmě muset smířit s tou úrovní práce žurnalistů, kterou nyní tak přesvědčivě kritizujete. Bez uznání nutnosti obecně akceptovaných kritérií pro hodnocení seriózní žurnalistiky a bez nezbytného veřejného tlaku na jejich dodržování je totiž každý postesk podobný tomu Vašemu jen prázdným gestem".

  bych si dovolil poznamenat:

  1. Kdo jiný než ředitel veřejnoprávní televize by se měl snažit zabránit "zaměňování tlaku na vyšší profesionální úroveň investigativní žurnalistiky za  omezování svobody slova"?

  2. Kdo jiný než ředitel veřejnoprávní televize by měl poskytnout příležitost těm "českým novinářům, kteří budou ochotni se tímto problémem vážně zabývat"?

  3. V obratech "přesvědčivě kritizujete" a "prázdným gestem" obsažených v citovaném závěru cítím jemný ironický nádech, který není podle mého názoru zcela na místě. Jenom jsem se pokusil tímto problémem vážně zabývat. Vy jeho vyřešení podmiňujete určitými všeobecnými změnami. Kdy a jak k nim má dojít?

  Domnívám se, že zaměňujete příčinu s následkem. Zkusíme-li je v obou větách Vašeho citovaného závěru vyměnit (formálně jde o záměnu rozvitého podmětu s  předmětem), vznikne tvrzení, které mi přijde pravdě bližší:

  "Smíříme-li se s tou úrovní práce žurnalistů, kterou tak přesvědčivě kritizujete, bude tlak na vyšší profesionální úroveň investigativní žurnalistiky veřejně zaměňován za omezování svobody slova. Bez postesků podobných tomu Vašemu stěží dojde k uznání nutnosti obecně akceptovat kritéria pro hodnocení seriózní žurnalistiky a k veřejnému tlaku na jejich dodržování".

  S úctou,

  Lubomír Ptáček  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|