úterý 26. ledna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • ČR: Pesimisté mají pádné argumenty (Thomas Magstadt) Polemika:
 • Ředitel ČRo Ježek nemá pravdu (M. Hruška) Česká televize:
 • Nadoraz: Jiří Ovečka NEPSAL do BL Vnímání velké české kultury:
 • Jak "byl básník Miroslav Holub u estébáků" Česká byrokracie:
 • Ať žije radikální český starosta! (Andrew Stroehlein) Reakce na "příliš mnoho" řečí o Palachovi:
 • Student se zamýšlí nad tím, co pro něho znamená historická postava, jako je Jan Palach (plus poznámka JČ a G.K.Chesterton)
 • Zničení odkazu Jana Palacha
 • Proč si neotevřu některé články v BL (Danny Novotný)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ať žije "radikální" český starosta!

  Andrew Stroehlein

  Smekám před Jindřichem Jermářem, novým starostou České Vsi na Jesenicku.

  Starosta Jermář, nezávislý kandidát, který byl zvolen na volebním lístku sociálních demokratů, rozšířil otevírací hodiny místních úřadů, takže mají otevřeno pro veřejnost každý pracovní den.

  Všichni, kdo žijí v České republice, dobře vědí, kolik času je proplýtváno tím, že se lidé snaží získat dokumenty a razítka ze státních úřadů, které jsou otevřeny pro veřejnost jen jedno nebo dvě odpoledne týdně. Jermářovo rozhodnutí je vítězstvím zdravého rozumu a slušnosti.

  Jermář vysvětlil své rozhodnutí takto: "Omezené hodiny pro veřejnost ve státních úřadech mi vadily už dlouho. Vadilo mi to v posledních letech a taky už za minulého režimu. Státní úředníci jsou tu pro lidi, a ne naopak."

  Smutnou douškou k této informaci je to, že jedny české noviny (Slovo) informovaly o tomto malém kousku pokroku pod titulkem Radikální starosta.

  Zdá se, že to, co by bylo jinde považováno jen za rozumné, je v České republice považováno za radikální krok.

  The "Radical" Mayor

  Andrew Stroehlein

  Hats off to Jindřich Jermář, the new mayor of České Vsi na Jesenicku. Mayor Jermář, an independent elected on a Social Democratic ticket, has expanded the opening hours of local municipal offices so that they are open every working day.

  Anyone living in the Czech Republic knows how much time is lost trying to get papers and stamps from state offices that are only open for public enquiries one or two afternoons a week. Jermář's decision is a victory for common sense and decency.

  Explaining his decision, Jermář said, "(Limited opening hours at state offices) have long bothered me - both in the past few years and under the old regime. Public servants are here for the people, not the other way around."

  One sad postscript to this story is that one Czech daily newspaper (Slovo) reported this small bit of progress under the headline "The Radical Mayor" (radikalni starosta). It seems that what would only be considered sensible elsewhere is considered radical in the Czech Republic.

  Andrew Stroehlein  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|