středa 17. února

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv z ČR Odkazy:
 • Přehled nejzajímavějších článků z poslední doby Velké podniky v ČR:
 • Jak SPT Telekom ukradl zákazníkovi 14,124 Kč (Jaroslav Polák) Sdělovací prostředky:
 • TV Nova: Pes Novák nerozumí odborné diskusi (Petr Jánský) Lidská práva:
 • Ochrana osobních dat studentů VŠ ohrožena (Marta Čertíková) Výchova Klausem v Čechách:
 • ODS vychovává menší strany k skromnosti (Jiří David) Velká Británie:
 • Tak jsou či nejsou geneticky upravené potraviny škodlivé? Ekologie a energetika v ČR:
 • Zatímco Temelín požírá další miliardy, nevládní organizace nabízí alternativy (Andreas Beckmann) Poznámka ve verších:
 • "dojména.cz" (Václav Pinkava) Regiony a nacionalismus:
 • Regionální uspořádání a pražský centralismus (Vít Novotný) Reakce:
 • Jiří Jírovec: A znovu, těžkopádně, on "prostě nemohl odolat." (Jan Vincent)
 • Pan Obereigner se mýlí (Jiří Jírovec) Děti Země o malešické spalovně:
 • Otevřený dopis Pražským službám, a.s  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Program energetických úspor

  Nevládní organizace ukazují alternativy k Temelínu

  Zatímco Temelín požírá další miliardy, nevládní organizace nabízí alternativy

  Andreas Beckmann

  Pozvánka na tiskovou konferenci ve středu, 17.2. 1999 v 11hodin v Rakouském kulturním středisku, Jungmannovo nám.18, Praha 1

  Finanční podpora státu na využití alternativních zdrojů energie a na úspory energie je v letošním roce o 40% nižší, než vláda předpokládala. Česká energetická agentura má k dispozici 300 mil. Kč (o 25 mil. Kč méně než v roce 1998) a stejnou částku může uvolnit Státní fond životního prostředí.

  Program na podporu energetických úspor a využití alternativních zdrojů energie připravený a schválený předchozí vládou je sice Zemanovým kabinetem akceptován, na jeho financování však v rozpočtu nejsou uvolněny prostředky.

  Kriticky se k energetické politice státu vyjádřil ředitel Nadace Partnerství, Miroslav Kundrata: "Přestože byla varianta úspor energie a obnovitelných zdrojů vyhodnocena jako ekologicky nejpřiznivější, nebyly pro její realizaci dosud učiněny žádné systémové kroky. Navíc zreálnění cen energií bylo dlouhodobě odkládáno a současná vláda dala jasně na vědomí, že ze sociálních důvodů nebude alespoň v roce 1999 zvyšovat jejich ceny. Ekonomické předpoklady pro rozvoj energetických úspor jsou tak nadále odsunuty. Majitelé domů, obce, podnikatelé a další spotřebitelé jsou dezorientováni o to více, že politika Evropské unie a všech vyspělých zemí jde právě opačným směrem."

  Na druhé straně, stovky nevládních organizací, obcí, škol a jednotlivců už delší dobu pracují pro reformu energetiky na místní úrovni. V letech 1997 - 98, například, podpořila Nadace Partnerství 37 místních konkrétních projektů po celé republice celkovou částkou 4,6 mil. Kč.

  "Naše prostředky se ve srovnání se státními zdroji mohou zdát zanedbatelné," dodává Kundrata, "naše zkušenost opřená o praxi v sousedních zemích však ukazuje, jak důležité je podpořit nositele inovací (ať už jsou to nevládní organizace, obce či jednotlivci) a nastartovat určité kritické množství modelových projektů tam, kde je zájem a vůle místní komunity překonávat všeobecnou skepsi."

  Příkladem těchto snah může být projekt "Slunce pro Bílé Karpaty" organizace ČSOP Veronica. V rámci projektu bylo v roce 1998 instalováno 17 slunečních kolektorů na soukromých a veřejných budovách v Bílých Karpatech s cílem nastartovat větší zájem o využití sluneční energie v tomto regionu.

  Jenom za rok 1998 se uspořilo nejméně 30.000 kWh elektrické energie, což se dá vyjádřit mimo jiné i v přepočtu na 25 tun ušetřených emisí CO2, k jejichž snižování se Česká republika zavázala loni v Kjótu podpisem mezinárodní konvence o změně klimatu.

  Díky úspěchu projektu přidělil britský Know How Fund větší grant na instalaci dalších 35 kolektorů v roce 1999.

  Příkladem z druhého konce republiky je práce Krušnohorského sdružení pro úspory energie (KSUE) z Litvínova, které dlouhodobě pomáhá školám a dalším správcům veřejných budov k úsporám energie metodou Energy Performance Contracting.

  Tepelné úspory se dnes už u několika desítek případů pohybují mezi 30% a 50% původních spotřeb a v sumě dosahují desítek milionů korun. Návratnost takové investice většinou nepřesahuje 3 roky a často je i kratší než jeden rok.

  Kontakt: Nadace Partnerství, tel.: 05-4221 8350, fax: 05-4222 1744
  http://www.ecn.cz/epce  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|