středa 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Zdravotnictví v ČR:
 • Odebírání orgánů živým mrtvým (Ivan Hoffman, Český rozhlas) NATO a Kosovo:
 • Hrůza vybombardovaného srbského sanatoria (Robert Fisk)
 • Srbští vojáci "vraždí celé rodiny" (Independent)
 • Co si Češi myslí o válce v Jugoslávii (JČ pro deník Gazeta wyborcza)
 • Vyjednávání s Miloševičem (Guardian) Internet:
 • Připojení na síť i počítače zadarmo (Josef Schrabal) Česká republika:
 • Matiční aneb nebude mír na Zemi? (František Roček) Jak si mohou poradit malá města, ať v Kanadě či v ČR:
 • Světoznámé město Bystré (Jiří Jírovec) Děti Země:
 • Legrace s recyklací začala včera na náměství Míru v Praze  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Matiční aneb nebude mír na Zemi?

  František Roček

  Když se starosta ústeckého obvodu Neštěmice ing. Tošovský dozvěděl o rozhodnutí Zemanových vladařů postavit se proti plotozdi v Matiční ulici, byl roztrpčený. Hovořil o tom, že situace v Matiční není nic jiného než řešení situace tam kde chybí skupině liší slušné chování - v tom není žádný rasismus, žádné omezování lidské svobody. Pokud je omezováním svobody snaha zmírnit možnost kontaktu a alespoň trochu ztlumit hluk, nejsme v civilizované zemi. Matiční je podle jeho zkušenosti jen záminkou pro profesionální aktivisty a různé naivisty. S lidmi z Matiční 4 a 6 bylo o dětském hřišti a plotu dosaženo dohody, uznali, že je to nejrozumnější řešení situace. Dokonce začali pomáhat i při úklidu, někteří se chtěli z Matiční odstěhovat, protože chování některých obyvatel těchto dvou bloků se jim zdálo být neúnosné.

  Aktivisté bdí Když dostal informaci o záměru stavby zdi tisk, do týdne se z toho stala potrava aktivistů a pražských mudrců. A přesto došlo k dohodě s lidmi z Matiční o plotu. A aktivisté museli nastoupit proti zdi znovu... Proto zní více než farizejsky, že vládní zmocněnec pro lidská práva Petr Uhl má obavy, aby se rozhodování o zdi v ústecké Matiční ulici nestalo předmětem politického boje. Nakonec rozhodne Poslanecká sněmovna? Uhl vzdychá: "Bude to boj ODS proti ČSSD, ostatní tři strany zaujmou stanovisko, které bude pro ně výhodnější. To bych považoval za neš»astné. Je to věc občanská, veřejná, která nemá mít s pravolevou (politickou) orientací nic společného. Zde běží o starý křes»anský princip, o to, aby nebyla ponižována lidská důstojnost."

  Jeden dopis Příkladem toho, že situace, která se mezi obyvateli v Matiční ulici vytvořila je nepříjemná i pro obyvatele, dokazuje např. dopis, který obdržel Úřad městského obvodu v Neštěmicích dne 10. 3. 1999. Dopis byl napsán ve spolupráci s Občanským sdružením Romská duha. Vzhledem k situaci mezi obyvateli v Matiční 4 a 6 nejsou v dopisu uvedena jména, dopis však je součástí spisu Matiční ulice, jenž založil Úřad městského obvodu v Neštěmicích. Podepsaní žadatelé se přestěhovali do Matiční ulice s dluhem na nájemném.

  Občanské sdružení Romská duha se sídlem v Matiční ulici

  Úřad městského obvodu starosta p. Tošovský

  Věc: Stížnost

  Obracíme se na vás se stížností. Najde se někdo, kdo nám pomůže žít trochu ve slušnějším prostředí a ne jako v ZOO.

  Bydlíme v domech pro neplatiče v Matiční ulici bez hygieny, klidu a pořádku, kde nás jiní Romové napadají a vyhrožují, když ze sebe děláme Čechy, ať se odstěhujeme.

  A neskonalý nepořádek na obou blocích, navíc křik, řev do pozdních hodin, který probudí i nebožtíka z hrobu.

  V nočních hodinách to je jako klub disko a aréna bojového umění.

  Cizí děti přes den devastují dveře, okna, vypínače společného osvětlení, půdní prostory se nedají používat, protože jsou v dezolátním stavu a používají to jako WC, domovníci tomu jen přihlížejí.

  Je nám jedno, kdo zde bydlí, ale ať se chová jako každý slušný občan a také ať platí nájemné a poplatky k tomu určené, ne abych já důchodce za ně platil vodu a elektřinu a trpěl po tmě bez elektřiny, když si poplatky řádně platím, nebo uklízet dvůr a okolí jen proto, abych se nemusel stydět, že bydlím v tomto prostředí, ale co sami zmůžeme proti tak velké rodině, protože my jsme jen tři (uvedena jména). Nevěříme tomu, že by se pro tři rodiny nenašlo nějaké řešení, aby tyto rodiny mohly žít spořádaný život.

  Rádi bychom se dozvěděli, co s námi bude a zda musíme takto žít, protože i my máme děti a chceme, aby naše děti nevyrůstaly v takovém prostředí jako tyto děti, že jejich rodiče na nic nepamatují, jen aby měli alkohol a na automaty.

  Děkujeme za vaše vyjádření.

  (Tři vlastnoruční podpisy)

  Zvláštní pach absurdna

  Nad Matiční ulicí se vznáší zvláštní pach absurdna. Nikdo z mediálních bojovníků neví, že domů pro neplatiče je v neštěmickém obvodě více, ale potřeba protihlukového plotu či zdi se řeší jen u dvou domů. Nevědí, že to je problém lidského chování na nejzákladnější rovině. Jak jsem již psal v Poučení z krizového vývoje v Matiční - Uhl považuje (podle své lednové besídky na zasedání vlády) stavbu běžné zdi či plotu za omezování lidských práv....

  Co je sakra s tou zdí? aneb třetí kompromis

  Výstavba oplocení schválená zastupitelstvem neštěmického městského obvodu zahrnovala dva nové vchody a uzavíratelný vjezd, ze strany bližší k městu Ústí n. L. a nové přístupové chodníky, oplocení z keramických nebo betonových tvarovek, alternativně zčásti z ocelové kulatiny a profilů, doplněno živým plotem, popř. dosadba vzrostlými stromy.

  Postupně došlo ke snížení výšky plotu, aby se tímto způsobem odstranila hlavní příčina protestů aktivistů - příliš vysoká zeď - kterým hluk v Matiční ulici nevadil, protože zde nebydlí.

  V poslední fázi rozhodování bylo rozhodnuto, že plot bude mít výšku 1,8 m, čimž bude omezena jeho protihluková funkce, ale nebude napadnutelný jako "berlínská zeď" či "zeď ghetta", jak byl projekt některými aktivisty nazýván.

  V projektu se také v poslední fázi počítalo s jedním průchodem do Matiční ulice ve směru největšího pohybu obyvatelstva - k podchodu, který je ve směru cesty do školy dětí z Matiční ulice, na městskou hromadnou dopravu a do vlastní čtvrti Krásné Březno, od které je Matiční a přilehlé ulice odříznuta kolejištěm nádraží Ústí n. L. - sever. Ve vlastní čtvrti Krásné Březno je také většina obchodů využívaných lidmi žijícími v této enklávě a spojení MHD do centra města a do Neštěmic, kde jsou úřady městského obvodu.

  O jednotlivých fázích snižování nároků neštěmických radních na oplocení svědčí tento dokument (ze 3. 5. 1999) vypracovaný odbornou firmou, která prováděla protihlukovou studii:

  Věc: Komentář k postupu přípravy výstavby oplocení v Matiční ul.

  Z hlediska původního zadání došlo v průběhu postupu přípravy výstavby oplocení k těmto změnám:

  1. Původně navrhované oplocení s protihlukovým účinkem v denních i nočních hodinách pro spánek při otevřených oknech by muselo (teoreticky - pozn.) být neprostupné hluku (plné) a vysoké 5 m.

  2. První kompromis byl snížení oplocení na výšku 4 m, která zaručovala protihlukové účinky i v nočních hodinách pro spodní okna úplně a pro horní okna - II. NP při zavřených oknech.

  3. Druhý kompromis měl za snížení oplocení na výšku 1,8 m a na návrh realizace z dílců při uzavření všech vstupů do Matiční ulice z hlediska zlepšení nočních podmínek při ukončení provozu místního restauračního zařízení a dalším účelem zamezení vbíhání dětí do ul. Mateční z nově navrženého dětského hřiště.

  4. Třetím kompromisem je zanechání vstupu z Matiční ul. v místě odlehlém od rodinných domků. Tento vstup je ale ve směru cesty do školy, na nádraží ČD a MHD. Posunutí proti původnímu vstupu je o 5 m, resp. o 32 m. Vstup je ochráněn proti vbíhání dětí do ulice Matiční.

  Co ještě kdo chce?

  Po odmítnutí této varianty vládou "Pražské republiky" již neměla neštěmická radnice kam ustoupit, ačkoli z hlediska občanského nelze hodnotit oplocení vysoké 1,8 m s jedním průchodem do Matiční ulice za gesto narušující lidskou důstojnost.

  Jedná se o kompromis, který zajistí obyvatelům protilehlé části ulice (tzv. domkařům) pouze značně omezenou protihlukovou ochranu a zmenšení frekvence krizového setkávání.

  Jestli toto projev porušování lidských práv?

  Za pozornost by ve vztahu k tomuto "fenoménu" možná stála úvaha Čecha žijícího v Americe Petra Habaly v Neviditelném psu z 31.5.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|