pondělí 26. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Podvodnicko-špionážní spiknutí:
 • Princezna Diana, milionář Fayed, CIA a český rozvědčík (Guardian) Česká politika:
 • Otázka týdne: Jsou navrhovaná majetková přiznání rozumná: (Jan Čulík)
 • Hříchy léta (Jaroslav Veis)
 • Vlastní vahou (Jaroslav Veis) Sdělovací prostředky, Britské listy a politická korektnost:
 • Proč mi leze politická korektnost krkem? (Miloš Kaláb)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Otázka týdne

  Jan Čulík pro Radiožurnál, neděle 25. července 1999, 9.10 ráno.

  Co si myslíte o majetkovém přiznání, které chce Zemanova vláda vyžadovat od každého českého občana s majetkem větším než 10 miliónů korun?

  Podívejte se, v Británii, kde žiju, a taky v Americe, dalo by se říct, jsou veškeré zisky neustále podrobovány majetkovému přiznání.

  Informace o všem majetku, jakého jste kdy nabyli, musí pravidelně každý občan i podnikatel předkládat daňovému úřadu a ze všech příjmů platit daně. Takže je známo, kdo z čeho zbohatl a jak.

  Dovedu pochopit, že majetkové přiznání má být pročišťovacím sítem proti dosavadní, nepříliš průhledné privatizační praxi.

  V západních zemích je určitá obdoba v tom, že např. v Británii, v boji proti praní špinavých peněz z prodeje drog, mají bankovní úředníci povinnost upozorňovat policii, kdykoliv se nějakému občanovi objeví na kontě nevysvětlitelně velká částka.

  Podnikání, má-li fungovat a má-li být dlouhodobě ekonomicky úspěšné, musí být průhledné a poctivé.

  Jen se podívejte třeba na internetové stránky amerického úřadu pro dozor nad kapitálovým trhem Security and Exchange Commission, kde musejí firmy, působící na americkém kapitálovém trhu, předkládat každého půl roku řádově až stostránkové podnikatelské a finanční zprávy.

  Jen jeho prostřednictvím jsme před třemi lety objevili v České republice neznámé podrobnosti o kapitálových transakcích v televizi Nova.

  Průhlednost podnikání a podnikatelských zisků není žádným levicovým opatřením, ale základní podnikatelskou praxí. Je podivné, že toto opatření v českém parlamentě podporují pouze sociální demokraté a komunisté.

  Jeden z předchozích řečníků argumentoval v tom smyslu, že bude vynucování majetkových přiznání příliš drahé a že nepřinese očekávané zisky pro státní pokladnu.

  Je to podivný argument, protože první prioritou by přece mělo být očistit českou podnikatelskou scénu od podvodníků. Argumenty, že to "bude příliš drahé", nemohou být na místě.

  Jiná věc je, zda je sociálně demokratická vláda, nebo konkrétněji česká státní správa schopna efektivně provést tuto operaci; zda se skutečně podaří zavést serióznost v podnikání do ČR, anebo zda to má být prostě jen bič proti těm, kteří něco vlastní.

  Česká státní správa je velmi neefektivní a hrozí nebezpečí, že toto nové opatření povede jen k další hrozné byrokracii. Jenže, to platí o navrhovaných státních opatřeních v jakékoliv sféře lidské činnosti. Nemůžeme složit ruce do klína a nedělat nic jen proto, že hrozí nebezpečí, že by nový předpis česká státní správa realizovala špatně.

  Znepokojující je, že už nyní přichází vláda s tímto návrhem se zpožděním a existuje velká pravděpodobnost, že ostatní strany v parlamentě, snad spokojené s nynější podvodnickou pověstí České republiky, návrh na toto opatření stejně asi budou blokovat.

  (Ve srovnání s verzí v Radiožurnálu rozšířeno.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|