pondělí 13. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby O systému ARES a o etice podnikání:
 • Politika je věc veřejná (Štěpán Kotrba) Špionáž:
 • Ruský archivář odhalil nejvýznamnější britskou špiónku pro KGB Britská vláda opět vyvíjí nátlak na BBC:
 • Robin Cook požadoval zkrácení svého rozhlasového rozhovoru Otázka týdne:
 • Nezaměstnanost v České republice (Jan Čulík, Radiožurnál) Česká politika a Josef Kudláček:
 • Jak protestovat? (Ivan Hoffman, Radiožurnál) České služby:
 • Platba na České poště (Ladislav Pavlič) Reakce:
 • Ještě jednou "Přes Lánského od lesa" (Radek Šulc)
 • Ještě jednou "Ekologie jako šlehačka na dortě" (Ondřej Čapek)
 • Rasismus praktikovaný proti Čechům? (Ferdinand)
 • Národní divadlo (Petr Jánský) Oznámení:
 • Časopis Hurontaria č. 9 na síti  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Podnikání je věc veřejná

  Už po několikáté a už naposled

  Příspěvek k ukončení polemiky o tom, zda je legální zveřejňovat DIČ fyzických osob na internetu

  Štěpán Kotrba

  1.

  Pokud se občan dostává do obchodních vztahů, stává se osobou veřejnou a  dostává se tím do kompetence obchodního či živnostenského práva.

  2.

  Dle již několik let trvajícího živnostenského práva je číslo DIČ pouze u "fyzických osob" tvořeno r.č. fyzické osoby + identifikací daň. úřadu a doposud si nikdo nestěžoval (a to ani při schvalování tohoto zákona v Parlamentu...)

  3.

  Zveřejnění veškerých údajů, umožňujících ztotožnění podnikatele, je téměř jedinou zárukou čistoty obchodních vztahů.

  Lze tak zjistit např. člověk, mající několik bankrotujících firem si půjčuje peníze či odebírá zboží s úmyslem nezaplatit ("Jestli mám dluh sto miliónů, je to stejný, jako dluh sto deset miliónů... Tak co?!").

  4.

  Pokud si někdo nepřeje tyto údaje zveřejnit, neměl podnikat. Když žádal o zařazení do registru plátců DPH (či věděl, že si vydělá tolik, aby DPH platil, aniž by změnil formu podnikání na s.r.o. u níž tento identifikátor není, souhlasil i s tím, že jeho DIČ obdrží kterýkoliv jeho obchodní partner. Sám mu jej poskytoval a nikdo tento údaj neoznačoval slůvkem TAJNÉ, stejně jako nikdo neoznačoval slůvkem TAJNÉ jméno podnikatele na sídle provozovny. Takovýto údaj NEMŮŽE BÝT ze zákona TAJNÝ ani DŮVĚRNÝ. Já mám právo vědět, s kterým Janem Novákem uzavírám obchodní vztah stejně, jako mám právo vědět, zda moje nastávající manželka nemá dluhy, o nichž bych nevěděl, či to, jestli je jí dvacet dva či třicet šest let.

  5.

  Řadě lidí i politiků je ovšem velmi nepříjemné, že by struktura jejich podnikání či podnikání jejich stranických kolegů měla být otevřená a všem dostupná. Jsou to drobní živnostníčci či muzikanti a výtvarníci, nebo spekulanti a podvodníci? Musí se poctivý živnostník strachovat, že si jej někdo "ztotožní"?

  Pokud odvádí daně, platí sociální a zdravotní pojištění za své zaměstnance, má účetnictví v pořádku a platí včas svým obchodním partnerům, může být klidný. Stávají se ovšem jiné věci.

  Může jeden podnikatel řídit naráz několik desítek různých firem?

  Je normální v Británii či kdekoliv v normálním obchodním světě, aby stotisícové s.r.o. vlastnilo několik akciových společností s miliardovým obratem a společník tohoto s.r.o. několik dalších společností s podílem v dalších akciovkách či bankách?

  Jako zákazník vlastně vůbec nevíte, komu která firma či banka patří. Když vypíše např. stát výběrové řízení, stává se pravidlem, že se do soutěže přihlasuje několik firem, u nichž se při bližším "ohledání" zjistí, že za nimi stojí JEDEN "podnikatel"...

  Takže ať výběrová komise rozhodne jakkoliv, rozhodne pro jeho firmu.

  Doposud toto bylo v ČR realitou...  Doposud.

  Připadá vám podobná "podnikatelská" činnost jako zákonná? Je přitom umožněna právě tím, že se nelze rozebrat naprosto neprůhledným řetězcem podnikajících osob a jejich vztahy, které doposud chránily v anonymitě pověsti o nedotknutelnosti identifikace podnikajících osob a nekompetence úředníků, kteří o těchto informacích rozhodovali.

  Následovat budou v nedaleké budoucnosti další rejstříky - např katastr nemovitostí. Takže se k jednotlivým osobám, firmám a živnostnským oprávněním přiřadí tootžnost majitelů pozemků a nemovitostí.

  A až bude uzavírat od ledna kterákoliv firma obchodní vztah se státem či obcí (jakýmkoliv úřadem státní či veřejné správy), bude zřejmě muset podepisovat, že souhlasí se zveřejněním všech podmínek tohoto kontraktu (s výjimkou ochrany státního tajemství a smluv s bezpečnostními parametry) - včetně ceny, rozhodnutí výběrové komise a totožnosti komisařů. Úřad bude mít totiž od ledna POVINNOST  veškeré "netajné" informace v zákonné lhůtě zveřejnit. I kdyby se jednalo o nákup bedny hajzlpapíru.

  Cílem je informovat občana, za co se utrácejí jeho daně a dohledat hospodaření se státním rozpočtem do poslední faktury... Od toho je mimo jiné i STÁTNÍ INFORMAČNÍ POLITIKA a sjednocování a zveřejňování databází všech složek státní a veřejné správy na centrálním PORTÁLU STÁTU. Aby občan poskytl PRAVDIVÝ ÚDAJ státu pouze JEDNOU - a to na kterémkoliv místě ČR a aby celý stát kliknutím myši věděl, že ta či ona firma se přestěhovala na jinou adresu, prodala veškeré nemovitosti nebo změnila majitele (třeba za jeho manželku).

  Aby občan i stát VĚDĚL. Protože pak už se téměř nikdo do temných zákoutí hospodářské kriminality neschová.

  Už se těším na protesty fundamentalistických ochránců neprůhledných obchodních čachrů. Už se těším i na ochránce "svatosti soukromého podnikání" z řad politiků.

  To bude teprve řev!! Proti tomu bude počínající diskuze o rozpočtu ubohý šepot. Protože tajným údajem se patrně nestane ani totožnost firem, které mají pohledávky na zdrav. a soc. pojištění či totožnost notorických neplatičů daní včetně výše jejich nedoplatků za to či ono zdaňovací období. Politika je totiž od dob antiky RES PUBLICA - VĚC VEŘEJNÁ.

  Poznámka na konec:


  Pokud Britské listy jsou seriózní ( ajá si myslím, že ano - jako jeden z mála česky psaných e-zinů), prověří si nejdříve údaj, který zveřejňují a nepouštějí na Internet jakýkoliv nesmysl. I kdyby se jeho autor jmenoval Ferdinand, Kotrba či jakkoliv jinak. A i kdyby se třeba oháněl zaměstnáním na Ministrstvu financí.

  Autor je šéfredaktorem nezávislého měsíčníku pro politiku Pražský Demokrat.

  Předchozí článek na stejné téma: Mertlík nyní udělal pro čistotu trhu víc než všichni jeho předchůdci dohromady.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|