čtvrtek 16. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby K rozhodování o třetím operátorovi mobilních telefonů v ČR:
 • Den v podniku British Telecom: ČR musí přijmout metody moderního managementu (Jan Čulík) Internet a sdělovací prostředky:
 • Češi jsou připraveni na revoluci (Andrew Stroehlein) Evropská unie:
 • Evropský průzkum rozvoje informační společnosti v ČR (Vysoké učení technické, Brno) Reakce:
 • Problém roku 2000: Proč by se s tím mělo něco dělat? (Zdeněk Šinkora), Kolem Nového roku 2000 nikam pět týdnů nelétejte (Guardian) Česká politika a soudy:
 • Soudci: Riziko a nezávislost (Ivan Hoffman) Česká televize:
 • Major Zeman potřebuje peníze (Nezávislí) Plzeňský dálniční obchvat:
 • Císařův úřad pohřbil naději pro Plzeň  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Evropský průzkum rozvoje informační společnosti v ČR

  Druhou etapu projektu evropského průzkumu rozvoje informační společnosti (ESIS II) na území České republiky bude na základě výběru Kanceláře na podporu informační společnosti (ISPO) Evropské komise realizovat tým Vysokého učení technického (VUT) v Brně ve spolupráci s Centrem pro elektronický obchod (CEO).

  Druhá etapa realizace projektu evropského průzkumu informační společnosti (European Survey of Information Society, zkráceně ESIS), kterou odstartovala Kancelář ISPO Evropské komise v březnu 1998, byla rozšířena i na země střední a východní Evropy a na teritorium Středomoří. Jednotliví kontraktoři, kteří garantují realizaci druhé etapy projektu ESIS (tzv. ESIS II) na úrovni jednotlivých států, pak byli ze strany ISPO vybráni prostřednictvím veřejné soutěže, jejíž uzávěrka proběhla na podzim roku 1998.

  Na základě přihlášky, která obsahovala mj. i poměrně detailní nástin možností a úskalí realizace projektu ESIS II v tuzemských podmínkách, byl realizací tohoto projektu v ČR pověřen Ústav informatiky FAST Vysokého učení technického v Brně. Jádrem týmu, který bude pro potřeby Evropské komise v letech 1999-2001 monitorovat rozvoj informační společnosti v České republice, se stala skupina zakládajících členů Centra pro elektronický obchod (CEO).

  Řízením projektu byl pověřen Ing. Vlastimil Veselý, MBA z Ústavu informatiky VUT FAST v Brně, předseda Centra pro elektronický obchod a vedoucí projektu Virtuálního informačního parku (informační služba provozovaná na VUT). V roli administrátora projektu ESIS II působí Ing. Tomáš Borkovec, organizační a technickou podporu projektu zajišťují Ing. Josef Hajkr, MBA, resp. Doc. RNDr. Jiří Macur (všichni z VUT Brno).

  Garanci za realizaci projektu ESIS II v oblasti státní správy převzala Ing. Jitka Urbanová z Úřadu pro státní informační systém, která je zároveň členkou Rady Centra pro elektronický obchod. V oblasti školství bude spolupracovat s poradcem rektora VUT v Brně Prof. Ing. Emanuelem Ondráčkem.

  Realizaci projektu ESIS II v oblasti informační a komunikační infrastruktury ČR garantuje RNDr. Ing. Jiří Peterka, který je kromě svých pedagogických aktivit na Karlově univerzitě znám především jako nezávislý publicista zaměřený zejména na problematiku počítačových a telekomunikačních sítí. Garantem pro oblast komerční sféry a médií se stal Ing. Lubomír Karpecki, jenž se mj. významně podílí na přípravě programové náplně manažerských konferencí Enterprise Internet Strategy Forum a na zpracovávání série analýz EISF Inside, které monitorují aktuální stav a klíčové trendy využití informačních technologií v jednotlivých odvětvích tuzemské komerční sféry.

  Jak je z rozdělení kompetencí jednotlivých členů realizačního týmu patrné, je hlavním úkolem tohoto týmu komplexní monitorování aktuálního stavu rozvoje informační společnosti v ČR ve všech výše naznačených oblastech - od nejrůznějších aktivit státní správy po nejvýznamnější aktivity v komerčním sektoru včetně iniciativ propagujících rozvoj informační společnosti v ČR.

  Monitorování všech těchto aktivit přitom probíhá v rámci pravidelných čtvrtletních cyklů, které budou navazovat na předání prvních dílčích výstupů orgánům Evropské Unie na přelomu září a října 1999. Tyto výstupy budou postupně publikovány v anglickém jazyce na WWW serveru evropské Kanceláře ISPO - viz http://www.ispo.cec.be/esis a v českém jazyce na WWW stránkách Virtuálního informačního parku, kde jsou k dispozici též aktuální informace včetně dotazníků pro potenciální respondenty průzkumu - viz http://www.park.cz/esis.

  “Složení našeho týmu nám umožňuje dostatečně podchytit různorodé aktivity v oblasti školství, státní správy, komerční sféry i médií," komentoval Vlastimil Veselý strukturu svého týmu a dodal: “Doufám, že se nám v těchto aktivitách podaří pokračovat i po ukončení projektu ESIS v roce 2001, a že Centrum pro elektronický obchod tak aktivně napomůže maximálnímu zhodnocení know-how vzešlého z projektu ESIS II všemi subjekty, které v nástupu informační společnosti spatřují velkou příležitost pro Českou republiku."

  Projekt European Survey of Information Society (zkráceně ESIS), jehož cílem je komplexní monitorování rozvoje informační společnosti v Evropě, byl zahájen Kanceláří na podporu informační společnosti Evropské komise (Information Society Promotion Office, zkráceně ISPO) začátkem roku 1997. Ve druhé etapě realizace tohoto projektu, která probíhá od března 1999 až do roku 2001 pod označením ESIS II, byl záběr projektu rozšířen i na země střední a východní Evropy a na teritorium Středomoří. Na úrovni České republiky byl pro realizaci druhé etapy projektu ESIS vybrán tým Vysokého učení technického v Brně a Centra pro elektronický obchod (CEO). Oficiální informace o projektu ESIS a o průběhu jeho realizace najdete v anglickém jazyce na http://www.ispo.cec.be/esis a v českém jazyce na http://www.park.cz/esis.

  Vysoké učení technické v Brně (VUT), které bylo založeno v roce 1899, slaví letos 100. výročí svého vzniku. S téměř dvanácti tisíci studenty a s devíti fakultami je VUT třetí největší univerzitou v ČR. Ústav informatiky FAST je jako řešitelské pracoviště již od počátku 90.let orientován na oblast Internetu, databázových řešení WWW služeb a technologie bezpečného intranetu. Ústav je v současné době zapojen do několika evropských vědecko-výzkumných projektů v oblasti E-commerce. V loňském roce se stal jedním ze zakládajících členů Centra pro elektronický obchod.

  Centrum pro elektronický obchod bylo založeno v roce 1998 při odborné sekci České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI) v Brně. Posláním CEO je podporovat a systematicky mapovat rozvoj elektronického obchodu a informační ekonomiky v ČR, být pojítkem mezi komerční sférou, státní správou a vysokoškolskými pracovišti při koordinaci aktivit v oblasti rozvoje informační společnosti, plnit funkci informačního a komunikačního uzlu ve vztahu k centrům a strukturám podobného typu v zahraničí a v neposlední řadě též popularizovat Internet a elektronický obchod vůči odborné i laické veřejnosti. Aktuální informace viz http://www.e-commerce.cz

  Virtuální informační park (VIP) je informační služba zaměřená na rozvoj informační ekonomiky, která nabízí přehledové informace členěné do tematických oblastí s důrazem na Internet strategie, elektronický obchod a virtuální vzdělávání. Obsahem jsou články a studie mapující současné trendy, seznamy komentovaných odkazů, výsledky průzkumů, srovnávací analýzy i interaktivní služby. VIP je na Síti od podzimu 1995, od října 1996 hostí průzkum uživatelů Internetu v ČR a SR (jeden z největších průzkumů tohoto typu ve střední Evropě). VIP vychází i formou elektronického newsletteru VIP Direct, který dostává každý měsíc elektronickou poštou přes 2500 odběratelů. Aktuální informace viz http://www.park.cz.

  Kontaktní adresa ESIS CZ:

  ESIS

  Ing. Tomáš Borkovec

  Ústav informatiky VUT FAST

  Veveří 95, 66237 Brno

  Tel: (05) 4121 1580, 4114 7250

  E-mail: esis@fce.vutbr.cz


  Press Release #1 (last update: August 21, 1999)

  Brussels, August 21, 1999

  THE INFORMATION SOCIETY PROMOTION OFFICE OF THE EUROPEAN COMMISSION HAS LAUNCHED THE EXTENSION OF THE EUROPEAN SURVEY OF INFORMATION SOCIETY TO CENTRAL AND EASTERN EUROPEAN AND MEDITERRANEAN COUNTRIESÝ AND AREAS. FIRST RESULTS ARE NOW AVAILABLE ON THE ISPO WEBSITE: http://www.ispo.cec.be/esis).

  At the beginning of 1997, ISPO, the Information Society Promotion Office of the European Commission had launched a project called ESIS (European Survey of Information Society), with the objective to build an Inventory of projects as well as to assemble European data concerning promotional activities undertaken by public authorities and private actors, be they European, national, regional or local. Other aims were to monitor and to analyse new regulatory developments in the field of telecommunications and Information Society as well as to present a mapping of the actors, notably the public or private network facilities offering Information Society infrastructure, services and applications.

  Due to the success of this project and following several requests from local actors, it has been decided, in particular at the 3rd EU/CEEC (Central and Eastern European Countries) Information Society Forum that took place in Brussels on October 9-10, 1997, and at the Euro-Med Net 98 Conference which took place in Cyprus on March 4-7,1998 to extend ESIS to Central and Eastern European and Mediterranean countries and territories.

  The extension of the project started in March 1999 and will last until 2001. It is called ESIS II and concerns 25 countries and areas of the Central, Eastern European and Mediterranean countries. The work is performed in a decentralised manner. For each country and following an open call for tenders, contractors have been selected by the European Commission to perform the work at national level. A Project Management Support Team is in charge of the co-ordination and promotion of the project as well as the centralisation and synthesis of the data and reports.

  The core of the ESIS II initiative is an inventory of Information Society projects. These are by definition interactive projects with a societal dimension that use innovative technologies of information and communication and provide remote access for a wide range of purposes. Each national contractor will collect information about such projects in his country through questionnaires distributed to project promoters (also available on the website). The data collected are fed into a database together with a Ďwhoís whoí - mapping of actors. A dedicated search engine allows the public to access the on-line database from various angles. Every three months, the inventory of projects will be updated.

  Besides the Inventory, additional reports will be published. These will cover the following subjects:

  Regulatory developments and liberalisation evolution

 • IS promotional activities

 • Key person contacts and organisations

 • Existing major network facilities in public utilities

 • Statistical analysis of the IS projects included in the database

 • Web sites indicators

 • Basic facts and indicators

  These reports and syntheses per area are now available and can be found on the ESIS website (http://www.ispo.cec.be/esis). They will be updated on a regularly basis, next time in October.

  In this framework, ESIS II aims to become:

 • a knowledge and information exchanges tool, allowing to provide a comprehensive overview and assessment of current and future projects and a systematic monitoring of initiatives taken by the different nations to promote these projects.

 • an operational tool giving the opportunity for all public and private actors to compare their actions and projects with those of the other countries at an interregional level and to prepare new projects or programmes.

 • a partnership tool with the encouragement of contacts and partnerships between the different actors at all levels, the development of linkages and exchange of ideas and best practises ;

 • a "navigation tool", in particular for policy makers: thanks to a better perception of the development of the Information Society. ESIS II should give the possibility to choose priorities among measures to be taken and to help formulating political and economic decisions enacting or reshaping some public policies;

 • a promotional tool of the Information Society in the CEECs and Mediterranean countries: ESIS II should help raising awareness among national and local bodies, citizens, businesses.

 • and a valuable instrument in the framework of the dialogue and co-operation which develop between the EU and these countries.

 • ESIS II is carried out under the general co-ordination of ISPO and will be conducted in close association with DG XIIIís department for international aspects of information society and telecommunications (IS 2).

  As a reminder, the role of ISPO, which was created in 1994, is to support, promote and orient private and public actions in the field of the information society. It has 5 key functions: a user-friendly information service interface; a catalytic brokerage action; awareness raising; demonstrations sharing experience and highlighting best practice, promoting co-operation with an international dimension.

  For additional information: http://www.ispo.cec.be/esis • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|