pátek 17. září

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled událostí Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká politika:
 • Zeman, Fischer a armáda (Ivan Hoffman) Diskuse:
 • Má česká literatura v dnešní době vůbec nějaký smysl? (Petr A. Bílek, Jan Čulík, Lubomír Machala, Antonín Jelínek a další) Ekonom Joseph E. Stiglitz a jeho názory na privatizaci ve východní Evropě:
 • Vzácná shoda názorů - s křížkem po funuse? (Jaroslav Teplý) Poezie, Václav Fischer, Senát a česká politika:
 • Staré bačkory (Václav Pinkava) Reakce:
 • České soudnictví - pomůžou peníze? (Radek Tesař)
 • Platy soudců (Petr Němec) Česká politika:
 • Stane se prezident vazalem parlamentu? (Dana Cihelková) Ekologie:
 • Zpráva WHO a dioxinové havárie na Internetu (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zpráva WHO a dioxinové havárie na Internetu

  Děti Země

  Děti Země nadále spatřují ve znečištění látkami jako jsou dioxiny či polychlorované bifenyly jeden z hlavních problémů životního prostředí České republiky. Proto průběžně doplňují informace o těchto látkách a jejich vlivu na zdraví lidí i na životní prostředí mimo jiné i prostřednictvím internetu na adrese: http://www.ecn.cz/dioxin.

  Na základě výsledků nových výzkumů zpřísnila letos Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) doporučený limit pro znečištění venkovního ovzduší dioxiny z 10 pgTEQ/m3 na 1 - 4 pgTEQ/m3. Podrobný rozbor věnovaný dioxinům a polychlorovaným bifenylům, který vedl WHO k tomuto kroku, lze nalézt právě na webovských stránkách o dioxinech spravovaných Dětmi Země (na adrese: http://www.ecn.cz/dioxin/who.html).

  Ve zprávě WHO se mimo jiné uvádí: "Konzultace WHO doporučuje, aby se okamžitě přistoupilo k přijetí veškerých možných opatření ke snížení úniku dioxinů a příbuzných látek do životního prostředí tak, aby se snížily jejich koncentrace v potravním řetězci a v konečném důsledku i hodnoty tělesné zátěže u člověka. Dále by se mělo přistoupit k okamžitým opatřením ke snížení zatížení z konkrétních zdrojů u konkrétních podskupin, které jsou vystaveny vyšším dávkám než celkové populace."

  Stav v České republice komentuje ing. Milan Havel z Dětí Země slovy: "Je to problém, kterému zatím není věnována dostatečná pozornost orgány státní správy - dosvědčuje to hladké zprovozňování tak problematických staveb jakým bylo v loňském roce spuštění malešické spalovny a letošní najíždění spalovny odpadů v Liberci v centru města, přestože každá z nich překračují nebo budou překračovat západoevropské limity 10 - 20krát."

  Kromě zprávy WHO a informací o spalovnách jako jednom z hlavních zdrojů dioxinů, obsahují webovské stránky připravené Dětmi Země i seznam dioxinových havárií a průběžně doplňované informace o nich.

  Děti Země považují za nebezpečnou laxnost k nebezpečí vzniku dioxinů a dalších nebezpečných látek při haváriích, jakou byl například požár spalovny firmy Emseko ve Zlíně 7. března 1997. Po tomto požáru nebyl odebrán ani vzorek popela z požářiště k rozboru obsahu dioxinů.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|