čtvrtek 4. listopadu

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká republika:
 • IVVM: Tristní pověst českých politických stran (Jan Čulík) Ruské masakrování v Čečensku:
 • Tito zoufalí lidé, kteří přišli o všechno, jsou na okraji Evropy obětí nemorální války, kterou Západ schválně ignoruje (Independent)
 • Západ musí přestat ignorovat čečenskou tragédii (Independent) Rasismus:
 • Obava Západu před islámem nemůže být výmluvou za rasismus (Robert Fisk, Independent) Výročí konce studené války:
 • Pád berlínské zdi způsobilo vysmívané západní mírové hnutí (Guardian) Špatné české sdělovací prostředky:
 • Řezník a galaxie - povzdech (Ivan Hoffman, JČ) Děti Země:
 • Výstava o dopravě v Praze v souvislosti s Dnem bez aut  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Výstava o Dni bez aut

  Děti Země

  Děti Země pořádají v rámci "Dne bez aut" výstavu o dopravní problematice Prahy. Výstava bude instalována v prostorech Nového veletržního areálu Strahov v rámci vzdělávacího veletrhu Vědma. Informační stánek Dětí Země bude otevřen od 4. do 6. listopadu vždy od 10.00 do 18.00. Na pátek 5. listopadu připadl letošní rok "Den bez aut". Děti Země vyzývají řidiče : "Nechte alespoň tento den auto doma a dokažte, že vám stav životního prostředí, které zanecháváme příštím generacím, není zcela lhostejný."

  Jaký má "Den bez aut" smysl?

  Akce má upozornit na zhoršující se devastaci životního prostředí. Znečišťování ovzduší je jeden z nejzávažnějších ekologických problémů. Osobní automobilová doprava k němu přispívá stále výraznější měrou (například celou čtvrtinou všech vypouštěných emisí CO2). Cílem akce je upozornit řidiče na záporné důsledky automobilismu a přesvědčit je, aby brali ve svém konání ohledy i na příští generace. Co bude ve stánku Dětí Země k vidění?

  Smog

  Výraz smog pochází z angličtiny. Vzniknul spojením dvou slov smoke (kouř) a fog (mlha). Smog vzniká nejčastěji za teploty 30°C, slunečného počasí a bezvětří. Jeho nejvýraznějším producentem jsou v dnešní době právě automobily. Jakým způsobem poškozuje smog lidské zdraví se dozvíte právě na tomto panelu.

  Škodlivost automobilismu

  Automobilismus neškodí jen jedovatými zplodinami. Na tomto informačním panelu se dozvíte o tom, jakým způsobem ničí automobil krajinu, brání zvířatům v přirozené migraci, kolik lidských životů má již automobilismus na svědomí a proč brání rozvoj automobilismu zachování společenskokulturní funkce měst. Jako úvod slouží stručný přehled historie rozvoje automobilismu. Panel je doplněn fotografiemi, tabulkami a grafy souvisejícími s textovou částí.

  Kde auta brání tramvajím v jízdě

  Nadměrné využívání automobilů brzdí v Praze provoz tramvají. Tento informační panel to ukazuje. Jakým způsobem řeší problém správa pražských komunikací a jak by měla být situace řešena podle Dětí Země, se dozvíte právě na tomto informačním panelu.

  Špatný územní plán

  Dne 9. září schválilo zastupitelstvo hl. m. Prahy návrh územního plánu. Již před projednáváním proti němu protestovalo mnoho ekologických organizací sdružených pro tento účel do koalice S.O.S. Praha. Ostrá kritika je zaměřená špatnou ochranu životního prostředí. Návrh počítá s hrubými zásahy do městské zeleně, včetně zásahů do chráněných území, ochranných pásem a přírodních parků. Při schvalování nebyly (v rozporu se zákonem) projednány připomínky občanských sdružení. Na autory územního plánu bylo podáno trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu obecného ohrožení. Navrhované dopravní řešení totiž způsobí zvýšené znečištění ovzduší automobilovými zplodinami

  Pro děti jsou již tradičně připraveny hry a soutěže

  Děti Země poslali výzvu na vedení Dopravních podniků, aby byla v "Den bez aut" veřejná hromadná doprava zdarma, nebo za polovic. Jelikož má valná většina cestujících kupónové jízdenky, nebyla by finanční ztráta příliš velká. Výzva však přišla pozdě, a tak se nedostala na jednání valné hromady D.P.hl.m.P. Veřejná hromadná doprava bude letos zdarma pouze ve Zlíně.

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|