středa 1. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Ad: Pokuta za guláš ( Ivan Hoffman, Český rozhlas, Radiožurnál)
 • Výzva: Pomozte jim! (Štěpán Kotrba) Z ČR těchto dnů:
 • Dobrá nálada aneb proč jsem nepodepsal výzvu "Děkujeme, odejděte!" (Jan Kyncl)
 • Odvolání primátora v Liberci (Ivan Hoffman)
 • One week - ten years after (Tomáš Horyna)
 • Proč jsem nepodepsal výzvu "Děkujeme, odejděte" (Petr Paleta)
 • Už nemáte kam ustoupit (Dana Cihelková)
 • Nedělní partie o výzvě a poděkování (Dana Cihelková)
 • Proč se nemohu připojit k petici "Děkujeme, odejděte" (Jiří Čertík)
 • Jiří Čertík má pravdu (Jaromír Plešek)
 • Chápu výzvu "Děkujeme, odejděte" trochu prostěji (Vojtěch Polák, JČ) John Keane a Václav Havel - reakce:
 • Jedním dechem jsem si přečetl Kierana Williamse (Vlastimil Obereigner, JČ) Oznámení:
 • MfDnes se v testu snažila manipulovat s veřejným míněním (Galaxy CZ)
 • Mezinárodní ocenění pro český projekt prevence AIDS
 • O panu Exnerovi a Městské radě DEU v Praze (Petr Šafránek) Pane Čulíku, odpusťte:
 • Nebyla to prý Marcela Augustová, ale Líba Šmuclerová (Vlasta Leporská)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Oznámení

  MfDnes se v testu snažila manipulovat s veřejným míněním

  Galaxy CZ s.r.o

  Dne 8.9.1999 uveřejnila MfDnes v příloze "Test dnes" článek s názvem "Psychowalkman může místo pohody vyvolat zdravotní potíže", který obsahoval nepravdivé a pravdu zkreslující údaje, včetně smyšlených a nepodložených obvinění společnosti Galaxy CZ s.r.o. Dále tento test na základě nepodložených domněnek zpochybnil důvěryhodnost a funkčnost testovaného výrobku - psychowalkmanu.

  Test je záměrně a účelově manipulativní. MfDnes v předmětném testu kromě dalších skutečností například zcela ignorovala metodiku provádění testů, kterou si sama stanovila a kterou v tiráži přílohy TEST DNES uvádí. V osobním dopise přiznává i šéfredaktor MfDnes pan Petr Šabata, že předmětný článek s označením "TEST DNES" nebyl testem, avšak adekvátní tiskovou opravu s pravdivými a nezkreslenými informacemi dosud nezveřejnil.

  Deník MfDnes zneužil pojmu TEST, jelikož místo zveřejnění objektivních podložených informací, které měl k dispozici, jej založil na osobních domněnkách 3 neinformovaných osob. Tyto domněnky navíc vybízí pouze k opatrnosti a neopravňují k odsudkům ve formě sprostých komentářů, kterými je test jeho autory doplněn ani k hrozbě, že používání psychowalkmanu může vyvolat zdravotní potíže. Pravdou je, že psychowalkman je pro běžnou populaci bezpečný, což dokládá například vyjádření Státního zdravotního ústavu, ale i Doc. MUDr. Vladimíra Komárka, přičemž citace obou v článku vyznívají zcela opačným dojmem! MfDnes totiž záměrně zamlčela některé informace z posudku SZÚ a z citací dalších odborníků.

  Tvrzení MfDnes: "Vrátit prodejci přístroj, jenž podle názoru majitele nemá požadované účinky, je prakticky nemožné", je zcela nepravdivé.

  V měsíci říjnu začala případ prošetřovat etická komise Syndikátu novinářů. V těchto dnech podává společnost Galaxy CZ s.r.o. k soudu pro Prahu 1 žalobu proti deníku MfDnes na otištění tiskové opravy.

  Další důkazy a informace o tom, jak MfDnes nekvalifikovaně a manipulativně testuje a informuje své čtenáře, Vám poskytnou zástupci společnosti Galaxy CZ s.r.o., případně internetové stránky http://www.psychowalkman.cz. V písemné formě jsou k dispozici "Stanovisko k hlavnímu nepodloženému obvinění v testu MfDnes" (1 strana), "Kompletní zpráva k článku MfDnes" (4 str.), "Otevřený dopis adresovaný MfDnes" (1 str.) a další materiály.

  MfDnes přiznává, že článek o psychowalkmanech, otištěný v příloze TEST DNES, nebyl testem!

  Citace šéfredaktora MfDnes p. Šabaty z dopisu ze dne 6. 10. 1999: "Š Máte pravdu, že se nejedná o žádný test, nýbrž o téma. Testy vycházejí na straně 1 a 2, kde je také uvedeno, že je provádějí akreditované laboratoře či státní zkušebny. U článku samotného tento rámeček není a chybí zde jakákoliv zmínka o případném testu. Redakce tudíž ani netvrdí, že by se v tomto případě jednalo právě o test. Š" Čtenář MfDnes zřejmě žasne! Příloha TEST DNES měla 8. 9. 1999 na všech svých pěti stranách v záhlaví stejný nadpis TEST DNES, včetně té o psychowalkmanech. Navíc se titulek s obrázkem objevil i na úvodní stránce TESTU DNES, tedy na straně 1.

  Rozpor lze najít i v samotné tiráži (tedy v rámečku), která je umístěna sice na straně 2, ale je v ní uvedeno, že se informace vztahují na vše, co je označené hlavičkou TEST DNES: "TEST DNES je nezávislá příloha pro spotřebitele,ŠTesty výrobků jsou zpracovávány v akreditovaných laboratořích nebo státních zkušebnách. Testované zboží navíc posuzuje tým nezávislých odborníků. Š Starší i nové testy z této přílohy lze najít v internetovém magazínu iDNESŠ" (Pozn. Pokud by strany 3 - 5 neměly být testy, podle tvrzení pana šéfredaktora, jak je možné, že se i ony objevily na avizovaných stránkách www.idnes.cz/test?)

  Stanovisko k hlavnímu nepodloženému obvinění v testu MfDnes:

  Je psychowalkman bezpečný?

  Možnost vzniku epileptického záchvatu nelze u predisponovaných osob (6-7% populace) zcela vyloučit, stejně jako jej nelze vyloučit u jiných dalších spouštěčů záchvatů, z nichž nejběžnější jsou monitory PC, zářivky a televizní obrazovky. Riziko vyvolání záchvatu je dokonce podle dostupných statistických údajů u psychowalkmanu ještě menší než u ostatních zmíněných spouštěčů. Při vývoji psychowalkmanů - audiovizuálních stimulátorů byla pochopitelně této otázce věnována cílevědomá pozornost. Z české statistiky i z vyjádření MUDr. Petera Žiga, autora odborné publikace o audiovizuální stimulaci, vyplývá, že u predisponovaných osob byly zjištěny stavy záchvatovité pohotovosti do 0,05% (půl promile). Bezpečné používání psychowalkmanu pro běžnou populaci dále potvrzují nejen dosavadní kladné zkušenosti stovek českých lékařů a zhruba 13.000 samouživatelů, ale například i posudek Státního zdravotního ústavu: "Špovažujeme za správnou poznámku o nutnosti dohledu lékaře v případech používání posuzovaných přístrojů v případech záchvatovitého onemocnění způsobených poruchami CNS".

  Ve některých případech (zhruba 5%) může dojít při prvních použitích psychowalkmanu k mírné bolesti hlavy, přičemž tato tendence po 3 - 5 dalších sezeních odeznívá.

  Je psychowalkman účinný?

  Spolehlivá účinnost psychowalkmanu je podložena dlouhodobým vývojem a řadou lékařských výzkumů a zpráv, z nichž některé z nich jsou dnes k dispozici i v češtině. Jeho účinnost je měřitelná na lékařském EEG přístroji. Drtivá většina uživatelů psychowalkmanu (93%) vyjadřuje s jeho účinky plnou spokojenost (nezávislé šetření spokojenosti, agentura Agma, 1999). Samouživatelé též popisují svoje pozitivní zkušenosti s psychowalkmany v oblasti relaxace, učení, dodání energie a životní pohody a odstranění stresu a únavy.

  Případný nespokojený uživatel může psychowalkman do jednoho měsíce vrátit. Během 1 roku využilo tuto službu dosud zanedbatelné 0,5% zákazníků.

  Za společnost Galaxy

  ing. Ludmila Zlatníková, manažer marketingu

  Jan Valuch, ředitel


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|