čtvrtek 2. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Zpravodajství ČT za poslední dva roky zbulvárnělo a přibližuje se Nově (InnoVatio.cz) Zásadní komentář:
 • "Děkujeme, odejděte": zase jedna výzva k ničemu (Jiří Jírovec) Česká politika:
 • Rezignační horečka (Ivan Hoffman) Úsměvné momenty z českého tisku:
 • Svoboda i Snopková jsou důležití, a tak se nesmějí zašpinit jinými vězni (Lidové noviny)
 • Payne: Ale práva na ochranu informačních zdrojů v tiskovém zákoně by využívala drogová mafie! "Děkujeme, odejděte":
 • Jaký je rozdíl mezi touto výzvou a programem sládkovců? (Jan Lipšanský)
 • O smyslu výzvy "Děkujeme, odejděte" (Vojtěch Olšanský)
 • Léčba Chaunem: výzva je umnou manipulací (Jaroslav Šebek)
 • Proč jsem nepodepsal výzvu (Karel Rájecký)
 • Podepsat, či nepodepsat? (Marcel Derian)
 • Výzva k pochodu do záchodu (Ludvík Vavřina) Ekologie:
 • Už nikdy druhý Bhopal! (Děti Země) Reakce:
 • Manipuluje firma Galaxy CZ marketingově veřejným míněním? (Marek Houša) Televize v ČR:
 • Kdyby tak Kassandra věděla, jak je to v Česku s privátní televizí (Martin Grmela)
 • Pravému poledni a Romanu Prorokovi (Vojtěch Olšanský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Kdyby tak Kassandra věděla, jak je to v Česku s privátní televizí

  Martin Grmela

  V posledním týdnu se rozhořel boj o kompetentnost vedení veřejnoprávní televize. Tak trochu do útlumu se přitom dostal spor o  televizi Nova.

  Vždyť komu by se chtělo dokola poslouchat přestřelky PR agentur o tom, na čí straně je pravda a zákon.

  Situace na soukromém televizním trhu by se přitom dala charakterizovat jako znechucení. Z nerozlučných souputníků při budování soukromé televize a potažmo principů soukromého vysílání se během relativně krátké doby stali nepřátelé.

  Inzeráty v prestižních denících v Americe poškozují české zájmy, ale podle některých vlastně nepoškozují.

  Politici přitom reagují na celou aféru neochotně a spíše z donucení. Orgány státní správy odpovědné za tuto oblast se raději do ničeho nepletou a čekají na rozsudky soudů.

  Fluktuace předběžných opatření a jejich dodržování respektive nedodržování však jejich autoritu tak trochu už předem podkopávají.

  Vše co se v několika dějstvích odehrává při praní tohoto špinavého prádla, je ovšem v prvé řadě způsobeno nedodržováním zásadních principů, které jsou tak vyjádřeny už v prvním paragrafu zákona o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, starého takřka 7 let.

  Rada, jako zástupce státní správy v této oblasti, má totiž dbát na rozvoj plurality vysílání a nezávislost jeho provozování. Nutno dodat, že se tento zákon v průběhu zkvalitňování české demokracie šestkrát měnil.

  Dnes pluralitní znamená v podstatě duální model. Od samého počátku se celoplošná televize Nova začala profilovat jako konkurent veřejnoprávní televize. Na trhu přece nebyla žádná souměřitelná stanice.

  Pro politiky to byla naděje, že nebudou závislí pouze na jednom televizním médiu, pro inzerenty zase možnost najít další a efektivnější cestu jak oslovit zákazníky a zbavit se tak diktátu IP, prodejce reklamního času na veřejnoprávní televizi.

  Nejvyšší politické špičky raději zvolily pragmatický přístup a vzhledem k televizi se zařadili do různých skupin přesně dle svého vlivu na osoby řídící superúspěšný mediální podnik. Nebo těžily z jejich chyb. Patrně ovšem zapomněli, že prvořadým úkolem politika - navíc v postkomunistickém prostředí - je vytvářet podmínky pro rovnou soutěž.

  Přesně to je zapsáno v citovaném zákonu. Mezi mlýnské kameny se tedy při současném přetahování o Novu dostala část státní správy a rovněž politici svojí vlastní nekoncepčností .

  Tento vývoj má však dalekosáhlý dopad. Situace na soukromém televizním trhu totiž přispívá k prohlubování skepse společnosti nad současným vývojem. Management soukromých televizních společností ještě ke všemu dohlíží na zpravodajské a publicistické pořady a kontroluje mladou televizní žurnalistiku.

  Odpovědní činitelé státní správy by se měli zaobírat tím, jak určit pravidla pro tento druh podnikání, když k tomu nedošlo v průběhu deseti let. Samozřejmě s přihlédnutím k zatím omezenému počtu přidělovaných frekvencí.

  Stejně tak by mělo dojít k opravdu důkladné kontrole, zda jedna kapitálová skupina nevlastní držitele vysílací licence. Otázkou je, zda někdo z odpovědných lidí má vůbec zájem provést podobnou kontrolu a vyvodit z ní důsledky. Vždyť i šetření Nejvyššího kontrolního úřadu bere státní exekutiva pouze na vědomí.

  Nehledě na technické problémy a finanční náročnost technického zázemí se už v České republice pracuje na projektu digitálního vysílání. O tom je možné se přesvědčit na internetových stánkách http://www.czechlink.cz.

  Firma Czech DVB Group, a.s. totiž dostala od Rady povolení na zkušební provoz digitálního vysílání v Praze. Tuto firmu založila Investiční a poštovní bankou.

  IPB, nyní už nepřímo, vlastní televizi Prima a poskytla půjčku na rozjezd nové Novy.

  Podnikání na českém televizním trhu je a ještě bude determinováno státními orgány a ty by tedy měly stanovit jasná pravidla. A to ještě před možným zavedením digitálního vysílání, které umožní podstatné rozšíření přidělovaných frekvencí.

  Za současné situace je možné jen souhlasit s tvrzením, že politici vlastně v tom nejširším smyslu okrádají své voliče.

  (Zkráceno.)


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|