úterý 7. prosince

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Soubor nejzajímavějších článků z poslední doby Jugoslávie:
 • Zveřejněna ostře kritická zpráva OSCE o Kosovu Česká politika:
 • Supervelká (Václav Pinkava) Demonstrace na Václavském náměstí:
 • "Děkujeme, odejděte": Mladistvý biedermeier to tedy nebyl (Kazi Šťastná) Česká politika:
 • Sjezdy (Ivan Hoffman) Sdělovací prostředky :
 • Poznámky na okraj mediální konference v Praze (Milan Šmíd)
 • Panelová diskuse 6. zasedání ETFF, 4. prosince 1999 (zapsal Milan Šmíd) Reakce:
 • K článku "O čem dnes přemýšlí otec českého kapitalismu?" (Jan Hurych) Oznámení:
 • 9. ročník soutěže Cena zdraví a bezpečného životního prostředí
 • Úspěšný seminář "Biomasa pro energii - technologie spalování"
 • Zpráva předsedy Československé společnosti pro vědy a umění (anglicky)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Business Leaders Forum vyhlašuje 9. ročník soutěže

  Cena zdraví a bezpečného životního prostředí 1999

  Cena zdraví a bezpečného životního prostředí je příležitost pro kteroukoli organizaci, která kladně ovlivňuje životní prostředí ve svém okolí, např. průmyslové podniky, chemické společnosti, distribuční firmy - tedy právě i pro Vaši společnost. Cenu obdrží společnost, jejíž činnost vedla k nejlepšímu měřitelnému zlepšení životního prostředí, zdraví zaměstnanců či obyvatel v jejím okolí.

  Svůj přínos ke zdraví a životnímu prostředí, jednu konkrétní akci, investici či jiné zlepšení ukončené v roce 1999, popište na 1-2 stranách textu. Konkrétně uveďte měřitelné přínosy a finanční náklady. Své příspěvky do soutěže zasílejte nejpozději do 31. 1. 2000 na adresu Business Leaders Fora, která je uvedena níže. Přihlášené projekty budou posouzeny komisí složenou z významných odborníků v oblasti životního prostředí. Slavnostní předání ceny bude na jaře roku 2000 na vysoké společenské úrovni za účasti předních představitelů průmyslu a vlády.

  Cenu za rok 1998 předal velvyslanec Velké Británie pan JE David Broucher. Záštitu nad letošním ročníkem opět převzal ministr životního prostředí ČR pan Miloš Kužvart.

  Mezi firmy, které doposud získaly ocenění, patří Komtesa Kutná Hora, Třinecké železárny, Fiomo Praha, Synthesia Pardubice, Vítkovice, Barum Continental Otrokovice či Kovohutě Příbram. Zvláštní ocenění obdržela např. ZŠ Molákova či Škola Mesit.

  Na závěr malé shrnutí. Finanční náklady realizovaných projektů překročily částku 11 miliard Kč a emise byly sníženy přibližně o 604 976 tun; množství, kterým by se naplnil vlak o 2 160 vagónech, což představuje délku 22 kilometrů.

  Kontaktní adresa:

  Business Leaders Forum

  Ing. Tomáš Nejedlo

  Štěpánská 61, 116 02 Praha 1

  tel.: 24 21 62 75, fax: 24 21 39 57

  http://www.blf.cz, mailto:blf@blf.cz  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|