pátek 3. března

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Ministerstvo zdravotnictví: pravá ruka neví, co dělá levá
 • Odborníci jsou udiveni počítačovou negramotností ministerských legislativců (Štěpán Kotrba) Bytová otázka:
 • Jak získat byt (Dalibor Štys)
 • Ještě k bytové situaci (Tomáš Petr) České televize:
 • Chaos versus bulvár: zpravodajství ČT 1 a televize Nova ve čtvrtek 2. března 2000 (Jan Čulík) Březen měsíc internetu:
 • Je pro nás internet dobrý? (Observer) Sdělovací prostředky:
 • Nad posledním číslem Mediažurnálu, zpravodaje Syndikátu novinářů České republiky (Daniela Macháčková) Diskuse:
 • Postmoderní mediální tržiště a jeho hodnoty (Miloš Zahradník) Reakce:
 • Kdysi slušný Dědeček (Petr Jánský)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • MZ: pravá ruka neví, co dělá levá

  Odborníci jsou udiveni počítačovou negramotností ministerských legislativců

  Štěpán Kotrba

  V zákoně o zdravotní péči, který připravuje ministerstvo zdravotnictví, by se měl díky diletantismu legislativních pracovnic ministerstva zavést termín POVINNOSTI LISTINNÉ FORMY ZDRAVOTNÍ DOKUMENTACE (v § 93 zpracovávaného návrhu).

  Ačkoliv na jedné straně sociálnědemokratická vláda deklarovala své pevné odhodlání podporovat e-bussiness či zavést v České republice tzv. e-government (bezpapírový styk občana s institucemi státu i styk státních i privátních institucí navzájem prostřednictvím počítačů - veřejně dostupných terminálů či computerů na pracovišti či doma) a vyloučit tím (v co nejratším čase) co nejvíce papírových dokumentů z oběhu, úřednice ministerstva zdravotnictví (zodpovědné za přípravu zákona) činí pravý opak.

  Nevědí, nebo nechtějí vědět?

  Vláda schválila koncepční programový dokument - Státní informační politiku (usnesení vlády ČR 31.5.1999 č. 525) , schválila i Koncepci budování informačních systémů veřejné správy ( usnesení vlády ČR z 11.10.1999 č. 1059 ) a dále jsou již zpracovány návrhy zákonů o informačních systémech veřejné správy a o elektronickém podpisu (tento zákon je právě v připomínkovém řízení). Ve všech těchto již přijatých i připravovaných vládních dokumentech a zákonech se respektuje skutečnost, že uchovávání datových souborů a operace s nimi ( a nad nimi ) je účelnější, bezpečnější, levnější a rychlejší v elektronické formě. Proto se zavádějí formy komunikace mezi státem a občanem, mezi občany navzájem i mezi státními orgány navzájem právě v elektronické formě. Do tohoto již reálně existujícího a dále se dynamicky rozvíjejícího prostředí zavádět povinnost listinné formy zdravotnické dokumentace je zpozdilé, nekvalifikované a kontraproduktivní.

  A tak zatímco v době nepříliš vzdálené bude možno podávat i daňové přiznání či odesílat a přijímat faktury prostřednictvím elektronické pošty, recept či zdravotní dokumentaci by si měli lékaři vést na papírech. Anachronismus tohoto řešení je o to zřejmější, že zákon o elektronnickém podpisu umožní zanedlouho všem občanům státem respektované a zákonem pokryté zabezpečení tzv. elekronického podpisu (zašifrovaného textu, kterým budete prokazovat při elektronické komunikaci svou totožnost vůči státu či institucím). Není tedy důvod nerespektovat trend prvních měsíců třetího tisíciletí, trendy EU a jeho direktivy. Neznalost úřednic ministerstva je šokující. Na tom se shodují laikové i odborníci. Doc. Smejkal (jeden ze zpracovatelů návrhu zákona o elektronickém podpisu) poznamenává s oblibou sarkasticky něco o "byrokratické tradici husího brku, krve a pergamenu"... Jeden z ICT expertů hovoří dokonce mlhavě o sabotáži činnosti ministerstva a zvnějšku režírované ostudě už druhého ministra.

  Otázky bez odpovědí

  Řeknete si - paranoik... Je to ale skutečně jenom úřednická neznalost? Koho vlastně zaměstnával bývalý ministr David v legislativním odboru? Vždyť MZ je připomínkovým místem pro všechny zákony - tedy i pro ty, kterých se dotýká e-government ! Žádný právník neví vše. Neví-li, může se kdykoliv zeptat odborníků. Jak mohou ministerští právníci (připomínkující na MZ vládní návrhy zákonů o el. podpisu či o ISVS) dopustit v interním připomínkovém řízení takový rozpor mezi již schválenými vládními materiály či zákony (v posledním - třetím čtení) a vlastním návrhem ministerstva? Taková diskontinuita v chápání termínů by mohla mít precedentní - a tím i nedozírný - následek při realizaci SIP. Proti postupu legislativců protestuje i odbor informatiky MZ. Prozatím prý ale marně.

  Celá kauza (řešená prozatím v zákulisí) nabrala obrátky, neboť se na poslední chvíli do hry vložila i pracovní skupina pro informatiku a telekomunikace vládní strany - ČSSD, která prosazovala od počátku koncepci liberalizace a demonopolizace telekomunikací v České republice. Tito odborníci stáli i v pozadí přípravy Státní informační politiky a Akčního plánu její realizace a tak jim ztěží může být vývoj legislativy v resortu zdravotnictví sympatický. Předseda pracovní skupiny Dr. Jiří Kofránek prozatím tajuplně mlčí. Na jednání ale byl pozván už podruhé jako host doc. Smejkal. Odborná pracovní skupina ČSSD se má sejít i k tomuto tématu mimořádně tento pátek. Už nyní se dá podle předběžných reakcí některých jejích členů předpokládat, že její stanovisko si pracovnice legislativního odboru MZ na tabuli cti nepověsí ...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|