pátek 7. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR: Vážný boj o svobodu projevu v médiích:
 • Opět k Ozvěnám plus aneb "Reportér nemůže nahrávat politika, když je nervózní, protože on pak může odpovědět ke své škodě nevhodně" (Daniel Tácha, Radiožurnál)
 • Kateřina Dostálová řekla to, co jsem citoval (Jindřich Šídlo, Respekt)
 • "Co to bylo za hajzla, keré nás pomlóval v tom tvým televizním pořadu?" (Břetislav Rychlík, Literární noviny) Podvádění:
 • Chcete, aby vám někdo vykradl konto? Nigerijští podvodníci to opět zkoušejí (JČ, Ari Lieberman) Česká republika:
 • Soudní výroky (Ivan Hoffman)
 • Správné rozhodnutí Ústavního soudu (Petr Jánský)
 • Přeražme o Klause plaňku (Petr Jánský) Sportovní vysílání v televizi:
 • Varování pro Jana Čulíka (Petr Novotný) Bytová otázka:
 • Byty v ČR: na hypotéku zapomeňte (Petr Novotný) Reakce:
 • Krize české veřejnoprávní televize (Aleš Karpíšek) Zdravotnictví:
 • Zrušte české zdravotnické předpisy, které jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami (Vladimíra Bošková) Reakce>
 • Pehe nás už zase vychovává (Juliana) Ekonomika a demografie:
 • Blahobyt generující sobectví - ad stárnoucí Evropa (Jaroslav Pour) Češi v zahraničí:
 • Československý případ Elian (Jiřina Fuchsová) Oznámení:
 • Protestujeme proti špatnému zákonu o liberalizaci telekomunikací (Centrum pro elektronický obchod)
 • Oslavy Dne Země v Děčíně a okolí  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zrušte české zdravotnické předpisy, které jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami

  Vladimíra Bošková

  Občanské sdružení na ochranu pacientů se sídlem v Praze požádalo 5. dubna Ústavní soud ČR o zrušení části zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a dále o zrušení vyhlášky ministerstva zdravotnictví č. 221/1955 Sb., o znaleckých komisích. Zmíněné právní předpisy jsou totiž v rozporu s mezinárodní Úmluvou na ochranu lidských práv a základních svobod (čl. 6) a s českou ústavní Listinou základních práv a svobod.

  Podle úmluvy i listiny má mít občan zaručeno právo na nezávislé přešetření svého sporu za své osobní účasti. Právní předpisy uplatňované v českém zdravotnictví však toto právo občanům upírají.

  Podle zákona o péči o zdraví lidu může občan podat stížnost vedoucímu pracovníkovi zdravotnického zařízení, který o stížnosti "rozhodne". V praxi to znamená, že ředitel zdravotnického zařízení, často lékař, rozhodne o stížnosti bez přítomnosti občana - stěžovatele, který také nemá přístup k podkladům, na jejichž základě se o sporu rozhoduje (nemá právo na znalost zdravotní dokumentace, nemůže žádat přešetření svého zdravotního stavu nezávislým orgánem, nezná protiargumenty druhé strany).

  Naopak lékař je v takovémto sporu zvýhodněn, neboť zná veškerou zdravotní dokumentaci (pokud s touto dokumentací manipuluje, není za to žádný postih) a ze strany ředitele zdravotnického zařízení bývá ve věci dotazován (od pacienta nikdo doplňující informace nepožaduje).

  Pacient se poté zpravidla odvolává buď k okresnímu úřadu nebo k ministerstvu zdravotnictví - tyto úřady mohou ustavit tzv. znaleckou komisi, jejíž činnost však neupravuje zákon, ale pouze vyhláška MZ ČR. Podle této vyhlášky však ve znalecké komisi zasednou převážně jen lékaři, vybíraní zcela nahodile. Přizván má být jeden právník, jenže ten je vybrán zúčastněnými lékaři - jedná se vždy o zaměstnance zdravotnického zařízení, případně ministerstva zdravotnictví. A tento jediný právník stejně nemá žádný vliv na řádnost projednání stížnosti - převahu hlasů mají lékaři, které do komise částečně deleguje lékařská komora.

  Vyhláška MZ ČR neumožňuje osobní účast občana - stěžovatele ani vypořádání jeho námitek proti způsobu šetření. Navíc tato vyhláška legalizuje to, aby komise provedla jen neúplné šetření, neboť komise se má zabývat zdravotní dokumentací, "pokud ji zdravotnické zařízení komisi poskytne".

  Nespokojený občan, který od této komise dostane do ruky pouze stručný závěr (případ lékařského pochybení nelze prokázat) bez doprovodných argumentů a důkazů, se poté obrací na soud nebo na orgány činné v trestním řízení. I když na této další úrovni někdy vznikne znalecký posudek se zcela jinými závěry, protistrana (lékař) se odvolá na původní závěry mimosoudní znalecké komise - a kauza převážně končí odložením stížnosti ad acta.

  Pokud Ústavní soud nepřinutí ministerstvo zdravotnictví k legislativní činnosti, která by směřovala do vyspělého světa, nelze očekávat ani do budoucna žádnou změnu k lepšímu. MZ ČR totiž právě zpracovalo návrh nového zákona o veřejném zdravotním pojištění, který v některých směrech stávající právní stav ještě zhoršuje - návrh nového zákona není daleko od právních předpisů vyráběných v 50. letech bývalým komunistickým režimem.

  Postavení pacienta v českém zdravotnictví se tak překvapivě může v nejbližším období ještě výrazněji zproblematizovat. Příčinou tohoto zvláštního postupu nového ministra zdravotnictví je přítomnost velkého počtu lékařů ve vedení resortního úřadu, naopak nepřítomnost právníků, kteří by znali zahraniční právní předpisy, ale i navázání spolupráce mezi novým ministrem a JUDr. Machem, který je pražským advokátem a zároveň placeným právníkem zastupujícím zájmy České lékařské komory.

  Vladimíra Bošková

  předsedkyně Občanského sdružení na ochranu pacientů  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|