pátek 7. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby ČR: Vážný boj o svobodu projevu v médiích:
 • Opět k Ozvěnám plus aneb "Reportér nemůže nahrávat politika, když je nervózní, protože on pak může odpovědět ke své škodě nevhodně" (Daniel Tácha, Radiožurnál)
 • Kateřina Dostálová řekla to, co jsem citoval (Jindřich Šídlo, Respekt)
 • "Co to bylo za hajzla, keré nás pomlóval v tom tvým televizním pořadu?" (Břetislav Rychlík, Literární noviny) Podvádění:
 • Chcete, aby vám někdo vykradl konto? Nigerijští podvodníci to opět zkoušejí (JČ, Ari Lieberman) Česká republika:
 • Soudní výroky (Ivan Hoffman)
 • Správné rozhodnutí Ústavního soudu (Petr Jánský)
 • Přeražme o Klause plaňku (Petr Jánský) Sportovní vysílání v televizi:
 • Varování pro Jana Čulíka (Petr Novotný) Bytová otázka:
 • Byty v ČR: na hypotéku zapomeňte (Petr Novotný) Reakce:
 • Krize české veřejnoprávní televize (Aleš Karpíšek) Zdravotnictví:
 • Zrušte české zdravotnické předpisy, které jsou v rozporu s mezinárodními úmluvami (Vladimíra Bošková) Reakce>
 • Pehe nás už zase vychovává (Juliana) Ekonomika a demografie:
 • Blahobyt generující sobectví - ad stárnoucí Evropa (Jaroslav Pour) Češi v zahraničí:
 • Československý případ Elian (Jiřina Fuchsová) Oznámení:
 • Protestujeme proti špatnému zákonu o liberalizaci telekomunikací (Centrum pro elektronický obchod)
 • Oslavy Dne Země v Děčíně a okolí  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Veřejné stanovisko CEO ke způsobu liberalizace telekomunikačního trhu v ČR

  Protestujeme proti špatnému zákonu o liberalizaci telekomunikací

  Centrum pro elektronický obchod

  Centrum pro elektronický obchod (CEO) považuje za potřebné veřejně vyjádřit své odborné stanovisko ke způsobu liberalizace tuzemského telekomunikačního trhu.

  Nový telekomunikační zákon, který již byl schválen Poslaneckou sněmovnou a je předkládán do Senátu, podle našeho názoru nenaplňuje hlavní cíl strategického dokumentu Národní telekomunikační politika (přijatého vládou 14. dubna 1999 usnesením č. 324 ), který je formulován následovně:

  Cílem NTP je uspokojování potřeb české ekonomiky, požadavků fyzických a právnických osob a zájmů státu na zajištění kvalitních, spolehlivých a široce dostupných telekomunikačních služeb za optimálních podmínek v rozsahu odpovídajícím vyspělým státům Evropské unie a světa s cílem zapojit Českou republiku do globální informační společnosti 21. století. Prostředkem pro zabezpečení cílů NTP jsou zejména nediskriminující a transparentní podmínky stanovené zákonem o telekomunikacích a prováděcími právními předpisy.

  Nový telekomunikační zákon ve verzi, která prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně, však odkládá o další dva roky povinnost dominantního operátora umožnit svým zákazníkům svobodnou volbu operátora (ve variantě s tzv. pevnou předvolbou). Jednodušší a méně komfortní variantu volby operátora (tzv. jednorázovou volbu) návrh odkládá o rok a půl, přičemž relevantní direktiva EU 98/61/EC takovýto odklad vůbec nepřipouští. Tyto odklady považujeme za diskriminující vůči novým alternativním telekomunikačním operátorům a za kontraproduktivní vzhledem ke snahám dosáhnout dynamického rozvoje telekomunikací.

  Stejně tak považujeme za nedostatečný i způsob, jakým jsou v návrhu zákona vymezeny vztahy mezi subjekty které budou působit v celém sektoru telekomunikací. Zákon sice řeší postavení nezávislého regulačního orgánu a vytváří základní rámec pro navazování vztahů mezi jednotlivými operátory (zejména pokud jde o tzv. propojovací dohody, sdílení prostředků a přístup k sítím). Podle našeho názoru tak ale činí způsobem, který není dostatečný co do přesnosti, explicitnosti i okruhu problémů, kterými se zabývá.

  Možnou cestu ke zmírnění negativních dopadů, které by odklad volby operátora a přenositelnosti čísla bezesporu přinesl, spatřujeme v tom, aby zákon udělil Českému telekomunikačnímu úřadu pravomoc stanovit kratší lhůty pro splnění těchto povinností, pokud je bude možné splnit dříve - tak jak to navrhovaly nehlasované pozměňovací návrhy E.3 poslance Pavla Suchánka a K.14 parlamentního zpravodaje k předkládanému zákonu, poslance Zdeňka Švrčka, obsažené v usnesení č. 195 z 35. schůze hospodářského výboru ze dne 17. února 2000 (parlamentní tisk 390/3, dostupný i na Internetu na adrese http://www.psp.cz).

  Centrum pro elektronický obchod (CEO) bylo založeno v roce 1998 při odborné sekci České společnosti pro systémovou integraci (ČSSI). Posláním CEO je podporovat a systematicky mapovat rozvoj elektronického obchodu a informační ekonomiky v ČR, být pojítkem mezi komerční sférou, státní správou a vysokoškolskými pracovišti při koordinaci aktivit v oblasti rozvoje informační společnosti, plnit funkci informačního a komunikačního uzlu ve vztahu k centrům a strukturám podobného typu v zahraničí a v neposlední řadě též popularizovat Internet a elektronický obchod mezi odbornou i laickou veřejností. Aktuální informace viz http://www.e-commerce.cz.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|