čtvrtek 27. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ignoruje zákon?
 • Dopis Rady Ivo Mathému: "Železný možná porušuje zákon, ale důvod k odebrání licence to není" Britská Rada pro komerční tv vysílání televizi skutečně kontroluje:
 • Britské komerční televizi bylo nařízeno, aby obnovila vysokou sledovanost zpravodajství Svět ignoruje rozsáhlou negramotnost:
 • Dakarská konference OSN: Moderní otroctví v důsledku nesplněných slibů Jaderné elektrárny:
 • Černobyl způsobí ještě 50 000 případů rakoviny České hospodářství:
 • Inflační cíl (Ivan Hoffman) Oznámení:
 • Server Netmag.cz na stopě podivných praktik BSA a Microsoftu Reakce:
 • Moje internetové krédo (Miloš Štěpánek)
 • Nepodložené názory o Richardu Falbrovi v Britských listech (Štěpán Kotrba) Filozofie:
 • Pár poznámek k Nietzschovi (Aleš Zeman) Ekologie v ČR:
 • Firma Profistav vytvořila u obce Horky černou skládku optických vláken (Děti Země)
 • Na titul Ropák roku se tlačí až pět kandidátů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Rada pro rozhlasové a televizní vysílání: "Vladimír Železný možná neposkytuje pořadem Volejte řediteli vyvážené a objektivní informace, avšak důvod k odnětí licence to není"

  Před dvěma dny se obrátil Tomáš Pecina na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání s podnětem k odnětí televizní licence podniku CET 21, protože televize Nova opakovaně porušuje v pořadu Volejte řediteli zákonné ustanovení, které vyžaduje vysílání objektivních a vyvážených informací. Doufejme, že se Rada bude dopisem Tomáše Peciny seriózně zabývat a vydá v této věci seriózní a autoritativní rozhodnutí.

  Níže uvádíme korespondenci v podobné věci mezi Radou a bývalým ředitelem České televize Ivo Mathé.

  Máme-li být féroví, lze pochopit usuzování Rady, že snad jednorázové údajné zfalšování skutečností Vladimírem Železným v pořadu Volejte řediteli Radě nestačí jako dostatečně závažný podnět k odebrání licence. Zákon je nedokonalý v tom smyslu, že nestanoví menší tresty pro jeho porušování.

  Jenže Ivo Mathé v dopise Radě cituje konkrétní případ porušení objektivnosti a vyváženosti jen jako jeden z mnoha, jehož se televize Nova systematicky dopouští. Kdyby Rada sledovala vysílání televize Nova bedlivěji, zjistila zřejmě, že televize Nova porušuje princip vyváženého a objektivního zpravodajství dosti pravidelně. Nemělo by tohle být tématem k závažné úvaze o tom, co taková praxe dělá s českou společností? Nemělo by se skutečně v této věci uvažovat, je-li stále firma CET 21 právoplatným držitelem vysílací licence? A co to asi vypovídá o Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, pokud se těmito záležitostmi nezabývá? A co to vypovídá o mediální radě českého parlamentu?

  Předkládáme čtenářům k úvaze korespondenci Ivo Mathé - Rada pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud mají na věc nějaký názor, možná by ho měli napsat vedoucímu Rady Josefu Josefíkovi i šéfovi mediální komise Českého parlamentu Ivanu Langerovi. Diskusi k této věci rádi zveřejníme i v Britských listech. Zákony by se v ČR dodržovat měly. Nebo jsou jenom pro legraci?


  Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
  Krátká 10
  100 00 Praha 10

  V Praze dne 1. ledna 2000

  Žádost o odnětí licence k televiznímu vysílání

  Dnešního dne v pořadu televizní stanice vysílající pod názvem TV Nova (držitel licence CET-21 s.r.o.) "Volejte řediteli" protagonista zmíněného pořadu Vladimír Železný prohlásil, že již předchozí vedení České televize připravovalo vysílání seriál o majoru Zemanovi. Toto tvrzení je nehorázná a zlovolná lež.

  Dosáhnout spravedlnosti (opravy, omluvy či dokonce autentického prohlášení uvádějícího nepravdivá tvrzení na pravou míru) soudní cestou je v případě vysílání CET-21 s.r.o. prakticky vyloučeno (Vladimír Železný vystupuje v uvedeném pořadu jako ředitel jakési TV Nova, tj. neexistující právnické osoby, neboť se jedná jen o název programu, případný ředitel CET-21 s.r.o. za obsah pořadů neodpovídá, koneckonců CET-21 s.r.o. zřejmě ani ředitele nemá, těžko dostupní jsou jen jednatelé průběžně restrukturalizované společnosti a odpovědného šéfredaktora, pokud vůbec existuje, není možné vzhledem k neznámé vnitřní organizaci CET-21 s.r.o. zjistit, firma Česká produkční 2000 a.s., jež pořady vyrábí, není odpovědná za jejich obsah atd., atd.), nebo zřejmě po dlouhém soudním projednávání a ve zcela jiných, tak jako tak na držiteli licence závisející okolnostech.

  Žádám proto o zahájení řízení o odnětí licence k celoplošnému televiznímu vysílání č. 001/1993 firmě CET-21 s.r.o. Při projednávání by měly být zohledněny všechny předchozí oprávněné stížnosti na obsah i existenci uvedeného pořadu, jenž je svým charakterem a především provedením v rozporu se zákonem č. 468/1991 Sb., v platném znění. Ten provozovatele vysílání zavazuje k poskytování objektivních a vyvážených informací. Shora zmíněná informace, sdělená Vladimírem Železným dne 1.1.2000 v pořadu "Volejte řediteli", byla nepravdivá, tudíž neobjektivní, a žádnou jinou informací ve vysílání držitele licence CET-21 s.r.o. nebyla v programu pod názvem TV Nova vyvážena. Divákovi bylo tak v rozporu se zákonem předloženo jediné ničím nezpochybněné sdělení v politických i časových souvislostech.

  Šíření nepravdivých, zavádějících či manipulativních informací zmíněným pořadem je dlouhodobý a neřešený problém televizního vysílání v České republice a jeho další existence může mít i širší negativní dopady. Jelikož představitelé držitele licence na realizaci zmíněného pořadu po celou od zahájení vysílání CET-21 trvají, není jiné možnosti než odnětí licence.

  Ivo Mathé

  co.: Vladimír Železný c/o CET - 21


  Rada České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
  Krátká 10
  100 00 Praha 10

  V Praze dne 6. ledna 2000

  Vážení členové Rady,

  považoval jsem za slušné poslat svoji "žádost o odnětí licence k televiznímu vysílání" z 1. ledna t.r. v kopii i panu Vladimíru Železnému.

  Adresu jsem vyhledal v internetovém Obchodním rejstříku (viz přiložený výtisk - CET-21, V jámě 12, Praha 1) a doporučený dopis mi byl vrácen s poznámkou "odstěhován bez udání adresy" (viz přiložená kopie obálky).

  Předpokládám, že neohlášená změna sídla držitele licence je závažná skutečnost, vzbuzující pochybnosti o existenci společnosti.

  S pozdravem

  Ivo Mathé


  Vážený pan
  Ivo Mathé

  Č.j. : PrI2S/00/;266 vyŘizuje: JUDr. M. Sýkora

  Věc: Podnět k zahájení řízení o odnětí licence č. 001/93

  Dne 6.1. 2000 byl Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání (dále jen: Rada") doručen Váš podnět k zahájení řízení o odnětí licence č. 001/93, na jejímž základě provozuje celoplošné televizní vysílání společnost CET 21, spol. s r.o.

  Důvodem pro zahájení tohoto správního řízení by měla být dle Vašeho názoru nepravdivá informace, uvedená dne 1.1. 2000 na televizní stanici TV NOVA moderátorem pořadu "Volejte řediteli" PhDr. Vladimírem Železným, konkrétně jeho prohlášení, že již předchozí vedení České televize připravovalo vysílání seriálu o majoru Zemanovi. Tím měl být porušen zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání v platném znění, který provozovatele vysílání zavazuje k poskytování objektivních a vyvážených informací.

  Vaše podání bylo posouzeno a byl přijat závěr, že se nejedná o podnět, který by byl způsobilým zahájit správní řízení.

  V daném případě je jediným možným řešením využít možnosti, kterou dává ustanovení § 19 zákona č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních informačních prostředcích v platném znění a žádat opravu nepravdivého údaje, které se případně lze domáhat i soudní cestou. Koho v případném soudním sporu označit jako žalovaného je však vždy věcí žalobce neboť se jedná o zcela soukromoprávní záležitost.

  Pokud tedy skutečně byla poskytnuta nepravdivá informace, jedná se o věc, která spadá do pravomoci soudu a nikoliv Rady.

  Neztotožňujeme se s Vaším závěrem, že by z důvodů ve Vašem podání uvedených měla být společností CET 21, spol. s r.o. odňata licence, a oznamujeme Vám, že správní řízení o odnětí licence č. 001/93 na jeho základě zahájeno nebude, protože nám není známo, že by pro zahájení takového řízení existovaly zákonné důvody.

  V Praze dne 24.1. 2000

  S pozdravem  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|