čtvrtek 27. dubna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Rada pro rozhlasové a televizní vysílání ignoruje zákon?
 • Dopis Rady Ivo Mathému: "Železný možná porušuje zákon, ale důvod k odebrání licence to není" Britská Rada pro komerční tv vysílání televizi skutečně kontroluje:
 • Britské komerční televizi bylo nařízeno, aby obnovila vysokou sledovanost zpravodajství Svět ignoruje rozsáhlou negramotnost:
 • Dakarská konference OSN: Moderní otroctví v důsledku nesplněných slibů Jaderné elektrárny:
 • Černobyl způsobí ještě 50 000 případů rakoviny České hospodářství:
 • Inflační cíl (Ivan Hoffman) Oznámení:
 • Server Netmag.cz na stopě podivných praktik BSA a Microsoftu Reakce:
 • Moje internetové krédo (Miloš Štěpánek)
 • Nepodložené názory o Richardu Falbrovi v Britských listech (Štěpán Kotrba) Filozofie:
 • Pár poznámek k Nietzschovi (Aleš Zeman) Ekologie v ČR:
 • Firma Profistav vytvořila u obce Horky černou skládku optických vláken (Děti Země)
 • Na titul Ropák roku se tlačí až pět kandidátů  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Firma Profistav vytvořila u obce Horky černou skládku optických vláken

  Děti Země

  U obce Horky v okrese Svitavy připravuje firma Profistav s.r.o. se sídlem v Litomyšli, za souhlasu odboru životního prostředí OÚ Svitavy a odboru výstavby a územního plánování MÚ Litomyšl, výstavbu skládky. Jako skládka má být použit prostor současné pískovny.

  V současné době zde je dočasně ukládáno skelné vlákno. Přestože nebyly splněny podmínky pro uložení tohoto vlákna a teprve na nátlak místních občanů, ho Profistav začal zasypávat hlínou (mělo být zakryto plachtou) a přestože se oproti povolení z roku 1998 nestará o odpadní vody, chystají se mu zmíněné úřady vydat i povolení ke stavbě skládky. Bylo by tedy zajímavé zjistit, co by musela uvedená firma porušit, aby ztratila důvěru zmíněných úřadů.

  "Nechali jsme ČIŽP prošetřit postup firmy a jsme zvědavi, jak dopadne kontrola, která je ohlášena v těchto dnech", řekl Milan Havel, vedoucí odpadové a toxické sekce Dětí Země.

  Dle našich informací dělá firma Profistav v uvedené lokalitě pořádek. Protože však zasypává skelné vlákno hlínou, bude ho těžko moci použít jako druhotnou surovinu, jak je uvedeno v povolení pro dočasné využití území. Spíše firma vytvořila černou skládku.

  Děti Země se o spolu s místními občany zřejmě právem obávají, že takto by zacházel Profistav s.r.o. i se skutečnou skládkou. Fatální je to, že uvedená lokalita slouží jako místo přirozené kumulace pitné vody a samotný lom leží v ochranném pásmu. Ve vyspělejších zemích by takového provozovatele nejspíš po zaplacení pokuty pěkně hnali, u nás se ale můžeme dočkat řady překvapení.

  Na skládky je v zemích EU přísnější dohled. O jejich nebezpečí vypovídají také nové studie. I když nejsou přesně známy příčiny, bylo zjištěno, že blízkost skládky (od 1 do 7 km) způsobuje nárůst vrozených vad. Protože nejbližší ves je v této vzdálenosti, můžeme v této lokalitě počítat s asi 2,5% nárůstem těchto vad. Při posuzování vlivu skládky na životní prostředí, však takovéto riziko popsáno a vyčísleno nebylo.

  Na závěr se podívejme na postup, kterým se firma Profistav snaží získat povolení ke stavbě skládky. Podle původního povolení na těžbu písku, měla po vytěžení uvedené území zrekultivovat. Proč by to ale dělala a platila, když uvedený prostor lze využít jako skládku komunálního odpadu. Místo, aby firma sháněla inertní materiál, ještě dostane zaplaceno za uložení odpadu. Proto nejprve požádala využít lom jako dočasné uložiště pro skelné vlákno, surovinu, kterou dále chtěla využít. Místo zakrytí plachtou však vlákno sypala do díry a teprve na nátlak občanů ji zasypala hlínou. Takto pokračuje i s dalšími várkami vlákna.

  Nyní požádala o přetvoření pískovny na skládku III stupně a v současné době se vyhodnocuje záměr podle zákona č.244/92 Sb., dopad výstavby na životní prostředí. Posudek bude dokončen do konce dubna 2000. Jaký bude nevíme, ale co je známo, že posudek zpracovává člen městského zastupitelstva, které k dané stavbě již dalo několik souhlasných stanovisek.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|