středa 10. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Jak ČT včera informovala o skandálu kolem Komerční banky: Pokrok, ale ještě chyby (Tomáš Pecina) Sdělovací prostředky:
 • Spin doctoring v médiích a jak se proti němu brání dobrý novinář (Jeremy Paxman) Reakce:
 • O Radě ČT: Nemáte pravdu, Jane Čulíku (Jana Dědečková) O Radě ČT:
 • Tato Rada ČT nemůže být důvěryhodná, ať se její členové kroutí jakkoliv (Jan Čulík) Salzmann a Komerční banka:
 • Přístup bankéře (Ivan Hoffman) Internet a viry:
 • Týdeník Observer: Mediální manipulace v americké režii (Štěpán Kotrba) Reakce:
 • O mé intelektuální nepoctivosti (Juliana) Z maloměsta:
 • O českém Jekyllu a Hydovi (Jan Jánský) Spojené státy:
 • Zemřel newyorský kardinál John O´Connor (Jiřina Fuchsová)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • O Radě ČT: Nemáte pravdu, Jane Čulíku

  Jana Dědečková

  Vážený pane Čulíku,

  Měla jsem v poslední době jen velmi málo času, abych se vší vážností zabývala reakci na Váš článek, který se týkal mého rozhovoru s T.Pecinou, proto má reakce přichází v době, kdy ztrácí aktuálnost pro příliv nových zajímavých témat života naši společnosti. Nicméně nejsem lhostejná k Vaši mylné analýze těchto několika málo vět a s vědomím, že pravda spočívá v diskursu o jejím hledání, pokusím se v diskusi s Vámi pravdu najít.

  Bezvýhradně se mohu ztotožnit s článkem T.Peciny "Svobodná Evropa - požehnání nebo prokletí ?", jakož i s textem dalšího odstavce. S čím souhlasit nemohu, je Vaše tvrzení, že má víra v "jedinou pravdu" je spojena s partajnickým přístupem k veřejnému diskursu ve sdělovacích prostředcích. Nemohu souhlasit rovněž s tím, že členové Rady se chystají na základě svých vnitropolitických zájmů zasahovat do jednotlivých pořadů. Přestože jsem s panem Pecinou strávila téměř tři hodiny, ani v nezávazném hovoru, ani v tom zaznamenaném jsem nenalezla jediné slovo o chystaných zásazích. Proč hovoříte v množném čísle, když rozhovor jsem poskytovala já? Svou nepřesností a povrchním posouzením se dopouštíte chyb, omluvitelných u naších žurnalistů, kteří stejně jako celá společnost teprve hledají svou vlastní tvář, ale ne u člověka, který již dvacet let žije v zemi se staletími utvářenou demokracii. Z rozhovoru s T. Pecinou je patrná pouze jedná jediná věc. A to má neobratnost formulovat krátce a výstižně myšlenku ve verbálním projevu .Jsem proto velice ráda, že můj první zkušební rozhovor se uskutečnil právě touto formou , protože získané zkušenosti, které jsem tímto nabyla, převyšují ztráty.

  Nyní dovolte, abych se zamyslela nad některými jednotlivými výroky, kterými dokládáte mou stranickou zabedněnost.

  Hovořila jsem o tom, že pokud je 80% občanů znechuceno politikou, nemá toto číslo jinou vypovídací hodnotu, než právě tu, že jsou znechuceni politikou. Nic toto číslo nevypovídá o důvodech tohoto znechucení a vyslovila jsem přitom názor, že velkou vinu na tomto znechucení politikou nesou sdělovací prostředky, které se zaměřují na politické hašteření a ne na podstatné problémy a věcnou celospolečenskou diskusi. Nevím kdo bránil Ivanu Kytkovi v době kdy byl ve funkci, aby kamery byly zaměřeny i jiným směrem, než na podružné bonmoty českých politiků, vím však, že právě touto bulvárností se zvýšila sledovanost zpravodajství České televize.Nicméně, věcné a objektivní zpravodajství je přáním všech politiků, bez rozdílů politické příslušnosti.

  Politikové musejí mít v moderní společnosti autoritativního a kritického protihráče v kvalitních, nezávislých a profesionálních sdělovacích prostředcích. Úkolem obou televizních Rad je dbát na to, aby ve všech televizích vznikly profesionální a autoritativní novinářské struktury, které by dokázaly věcně a racionálně oponovat politikům a nezávisle kontrolovat jejich činnost. Veřejná diskuse, v níž smějí mluvit jen politikové a novináři jim jen poslušně a uctivě přizvukují, je diskuse nedostatečná a škodí demokracii.

  S tím samozřejmě souhlasím, ale máte možnost sledovat diskusní pořady České televize, aby jste opravdu kvalifikovaně věděl o čem hovoříte, nebo jen uvádíte svou teoretickou představu o tom, jak by to mělo být?Já totiž mohu porovnat teorii se skutečnosti a o věcné a racionální oponentuře se nám divákům, může pouze zdát. Proto hodnotím debatu o České národní bance, jako velice dobrou.

  Byl přítomen zástupce ČNB, zástupce ministerstva i politici. Téma bylo natolik odborné, že R.Prorok, který je nesmírně aktivní, pokud se jedná o obecné politické debaty, vstupoval do rozhovoru jen sporadicky a divák sledující tento pořad získal spoustu informaci o tom, jaká je vůbec funkce ČNB, o jmenování vrcholných orgánů a jakým směrem se mají změny ubírat. Z debaty jasně vyplynulo, že se nejedná o omezení nezávislosti ČNB (návrh na devět členů rady v poměru 3 sněmovna 3 prezident 3 senát se lišil od zástupce ČNB Tůmy pouze v počtu , kdy preferoval zastoupení 2:2:2 , nikoliv v proceduře) ale o vytvořením kontroly nad výdajovou složkou banky (režijní a investiční), jelikož tuto činnost banky nemá možnost kontrolovat ani NKÚ. V této debatě byly odborné a věcné argumenty.

  Stejně hodnotím i debatu, která proběhla v pondělí na téma "Globalizace". Divák je schopen vytvořit si sám svůj názor a postoj z debaty diskutéru, aniž by potřeboval pomoc a usměrňování R.Proroka. Pokud redaktor veřejnoprávní televize není schopen nechat své politické sympatie za branou, měl by se zamyslet nad tím, zda by nebylo lepší sehnat si pár milionu a začít s vlastním vysíláním.

  Roman Prorok musí být "drzý" na  všechny politiky, kteří se ve studiu chovají arogantně, nemluví k věci, případně jednají jako idioti Je to nedílnou a velmi důležitou součástí veřejné služby, pokud je ovšem moderátor dostatečně profesionálně na téma připraven a má v režii kvalitní researchové zázemí.

  Opět nevíte o čem hovoříte a zřejmě jste neviděl zmiňovaný pořad. Nevšimla jsem si, že by se kdokoliv v tomto pořadu choval arogantně, kromě pana redaktora. Sám ovšem zdůrazňujete:

  "Je to nedílnou a velmi důležitou součástí veřejné služby, pokud je ovšem moderátor dostatečně profesionálně na téma připraven a má v režii kvalitní researchové zázemí". Je alarmující, jestliže hned při prvním vystoupení nové členky Rady České televize na veřejnosti zaútočí tato členka na jednotlivého novináře v České televizi. Nevidím nic alarmujícího, ani nespatřuji ve svém vyjádřeném názoru nějaký atak na R.Proroka.Tím, že jsem se stala členkou Rady jsem nepřestala být divákem České televize a občankou této země, která své názory prezentovala veřejně i době, kdy Vy jste si odskočil svobodně zazpívat do země krále Miroslava.Navíc Vás podezírám z toho, že neznáte zákon o České televizi , kde je činnost Rady striktně vymezena zákonem.Pokud R.Proroka něco ohrožuje, je to pouze jeho neprofesionalita.A ne Dědečková, která je pouhou jednou devítinou Rady.

  Texty Jeremyho Paxmana si velice ráda prostuduji. Budu Vám vděčná, pokud mi uvedete některý z odkazu na německy psané texty. S anglickými texty je ochoten pomoci mi rodilý anglický profesor, který před pěti léty natrvalo zakotvil v naší zemi a stal se naším rodinným přítelem. Ten mimochodem posuzuje české vysílaní BBC jako velice rozdílné a neprofesionální ve srovnání s  anglickým. Říká o něm, že neobrazuje objektivní skutečnost poměrů v naší zemi.O Jeremy Paxmanovi říká, že není drzý, ale útočný. Posedlost majorem Zemanem u politiků a členů různých mediálních Rad je mi nepochopitelná.

  Nejsem posedlá majorem Zemanem. Ale kdybych byla v minulé Radě a major Zeman by byl uveden i přes můj odpor, odstoupila bych ze své funkce. Věřím, že pro člověka žijícího v od roku 1987 v Anglii je intenzivní vzrušení nad touto mrtvou historickou relikvii nepochopitelné. Pro člověka, kterému tento hnilobný komunistický režim umožnil vzdělání a dokonce mu umožnil poznat i jiné politické uspořádaní, je nepochopitelné více věcí. Ne tak už pro toho, kdo vyrůstal v té nejchudší společenské vrstvě, bez otce, který spáchal sebevraždu po šesti letech práce v ostravských dolech s profesurou z matematiky a deskriptivy. Ne tak už pro toho, kdo svůj hlad po vědění tišil četbou a samostudiem. Ne tak už pro všechny politické vězně, kteří znovu s každým dílem trpí své dávno přetrpěné.Věřím Vám, že Vaše slova o nepochopitelnosti jsou upřímná. Některé věci člověk musí prožít, aby je uměl pochopit.

  Mezi Radou ČT a parlamentem by měla být rozsáhlá "clear blue water" (mezera)

  Mezi Radou ČT a parlamentem nesmí být " clear blue water" do té doby, dokud parlament bude rozhodovat o  výši koncesionářských poplatků a bude přispívat na chod veřejnoprávní televize penězi daňových poplatníků.Rada je kontrolním orgánem ČT , je volená parlamentem a nevidím důvod k tomu, aby nespolupracovala s parlamentem. Pokud byste přičítal Radě snahu ovlivňovat jednotlivé pořady, nezbývá mi než Vás opět odkázat na zákon.

  Politikové mají obrovskou moc... Vždyť podle našich informací nedávno stačilo, aby se poslankyně ODS Kateřina Dostálová jen zeptala šéfa brněnské ČT Zdeňka Drahoše, proč se vyrábí seriál Intolerance v Brně, a už dostal Břetislav Rychlík příkaz, aby předkládal své scénáře publicistických pořadů ke schválení tři týdny předem.

  Prosím Vás, jste vzdělaný a inteligentní člověk. Zamyslete se proto nad tím, co jste vůbec napsal. Nemám informace, proč se K.Dostálová zajímala o to, proč je pořad Intolerance natáčen v Brně, ale jako členka stálé mediální komise má nárok na tuto naprosto nevinnou informaci. Být panem Drahošem, zodpovím ji její dotaz a tím celá záležitost končí. Jestliže napíšete, že pouze tento dotaz stačil k tomu, aby se pan Drahoš polekal a nařídil panu Rychlíkovi něco, co předtím dělat nemusel, svědčí to spíše o jistém charakterovém problému tohoto pána, kterým v minulosti trpělo mnoho naších spoluobčanů, anebo o lajdáckém přístupu ke svým povinnostem pana Rychlíka, který benevolencí svého šéfa předkládal scénáře publicistických pořadů opožděně pravidelně a ten neměl sílu rovně přiznat, že už toho má dost a vyžaduje nějakou pracovní morálku.Tak jako pro Vás je nepochopitelné vzrušení z majora Zemana, pro mě je nepochopitelná tahle situace.

  Demokracie totiž není nastolená s tím, že zůstane v nezměněné podobě navěky. Svůj boj o demokracii musíme bojovat každý den.Vždy zde bude někdo, kdo se nám bude snažit vyplnit prostor, který my dobrovolně opustíme.

  Přeji Vám pěkný den

  Dědečková  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|