čtvrtek 11. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize a svět:
 • Jak by také mohly vypadat zprávy ze světa aneb Pavel Bouda po anglicku (Tomáš Pecina) Zdraví:
 • Mobilní telefony možná škodí zdraví dětí Společnost:
 • Jak se stala pornografie všeobecně rozšířenou zábavou Vraždění v Sierra Leone:
 • Pošlete tam námezdné vojáky, jestliže nechtějí britští vojáci bojovat Česká politika:
 • Stíhačky a koně (Ivan Hoffman) Reakce:
 • Bijme srbského psa tak dlouho, až albánskou kočku začne mít doopravdy rád! (Josef Pospíšil) Telekomunikace:
 • Lhaní při demonopolizaci telekomunikací (Milan Štěpánek) Reakce:
 • Jaroslavu Štemberkovi: Politické procesy s novináři a zločinec Václav Havel (Jiří Šoler) Otevřený dopis řediteli ČT:
 • Požadujeme dekomunizaci České televize (Martin Škapík)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Požadujeme dekomunizaci České televize

  Otevřený dopis generálnímu řediteli ČT II

  Martin Škapík

  Vážený pane generální řediteli Dušane Chmelíčku, vážené vedení České televize.

  Vzhledem k tomu, že jste doposud i přes velmi přátelské a opakované urgence, také u pana tajemníka Kučery nepovažoval za vhodné, nejen odpovědět, ale ani potvrdit příjem otevřeného dopisu ve věci dekomunisace vysílání Vámi řízené veřejnoprávní instituce, rozhodl jsem se vyjít Vám vstříc a znovu jsem otevřený dopis přepracoval na deset velmi jasných odstavců s doplňujícími otázkami.

  1)Uvědomujete si, že Československá televize prakticky po celou dobu své existence sloužila jako ideodiverzní centrum proti lidu této země ve prospěch zvrácené a smrtící komunistické ideologie a její vysílání bylo plně kontrolováno a řízeno její teroristickou složkou STB, obdobou německého SS?

  2)Pokud tedy televize po desítky let sloužila k přetvoření myšlení svých koncesionářů, k šíření lži a politické propagandy, často velmi promyšlenými postupy, domníváte se, že je vůbec možná jakákoliv kontinuita s tvorbou tohoto ryze prokomunistického a prolhaného média než naopak odhalování těchto praktik ve prospěch neopakování se zneužití veřejnoprávní televize politickou mocí ?

  3)Komunistická ideologie byla prohlášená za zločinnou zákonem. V této souvislosti se ptám, proč je nadále možné slyšet komunisty (zde považuji za nutné říci, že drtivou většinu komunistů pokládám za oběti toho experimentu a tento dopis není směřován proti nim, naopak v jejich prospěch, protože komunistická ideologie, a také se podle toho chovala a chová neunese jakoukoliv konfrontaci se svobodnou žurnalistikou, a co více ani realitou...) propagovat tuto zrůdnou ideologii, či sledovat akce nástupnické KSČM na obrazovce, zatímco svědectví ve prospěch právě odhalování pro mnohé doposud skryté skutečné tváře reálného komunismu se dočkáváme naprosto minimálně, přičemž vlastníte jeden z největších archivů prokomunistické propagandy na světě?

  4)Domnívám se, že veřejnoprávní televize v úloze vzdělávací naprosto selhává. Naopak, díky absenci vyrovnání se s komunismem (nezaměňovat prosím za vyrovnání se s komunisty, často také obětmi této zrůdné sekty, neboť represe komunistické ideologie užívá členskou základnu díky právě ideo a psychomanipulaci jen jako štít pro své zrůdné činění) mohou narůstat nejen preference této strany, ale i zájem o ni, který ve svém důsledku může vést k odklonu, či minimálně zabrždění integrace naší krásné, ale stále ještě zdevastované země do potřebných struktur vznikajícího Euroregionu. Způsob, jakým k problematice komunismu přistupujete zcela jistě posiluje sebevědomí vedení KSČM, které tím méně pociťuje jakoukoliv odpovědnost za zločiny této strany a nastává zde i nebezpečný precedent. Neboť, když mohou komunisté vystupovat a obhajovat svou ideologii v televizi, o to snáze jsou přijímáni jako organizátoři různých mítinků a demonstrací po celé naší zemi. Jak je podle Vás možné změnit situaci, kdy vůbec neakceptujeme schválený zákon, který jasně označil komunistickou ideologii za zločinnou, tedy v možnostech projevu má mít stejná práva jako každá jiná ideologie směřující prokazatelně k omezování lidských práv a svobod?, tedy propagace komunismu je ze zákona jako věc zločinná naprosto nepřípustná.

  5)Proč doposud nebyla rozšířena platnost lustračního zákona ve prospěch nemožnosti účasti příslušníků fašistické STB na veřejnoprávním vysílání, měl vůbec někdo z vedení prodemokratické nové televize o takovéto, dovolte mi se domnívat nutné a podmiňující snažení zájem? Pokud tedy Československá televize byla naprosto jednoznačně základním médiem sloužícím ve prospěch šíření zločinecké ideologie, jak je možno, že nikdo nezkoumá do jaké míry mohou postkomunisté a komunisté dnes ovlivňovat její vysílání. Tak je možné, že například agent státní bezpečnosti jako moderátor "zpovídá" vězně padesátých let v pořadu o demokracii. Toto jsou bolestivé paradoxy neřešené situace, stejně jako témě universální obsazování tvůrčí, tedy umělecké kolaborace do nových projektů České televize. Řada umělců velmi aktivně a prokazatelně kolaborovala, přečasto právě jako agenti, ve prospěch zločinné komunistické ideologie. Jak je vůbec možné "převzít" do vysílání nejen výrobní štáby, ale umělce, kteří se přečasto vyprofilovali právě na kolaboraci se zlem, přinejmenším jeho naprostou ignorací? Cožpak to nevrhá špatné světlo i na tu obrovskou řadu kvalitních umělců a pracovníků veřejnoprávní České televize. Nepřijde někomu z vedení ČT divné, že doposud se nikdo z tvůrčích pracovníků za tuto devastaci společnosti prostřednictvím nejdůležitějšího informačního média, neomluvil? Deset let po vítězné protikomunistické revoluci se Česká Televize tváří, dle mého názoru, jako by problém STB vlastně ani nebyl. Jak vnímáte tento stav VY? Dovolte osobní poznámku. Díky tomu, že na rozdíl od svých obětí, teroristé z STB často s astronomickými odstupnými jen přešli například do podnikatelského sektoru vzniká právě často zmiňovaná blbá nálada. Totiž nemůžeme přeci chtít, aby se někdo radoval z vítězství nad zločinem, když i díky absenci prodemokratického řízení ČT, jsme neustále svědky toho, že zločin se vyplácí, ale naopak snaha o jeho nazvání (nikoliv potrestání to jistě novináři nepřísluší) je velmi často kriminalizována, psychiatrizována a podsouvána veřejnosti jako "jakési" komplexy party lidí neschopných se orientovat v nové společnosti a budovat "novou" společnost. Často tedy lidé, komunisty označovaní za pravicové extrémisty a podle toho persekvovaní, mají dnes zase u komunistů, byť dočasně v pravicových kabátech přívlastek levicoví extrémisté. Strach říci vlastní názor ale jednoznačně přetrvává a Vaše televize je toho velmi jasným příkladem. Snaha o nekonfliktní vysílání přináší mnohem více zla, než kdybychom konečně započali s nazýváním komunistických zločinů, tedy s prevencí proti remisi této smrtící choroby. Pokud se budete nadále vyhýbat tomuto tématu, bude atmosféra ve veřejnosti velmi frustrovaná a zatížená tímto břemen nespravedlnosti a hloupého přezírání základní potřeby pro skutečnou demokratizaci naší země.

  6) Dovolte mi se domnívat, vážený pane generální řediteli, že právě absence pravdivého zobrazování skutečnosti, ale v našem případě i minulosti vede k rozčarování nejen u mladých lidí. Nevyrovnání se s komunismem vede k bujení nejrůznějších extrémistických sekt politických i náboženských, dnes už snad i "vědních"... Pokud jsme jako koncesionáři svědky nezájmu o pravdivé pojmenování reality dneška, ale hlavně toho, co dnešku předcházelo. Pokud jsme svědky nekontrolované moci a arogance státní správy, přečasto postavené na praktikách z "minula", pokud jsme svědky nedovolání se pravdy a co více jejímu prosazení do života, nutně budeme společností frustrovanou. Navíc společností extremismem ohrožovanou, neboť zatím se stále vyplácí být arogantní, vysoce postavený komunista, nejlépe aparátčík STB. Pokud toto absurdní nereflektování skutečnosti potrvá, můžeme se i díky námi placené veřejnoprávní instituce za chvíli dočkat připravovaného tahu STB. Tedy, že se bude na základě skutečné práce ovšem jen několika desítek agentů za chvíli profilovat jako složka, která vlastně něžnou revoluci pro nás pro všechny připravila. A tedy nikoliv jako vraždící a vysoce represivní složka, která geopolitické změny ve světě jen mistrně využila a to , vážený pane generální řediteli právě proto, že zde měla vybudovány opěrné body své desítky let trvající absolutistické, zrůdné moci, z nichž ten základní byla veřejnoprávní média. O jiné samozřejmě starost komunisté mít nemuseli, neboť šiřitelé svobodné novinařiny jsou v očích komunismu a přečasto bohužel i v očích postkomunistické společnosti minimálně jakési otravující, exotické bytosti...

  7)Veřejnoprávní televize je v moderní společnosti, ať už se nám to líbí nebo ne, dominantní výchovný nástroj. Tedy o to odpovědnější by měl být její přístup k obrovské moci, kterou má. Neměla by se chovat jako tržní instituce, ale naopak svědomitě pracovat v preventivní a vzdělávací sféře, stejně jako připravovat, v rámci možností, oduševnělou zábavu pro občany tohoto státu, kterým by měla sloužit. Měla by učit rozpoznání nebezpečí, ať už je to například preventivní žurnalistika, nebo pravdivé informace o snad již minulosti našeho národa. Pokud tak nezačnete činit, dovolte mi se domnívat, že velmi zvyšujete nejen špatnou atmosféru ve společnosti, ale i naději komunismu a jakéhokoliv jiného totalitního projevu na úspěch. Prosím, abyste mi poskytl odpovědi na mé přímé otázky a zůstávám s poděkováním v úctě Martin Škapík.

  Odesláno dne 1.5.2000

  Mateřský server výzvy k dekomunisaci veřejnoprávních sdělovacích prostředků:

  HTTP://viditelne.prase.cz

  e-mail: viditelne@prase.cz

  Poznámka JČ: Svoboda projevu demokratické společnosti znamená, že v ní musejí být slyšet všechny názory, a to i názory kontroverzní. Celou škálu společenských názorů musí odrážet i veřejnoprávní televize, zejména tehdy, kdy názory komunistů podporuje téměř dvacet procent obyvatelstva. Bohužel, Česká televize je vůči komunistům zaujatá a z jejích vlastních statistik vyplývá, že KSČM upírá účast v debatních politických pořadech - omezuje ho skandálně nedemokratickým způsobem na minimum, které naprosto neodpovídá podpoře KSČM ve společnosti. Všechny názory, ve společnosti se vyskytující, musí veřejnoprávní televize v rámci veřejné debaty zpochybňovat. V civilizované demokratické společnosti je nepřípustné uplatňovat princip kolektivní viny. To, že je někdo komunista nebo fašista, automaticky neznamená, že je něčím vinen.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|