pátek 26. května

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Věda a zdraví:
 • "Fantastická cesta" lidským tělem je nyní realitou Sdělovací prostředky:
 • Britská Rada pro komerční vysílání kritizuje ITV Reakce:
 • Co v Netopýru chybělo? (Miloš Rejchrt, člen Rady ČT) Odpověď Tomáše Peciny Miloši Rejchrtovi:
 • Nerušte mi můj brain-storming! Může být neveřejné rozhodování kvalitnější než veřejné? (Tomáš Pecina) Sdělovací prostředky:
 • Šmíd a Puchalský vyhozeni z Nedělních novin (Jana Ciglerová) Veřejnoprávní média:
 • Životně důležitá role veřejnoprávních médií v demokracii (Jiří Jírovec) Dopis do Lidových novin:
 • Dva akordy pro česko-německou “entente cordiale”? (Miloš Štěpánek) Odložená demonopolizace Telecomu:
 • Jak hlasovali (Jan Lipšanský, původně pro World Online)
 • Proč ODS hlasovala pro prodloužení telekomunikačního monopolu (Jan Lipšanský, původně pro World Online) Oznámení:
 • Sněmovna schválila elektronický podpis! (SPIS) Diskuse: Vliv Britských listů je omezen na sektu spřízněných stoupenců:
 • Zpravodajství internetové žurnalistiky (Milan Šmíd) Temelín:
 • Očekávaná radiace (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Proč ODS hlasovala pro prodloužení telekomunikačního monopolu

  Jan Lipšanský

  Na naši nedávnou anketu, v níž jsme se členů ODS a ČSSD ptali, proč hlasovali pro faktické prodloužení monopolu Českého Telecomu, se ozval Ivan Langer z ODS. Jeho e-mail uveřejňujeme v nezkráceném znění:

  "Přeji dobrý den a  dovoluji si Vám nabídnout oficiální stanovisko poslaneckého klubu ODS, které je k dispozici na webovských stránkách ODS.
  Ivan Langer
  P.S. Osobně si ovšem myslím, že přijetí tohoto zákona je jednoznačným krokem vpřed."
  Pokud nalistujete internetové stránky ODS, dočtete se tedy toto stanovisko - opět nekrátíme a uvádíme i  pravopisné chyby:

  Stanovisko ODS k senátním změnám v  návrhu zákona o telekomunikacích
  Poslanecká sněmovna neschválila změny v návrhu zákona o telekomunikacích provedené Senátem. Proč?

  S čím lze v senátní verzi souhlasit

  Zkrácení lhůt k zavedení služeb "volba operátora a přenositelnost čísla". Navržené termíny jsou blízké původním (poslaneckým) návrhům ODS - tedy k 31. 12. 2001, včetně sankcí za neplnění této povinnosti.

  V této souvislosti je opětovně nutno zopakovat, že hlavní cíl ODS - liberalizace trhu - je schváleným zákonem zabezpečena. Uvedené služby jsou spíše jakýmsi nadstandartem (sic! - pravopisná chyba - pozn. redaktora), který s vlastní liberalizací nemá mnoho společného, znamená uložení netriviálních povinností operátorům, jsou technicky i finančně velmi náročné a praktické zkušenosti s jejich využíváním v zahraničí nejsou zdaleka přesvědčivé (viz. naše stanovisko z března t.r.)

  Co přináší naopak špatného

  Především dává účastníkovi právo nezaplatit účet, pokud jeho výše přesáhne trojnásobek dosavadního šestiměsíčního průměru. Toto ustanovení, které je na první pohled velmi "lidské" (opět pravopisná chyba - chybí čárka - pozn. red.) je bohužel velmi lehce zneužitelné. Poskytovatel nemůže v takovém případě dokonce ani odpojit linku - to znamená, že až do definitivního rozhodnutí (soud) ji uživatel může používat v neomezeném rozsahu - přitom není výjimkou, že i fyzická osoba protelefonuje statisíce měsíčně! Nebezpečí masivního zneužívání je v tomto případě určitě daleko vyšší, než pozitiva, která by toto ustanovení přineslo při ochraně zákazníků. Navíc, (zde je ta čárka také chybně - pozn. red.) od počátku příštího roku mají všichni významní operátoři přejít na podrobné rozúčtování (po jednotlivých hovorech), takže nebezpečí případného "nedovolání se" bude velmi minimalizováno.

  Senát dále rozšiřuje už tak nezvykle rozsáhlé pravomoci státního Telekomunikačního úřadu vůči soukromému sektoru. Za nepřijatelné považujeme jeho právo vstoupit z vlastního podnětu do jednání o  uzavření propojovacích smluv mezi jednotlivými operátory. Jde o  nepřípustný zásah státní moci do smluvní svobody mezi účastníky trhu.

  Senát rovněž zavedl "právo vstupu na pozemek jen v  rozsahu podmínek stanoveným územním rozhodnutím". Protože se to týká nejen výstavby a údržby nových sítí, ale logicky i sítí existujících, bude toto ustanovení svou retroaktivitou působit prakticky nepřekonatelné potíže při provozu a údržbě těchto sítí, neboť ve velkém množství případů není díky praxi bývalého režimu územní rozhodnutí k dispozici.

  Senát naopak navrhl zrušit právo Telekomunikačního úřadu udělit výjimku z tzv. číslovacího plánu. Toto právo by však mělo být zachováno. V minulosti (např. v  případech týkajících se přístupu k internetu) Úřad tohoto práva využil ve prospěch věci a podobné situace nelze ani do budoucna vyloučit.

  Hodnotíme-li seriózně klady a zápory změn provedených Senátem (nikoliv pouze v dogmatickém, černobílém vidění některých zájmových skupin) musíme konstatovat, že zápory převažují nad klady. Toto hodnocení potvrzuje i názor odborné veřejnosti, která se v drtivé většině vyslovila pro zachování Sněmovní verze.


  Tolik stanovisko ODS. Také vám přijde zvláštní, že se nikde nedočtete ani jedno slovo o prodloužení monopolu Českého Telecomu? Mně také. Rád bych znal stanovisko ODS k faktickému prodloužení monopolu Českého Telecomu o dva roky. Všechny výše uvedené výhrady lze ve srovnání s  nutnou okamžitou liberalizací telekomunikačního trhu odmítnout jako nedůležité.

  Také by mne zajímalo, kterou odbornou veřejnost měli členové ODS na mysli. Ať si přečtete jakýkoliv odborný tisk (papírový i internetový), který vyšel po schválení Zákona o  telekomunikacích, všude se odsuzuje právě výše zmíněné prodloužení monopolu. Proč? Protože zde chybí rovnocenné konkurenční prostředí, obdobné tomu v oblasti mobilních komunikací, jež by po vzoru vyspělých zemí snížilo ceny - za připojení i v oblasti tarifů. Ale hlavně v oblasti internetu. Ten by měla mít vláda prioritně na  vědomí, protože sem se přesouvá většina světového podnikání.

  Právě proto si dovoluji s panem Langrem nesouhlasit - prodloužení monopolu Českého Telecomu, byť rádoby jen faktické, je pro tuto zemi krokem zpět. A nepletu-li se, Evropská unie nám to brzy připomene.

  (Původně vyšlo v časopise World Online.)  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|