pátek 2. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:
 • Bude se konat oficiální slyšení "Lidská práva romské menšiny" Majetek a restituce:
 • Pozor, na byty nyní prodávané v ČR do soukromého vlastnictví mohou vzniknout restituční nároky! (Jan Sammer) Ministerstvo zdravotnictví mlčí:
 • Proč je odstraňován schopný šéf Masarykova onkologického ústavu v Brně? (Pavel Kocián) Mediální změny:
 • Balšínek se ujímá vedení Týdne (Stanislava Krupová) Jak pojala tutéž zprávu ČT a BBC:
 • Drama ve Wasserbilligu: stejné téma, stejné místo, různé televize a především různí reportéři (Tomáš Pecina) Britské sdělovací prostředky:
 • Pod vlivem rychlých změn v mediální oblasti nebude výhledově britská Komise pro komerční televizní vysílání vyžadovat od komerční televize veřejnoprávní pořady Ženy a soudnictví:
 • Kdo podpoří oběti znásilnění? Ženy a česká společnost:
 • Ještě k pořadu České televize o sexuálním obtěžování žen (Petr Možný)
 • Zbytečný paragraf (Eva Klausnerová, Literární noviny) Reakce:
 • Dvě nohy dobré, čtyry nohy špatné aneb Literární noviny a umění propagandy (Ondřej Čapek) Česká republika:
 • K nové iniciativě 99 a o Václavu Havlovi (Jiří Jírovec)
 • K šikanování (Jiří Jírovec) Reakce:
 • Velká Británie: Co je špatného na rozptylování azylantů do různých měst? (Vít Novotný) O Romech a o české společnosti:
 • Tak znovu úplně od začátku: O rasismu Josefa Pospíšila (Jan Čulík)
 • Nesouhlasím s rasismem Josefa Pospíšila (čtenářka)
 • Souhlasím s Josefem Pospíšilem (Václav Just)
 • Vřele souhlasím s textem Josefa Pospíšila (Miloš Zahradník)
 • Česká společnost je chudá a nemůže tolerovat problematické sousedy (Jan Schejbal)
 • Různých názorů v BL ubývá (Zdeněk Maštalíř)
 • Karolina Bánomová a Bashy Quraishy. Co mají společného? (Jaroslav Teplý Postscript:
 • Mluvčí z Krumlova (Ivan Hoffman)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Zprávy Helsinského výboru amerického Kongresu:

  Lidská práva romské menšiny

  čtvrtek, 8. července 2000, 14 hodin

  Washington, DC

  Vstup volný pro členy, zaměstnance, veřejnost i tisk

  Washington, D.C. Výbor pro bezpečnost a spolupráci v Evropě bude pořádat slyšení o lidskoprávní situaci romské menšiny v regionu OSCE, kde Romové čelí rozšířené diskriminaci na veřejnosti, ve školství, při bydlení a v zaměstnání a dochází vůči nim i k celé řadě dalšího porušování lidských práv.

  Na světě žije podle odhadů asi 10 milionů Romů, včetně přibližně 1 milionu Romů, žijících ve Spojených státech. Většina Romů je soustředěna ve střední a v jižní Evropě. V postkomunistických zemích se otázky lidských práv Romů nabývají na důležitosti.

  Mnoho Romů reagovalo tím, že zažádali o azyl v západní Evropě a v Kanadě (a v některých případech ho dostali). V reakci na to konstatovala Evropská unie,že pět žadatelských zemí (Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko) musí zlepšit situaci Romů, mají-li být tyto země přijaty do Evropské unie.

  Vystoupí tito svědci:

 • Diane Orentlicherová, profesorka práva na American University [ve Washingtonu]. Orentlicherová pracovala loni pro Vysokého komisaře OSCE v otázce národních menšin a přispěla k jeho zprávě (zveřejněné 7. dubna) o Romech v regionu OSCE.

  Ina Zoon, poradce, Open Society Institute. Bývalá viceprezidentka Rumunské ligy pro lidská práva, čelná aktivistka při dokumentaci diskriminačních rysů českého zákona o občanství a zastánce zákonných změn. Zoonová nyní pracuje na zprávě o tom, jaký mají Romové přístup k veřejným službám v Bulharsku, v České republice, v Maďarsku, v Makedonii, v Rumunsku a na Slovensku.

 • Monika Horáková, poslankyně parlamentu, Česká republika. Horáková je členem strany Unie svobody, je členem správní rady European Roma Rights Center (Evropského střediska pro práva Romů) a členem odborné skupiny pro Romy v Radě Evropy.

 • Rumjan Russinov, ředitel, Roma Participation Project. Russinov předtím pracoval jako ředitel monitorovacího a advokátského programu bulharského Projektu pro lidská práva v Sofii. V té funkci hrál čelnou roli při uzavření dohody mezi Romy a bulharskou vládou o celonárodní agendě pro Romy. Úspěšně dosáhl schválení prvního celostátního programu v tomto regionu, který byl vypracován s romskou účastí. V květnu 2000 začal pracovat pro Roma Participation Project v Open Society Institute.

 • Angela Kocze, ředitelka pro vzdělávání v oblasti lidských práv, European Roma Rights Center. Koczová je romská Maďarka, která pracuje pro European Roma Rights Center, mezinárodní právní středisko působící ve věci veřejného zájmu,které dohlíží na situaci Romů v Evropě a  poskytuje právní obranu obětem porušování lidských práv.

 • Karolina Bánomová, členka Asociace československých Romů v Kanadě. Rodina Bánomové uprchla v roce 1997 z České republiky; Karolina Bánomová dostala azyl v Kanadě.

  HELSINKI COMMISSION NEWS
  Commission on Security and Cooperation in Europe
  234 Ford House Office Building
  Contact: Ben Anderson
  Washington, D.C. 20515-6460
  (202)225-1901
  Rep. Christopher H. Smith, Chairman
  Ben.Anderson@mail.house.gov
  Sen. Ben Nighthorse Campbell, Co-Chairman
  www.house.gov/csce

  For Immediate Release: June 1, 2000

  Human Rights of the Romani Minority
  Thursday, June 8, 2000 2:00 p.m.
  Room 485 Russell Senate Office Building
  Washington, DC
  Open to Members, Staff, the Public and Press

  (Washington, D.C.) - The Commission on Security and Cooperation in Europe will conduct a hearing on the human rights situation of the Romani minority in the OSCE region where Roma face widespread discrimination in public places, education, housing, and employment, as well as other human rights violations.

  There are an estimated 10 million Roma around the world, including approximately 1 million in the United States, with most Roma concentrated in Central and Southern Europe. Romani human rights issues have taken on increasing prominence in post-communist countries.

  Witnesses scheduled to testify are:

  Diane Orentlicher, professor of law at American University. Orentlicher worked for the OSCE High Commissioner on National Minorities last year and contributed to his report (released April 7) on Roma on the OSCE region.

  Ina Zoon, Consultant, Open Society Institute. Former Vice President of the Romanian League for Human Rights, leading activist in documenting discriminatory aspects of the Czech citizenship law and advocating changes in the law. Zoon is currently preparing a report on Romani access to public services in Bulgaria, the Czech Republic, Hungary, Macedonia, Romania, and Slovakia.

  Monika Horakova, Member of Parliament, Czech Republic. Horakova is a member of the Freedom Union party, a member of the Board of Directors of the European Roma Rights Center, and a member of the Council of Europe's Specialist Group on Roma.

  Rumyan Russinov, Director, Roma Participation Project (RPP). Russinov previously served as director of the Bulgarian Human Rights Project's Monitoring and Advocacy Program in Sofia. In that capacity, he played a leading role in forging an agreement between Roma and the Bulgarian Government on a national agenda for Roma, successfully achieving the adoption of the first national program in the region drafted with Romani participation. He joined the Open Society Institute's RPP in May 2000.

  Angela Kocze, Human Rights Education Director, European Roma Rights Center (ERRC). Kocze is a Romani Hungarian who works for the ERRC, an international public interest law organization which monitors the situation of Roma in Europe and provides legal defense to victims of human rights violations.

  Karolina Banomova, Member of Czechoslovak Roma Association in Canada. Bamanova's family fled the Czech Republic in 1997; she has been granted asylum in Canada. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|