pondělí 12. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Sdělovací prostředky: BBC a ČT (Jarmile Sedláčkové z České televize):
 • Nekorektní bulvár ve vysílání BBC: Bude Tim Sebastian propuštěn? (Tomáš Pecina) Romové v ČR a v Evropě:
 • Americký indiánský politik podporuje evropské Romy (Helsinský výbor amerického Kongresu) Romové na Slovensku:
 • Vynucujme romské dodržování zákonů, omezme sociální podporu pro Romy a romskou porodnost (tisková konference strany SMER) České právo:
 • Jak to bude s žádostmi Čechů v zahraničí o restituce? (Jan Sammer) Česká politika a televize Nova:
 • Tenista a politik Václav Klaus - člověk s hlubokým smyslem pro fair play (Tomáš Pecina) Temelín:
 • Proč k věci nehovoří odborníci? Je Temelín opravdu nepotřebný? (Milan Cihlář)
 • Tetelení kolem Temelína (Jan Hurych) Zdravotnictví:
 • Občané v ČR sice platí za zdravotní péči víc než dost - je to ale opravdu dost ? (Dalibor Žůrek)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Americký indiánský politik podporuje práva evropských Romů

  Je zapotřebí nových protidiskriminačních zákonů, konstatovali svědkové při slyšení o situaci Romů při Helsinském výboru USA

  Washington - Ve čtvrtek konstatovali svědkové před Výborem pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (Helsinským výborem), že je zapotřebí zákonů, má-li být zabráněno diskriminaci Romů, etnické menšiny přítomné téměř ve všech zemích Evropy.

  "Všichni svědkové, kteří před naším výborem dnes vystoupili, přednesli přesvědčivé argumenty pro zavedení protidiskriminačních zákonů. Líčili odmítání obsluhovat Romy na veřejnosti, líčili defacto segregované školství i inzeráty pro zaměstnání, které otevřeně hledají jen neromské žadatele," konstatoval předseda amerického Helsinského výboru, republikán Christopher H. Smith.

  "Jeden svědek charakterizoval zákony v Rumunsku, v Makedonii a v Bulharsku, které jsou na první pohled rasově slepé, ale které mají zoufalé důsledky na romské rodiny," dodal Smith. "Naši svědkové uštědřili dnes smrtelnou ránu falešnému přesvědčení, že snad není zapotřebí zavést v Evropě rozsáhlé protidiskriminační zákonodárství."

  Spolupředseda Helsinského výboru senátor Ben Nighthorse Campbell (R-Co), který také zasedá jako předseda senátního výboru pro záležitosti Indiánů, učinil srovnání mezi historickým útlakem Romů a původních obyvatel Spojených států, jehož součástí byla násilná asimilace, nucené vystěhovávání a vraždění. Ben Nighthorse Cambpell je prvním americkým Indiánem, zvoleným do amerického Kongresu za posledních více než šedesát let.

  "Mnoho Romů se nachází ve společnostech, kde zuří násilí a další projevy rasismu a diskriminace je něčím, s čímž se tito lidé musejí potýkat denně," uvedl Campbell. "Takové zacházení - přesně řečeno - takovéto nepřípustné zacházení - je lehké, pokud tato část společnosti bude mlčet."

  "Ale my, čeští Romové, nezůstaneme v tomto procesu pasivní," konstatovala Karolina Bánomová, romská Češka, která uprchla z rodné země v roce 1997 a zažádala o azyl v Kanadě. "Evropa se stala kontinentem složitého a bolestného boje všech Romů za svá práva. Je to obdobné situaci Afroameričanů v padesátých a šedesátých letech pod vedením Martina Luthera Kinga," vysvětlila.

  Diane Orentlicherová, profesorka práva na Americké univerzitě ve Washingtonu, která spolupracovala při výzkumu v rámci nedávno zveřejněné zprávy vysokého komisařství OSCE pro národní menšiny ohledně situace Romů, zdůraznila ústřední závěr této analýzy: "Diskriminace a vylučování ze společnosti - to jsou základní rysy romské životní zkušenosti."

  Předseda Smith dodal: "Před rokem učinila bulharská vláda odvážný krok směrem vpřed a přijala "Rámcový program pro rovnou integraci Romů do bulharské společnosti" - program, jehož součástí byl plán přjmout všeobecné protidiskriminační zákony. Bohužel, vláda ani nevypracovala návrh takového zákona, nemluvě o tom, že by ho snad schválila. Doufám, že bulharská vláda nejenom splní slib, který učinila v rámci tohoto programu, ale že se tím stane pozitivním příkladem pro druhé země."

  Jinými svědky, kteří vystoupili u Helsinského výboru byly poslankyně českého parlamentu Monika Horáková, poradce Open Society Institue Celia-Dorina Zoon, Rumjan Russinov, ředitel projektu Roma Participation Project a Angela Kocze z European Roma Rights Center.

  Úvodní projevy, před Helsinským výborem od dalších svědků jsou na internetové stránce amerického Helsinského výboru na adrese www.house.gov/csce.


  HELSINKI COMMISSION NEWS
  Commission on Security and Cooperation in Europe
  234 Ford House Office Building
  Contact: Ben Anderson
  Washington, D.C. 20515-6460
  Tel: (202 225-1901 Rep. Christopher H. Smith, Chairman Ben.Anderson@mail.house.gov Sen. Ben Nighthorse Campbell, Co-Chairman www.house.gov/csce

  For Immediate Release: June 9, 2000

  Anti-Discrimination Laws Needed, Witnesses Testify at Helsinki Commission Hearing on Roma

  (Washington) - Witnesses testified Thursday before the Commission on Security and Cooperation in Europe (the Helsinki Commission) that laws are needed to prevent discrimination against Roma, an ethnic minority present in almost every country in Europe.

  "Every single witness who has appeared before us today gave compelling arguments for anti-discrimination legislation, describing the refusal to serve Roma in public places, de facto segregated schooling, and job advertisements that openly solicit only non-Roma applicants," said Helsinki Commission Chairman Rep. Christopher H. Smith (R-NJ).

  "One witness described laws in Romania, Macedonia, and Bulgaria that are racially blind on their face, but which have heartbreaking effects on Romani families," Smith added. " The fiction that comprehensive anti-discrimination legislation is not needed in Europe was dealt a mortal blow by our witnesses today."

  Helsinki Commission Co-Chairman Senator Ben Nighthorse Campbell (R-CO), who also serves as the Senate Indian Affairs Committee Chairman drew parallels between the historic plight of Roma and Native Americans, which has included forced assimilation, forced migration and slaughter. He serves as the first American Indian elected to the United States Congress in more than 60 years.

  "Many Roma find themselves in societies where violence and other manifestations of racism run rampant and discrimination is something to be confronted daily," Campbell said. "Such treatment - or more correctly, mistreatment - is easy as long as this segment of society remains a 'silent majority'."

  "But we Czech Roma will not remain passive in this process," said Karolina Banomova, a Romani Czech who fled her native country to seek asylum in Canada in 1997. "Europe has become a continent of complicated and painful struggles by all Roma for their rights. This is similar to the situation of African-Americans in the 1950s and '60s, under the leadership of Martin Luther King," she explained.

  Diane Orentlicher, a professor of law at American University who assisted in the research for a recently released report of the OSCE High Commissioner on National Minorities' report on Roma, emphasized the report's central conclusion: "Discrimination and exclusion are fundamental features of the Roma experience."

  Chairman Smith added, "A year ago, the Bulgarian Government took a courageous step forward and adopted a 'Framework Program for Equal Integration for Roma in Bulgarian Society' - a program that included a plan for the adoption of a comprehensive anti-discrimination law. Unfortunately, the government has failed to even draft such a law, let alone pass it. I hope the Bulgarian Government will not only fulfill the pledge it has made in that program, but in doing so, stand as a positive example for others."

  Other witnesses testifying before the Helsinki Commission included Monika Horakova, a Member of Czech Republic Parliament; Open Society Institute consultant Celia-Dorina Zoon and Roma Participation Project Director Rumyan Russinov. European Roma Rights Center's Angela Kocze also testified before the Commission.

  Opening statements submitted to the Commission from other witnesses are available on the Helsinki Commission web site: < www.house.gov/csce > .  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|