úterý 13. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Česká televize:
 • Jaký byl pořad V pravé poledne s novým moderátorem? (Tomáš Pecina) Česká televize a ODS:
 • Nesouhlas s Tomášem Pecinou. Televizní pokus o popis tragické události (Štěpán Kotrba) Soudy a ODS:
 • Verdikt v případě Libora Nováka byl velmi pozitivní (Lubomír Ptáček) Co bude znamenat blížící se identifikace celého lidského genetického kódu:
 • Mají vaše číslo!! Triumf vědy či zlatý důl pro big business? (Observer)
 • Lidský genom - je to obdivuhodné: jenže možná vás to připraví o zaměstnání a o střechu nad hlavou (Guardian)
 • Skok do neznáma (Guardian) Moderní historie a cenzura v Británii?
 • Televizní film, který se nevysílal Sdělovací prostředky:
 • Poznámky ke koncepci zákona o vysílání (Petr Bradáč) Školství:
 • Lesk a bída výchovného poradenství v České republice (Hana Mařasová) Oznámení:
 • Představujeme společnost SENIOR (Ludmila Holubová) Český jazyk:
 • Ostřelovač nebo odstřelovač? Jazyková poradna Ústavu pro jazyk český odpovídá Česká politika:
 • Hašteření v brněnské Unii svobody (Ivan Hoffman) Oznámení:
 • Nové číslo časopisu Hurontaria  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Poznámky ke koncepci zákona o vysílání

  Petr Bradáč

  Legislativní tematizace předmětu:

 • Svoboda šíření informací (svoboda slova); přičemž druhá strana téže mince jest svoboda přístupu k informacím (svoboda informací).

 • Legislativní záruky této svobody každému, a legitimní omezení této svobody státem.

  Z tohoto pojetí plyne, že věcně není třeba rozlišovat takovou svobodu podle médií - pro to mohou být nanejvýš důvody praktické, pokud je zákonodárce shledá. Věcně také není ani třeba oddělovat státní orgány, dohlížející na dodržování záruk svobody a na dodržování její zákonné úpravy (společensky nezbytných mezí).

  Technické souvislosti záruk svobody šíření informací, zejména elektronické, jakož i překrývání pravomocí ve správě kmitočtového spektra vyžadují přinejmenším souběžně řešit - případně i společně vyřešit - soulad procedur, koordinaci rozhodování, podobnost postavení regulačních orgánů; zejména pak harmonizaci se záměry rekonstrukce celé veřejné správy. Jejími nejvyššími místy mají totiž být tzv. ústřední správní úřady. Postavení a uspořádání celé řady z nich, zřizovaných a kontrolovaných přímo legislativní mocí, nikoli mocí výkonnou, by mělo být velmi blízké - obdobně jako stávající Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad na ochranu hospodářské soutěže apod.

  Z uvedených východisek vyplývá představa ústředního správního úřadu pro záruky svobody šíření informací, sestávajícího z 

 • úseku regulace elektronických medií (právního postavení a dohledu nad zákonností obsahu),
 • úseku správy telekomunikací (elektronických technických prostředků šíření informací) a 
 • malého úseku registrace tištěných medií.

  K tomuto uspořádání dospěli v Evropě již před dvěma lety v Itálii, nyní k němu směřuje i Velká Británie. Leckde mají od počátku velmi podobný severoamerický model, ovšem významně více omezující zasahování veřejné správy do obsahu sdělování. • |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|