úterý 27. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Vědci dokončili první verzi mapování lidského genetického kódu Česká politika:
 • Havlovo veto (Ivan Hoffman) Slovenské zdravotnictví:
 • Schuster (Ivan Hoffman) Česká ekonomika:
 • Stav státního dluhu dnes v 7 hodin ráno (a co tomu předcházelo) (Jaroslav Pour) Bytová otázka:
 • Nájemné, neplatiči a bytová družstva (František Roček) Rusko:
 • Organizace Stratfor o Gusinském Reakce:
 • Ještě o geneticky modifikovaných potravinách (Jiří Jírovec) Státní správa a počítače:
 • Proč vlastně ten slavný ÚSIS máme? (Martin Zelenka) O Romech na Slovensku:
 • Rómovia si v Lomničke vládnu sami Češství a svět:
 • O kálení do vlastního hnízda (Václav Pinkava, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Nájemné, neplatiči a bytová družstva

  František Roček

  Jednou z forem bydlení v ČR je kromě bydlení v obecních a v soukromých bytech značně rozšířené družstevní bydlení. V souvislosti s deregulacemi nájemného, které má přijít v roce 2001, se podívejme jaká je dnes situace v bydlení v sondě do bytové problematiky v družstevním bydlení na severu Čech. Celkový pocit, který mám, lze shrnout do vyjádření: patová situace

  Balvany dluhů tíží severočeské bytová družstva

  Na severu Čech existuje přes třicet bytových družstev. Některé obhospodařují jen několik bytů, jiné tisíce: např. mostecký Krušnohor přes 14 800, českolipské družstvo přes 9700 či ústecké Družba přes 8 700 bytů. Většina z nich má starosti s neplatiči.

  Ve statistickém výkazu severočeských bytových družstev za rok 1999 jsou uvedeny k 31. prosinci 1999 mj. i dlužné částky: Např. OSBD Česká Lípa mělo k novému roku u dlužníků přes 8 milionů, SBDO ve Varnsdorfu na 2,5 milionu, OSBD Teplice "pouze" 21,4 milionu dluhu, SBD PS Liberec 9,5 milionu, SBD Krušnohor Most 18,6 a chomutovské SBD přes 15,1 milionu Kč. Ústecké družstvo Rozvoj mělo 4,3 milionu u dlužníků a Družba takřka 5,9 milionu a o tři měsíce později již částka dosáhla hranice 6 milionů Kč. A dluhy samozřejmě stoupají...

  Problém neplatičů zdá se být nekonečný. Tuto zkušenost mají také v ústeckém bytovém družstvu Družba. Podle součtu k 31. březnu 2000 dluhy dosáhly 6 milionů Kč a na zálohových platbách za energie a služby za rok 1999 činí 4 miliony a z minulých let se táhnou za dlužníky pohledávky za 435 000 Kč.

  "Mezi dlužníky máme tři typy neplatičů. Ti, jejichž situací chápeme, jsou sociální dlužníci bez dostatečných prostředků. S těmi lze řešit situaci splátkovým kalendářem nebo, pokud to je možné, přestěhováním do menšího bytu. Druhou skupinou jsou neplatiči, kteří si sami stanoví, kolik budou platit a zda vůbec něco zaplatí, a do třetí skupiny patří tzv. sezónní dlužníci. Ti neplatí zpravidla v době svátků, dovolených a prázdnin, když mají větší výdaje," hodnotí situaci ředitel bytového družstva Václav Kugler.

  Nejedná se jen o Romy

  Nejhorší situace je ve čtvrti Krásné Březno, kde většina výstavby je tvořena panelovými domy a družstvo vlastní část z nich. Lidé získali zdejší byty většinou ze stabilizační výstavby a "mnozí z nich jsou tak říkajíc hrubšího zrna a mají sverázný názor na placené nájemného," uvedl Kugler a dodal, že by bylo mylné se domnívat, že mezi dlužníky a nepřizpůsobivé se řadí především Romové! Tento stereotyp je nutné vyvrátit.

  Problémy s neplatiči jsou bez ohledu na původ. Mnohdy nepomohou písemné výstrahy a vyloučení z družstva, ani odebírání elektrických jističů, které jsou majetkem družstva. Následuje soudní žaloba nebo dohoda o náhradním ubytování.

  Předlické domy

  Bytové družstvo se snaží řešit situaci částečně tím, že zakoupilo v Předlicích v Prostřední a Řeháčkově ulici dva domy pro dlužníky. Rekonstrukce stála milion korun, ale investice to byla potřebná. V obou domech jsou jednopokojové byty pro osmnáct dlužníků se sociálním zařízením na chodbě - náhradní ubytování bez komfortu. Ale i zde neplatiči mnohdy neplatí. Dlužnou sekyru zatnulo čtyřicet procent nájemníků a celkové pohledávky za rok 1999 a první tři měsíce letošního roku činí 180 tisíc Kč. Jen dva nájemníci platí pravidelně, jiní zaplatili zhruba polovinu, jiní v roce 1999 zaplatili jenom tři nájmy...

  Patová situace

  "Podle zákona musíme dlužníkovi zajistit náhradní ubytování.V tom jsou zákony nedokonalé. Chrání dlužníky. Musíme si pomoci sami tím, že dlužníci jsou pod tlakem tím, že vyžadujeme plnění smluvních podmínek. V Předlicích nakonec šest neplatičů samo opustilo přidělené náhradní ubytování a odešlo. Odnesli si trochu oblečení a pár kousků nábytku a zmizeli. Snažíme se je alespoň dohonit soudně v rámci vymáhání dluhů, ale pozitivní je již to, že máme volná místa pro jiné zájemce, kteří s náhradním ubytováním souhlasí," vzpomíná Kugler.

  Kapka v moři

  Bytové družstvo Družstva nemá dostatek náhradního ubytování, aby neplatiči neblokovali byt. Dohodlo se s obcí Chlumec na tři roky o pronájmu deseti ubytovacích míst pro soudně vystěhované. Ale to je kapka v moři. V průměru neplatí 260 nájemníků a přes 600 platí se zpožděním a přestávkami.

  Co dál?

  Kde vzít prostředky na větší sociální ubytovnu? Na to nejsou finanční prostředky i bez toho ukrajované neplatiči.

  "I v případě, kdy by se uvolnila místnost pro náhradní ubytování, přestěhujete tam ženu s třemi dětmi? Jednak je vám líto dětí a vystavujete se nebezpečí ostouzení, včetně dopisu na prezidentskou kancelář. Není to vtip. V Krásném Březně např. máme v bytě již několik let neplatící ženu s třemi dětmi. Její druh odešel a ona neplatí nájem a ještě si stěžuje prezidentské kanceláři, že ji nemáme rádi! Problém by měl řešit zákon prostřednictvím obcí, které by se postaraly o sociální případy prostřednictvím ministerstva sociálních věcí. Každé jiné řešení je bezvýchodnou cestou do pekel. Neplatičí družstvu ubírají prostředky na opravy, které panelové domy nutně potřebují," dodává Kugler.

  Bytová družstva byla vytvořena jako správci především panelákových sídlišť se spoluúčastí nájemníků, kteří jako členové družstva byli a jsou zainteresováni na jeho chodu a tím i na své bytové situaci. Bytová družstva převzala velkosériově rychlokvašně budované panelové domy. Jejich opravy a renovace jsou noční můrou dneška i budoucích let. Proto se obce rychle zbavují bytového fondu - prodávají je nájemníkům za celkem symbolickou cenu několika desítek tisíc korun, protože vědí, že v dalších letech jejich noví majitelé budou muset do opravy domů investovat vysoké částky převyšující současné nájemné...  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|