úterý 27. června

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Zdraví:
 • Vědci dokončili první verzi mapování lidského genetického kódu Česká politika:
 • Havlovo veto (Ivan Hoffman) Slovenské zdravotnictví:
 • Schuster (Ivan Hoffman) Česká ekonomika:
 • Stav státního dluhu dnes v 7 hodin ráno (a co tomu předcházelo) (Jaroslav Pour) Bytová otázka:
 • Nájemné, neplatiči a bytová družstva (František Roček) Rusko:
 • Organizace Stratfor o Gusinském Reakce:
 • Ještě o geneticky modifikovaných potravinách (Jiří Jírovec) Státní správa a počítače:
 • Proč vlastně ten slavný ÚSIS máme? (Martin Zelenka) O Romech na Slovensku:
 • Rómovia si v Lomničke vládnu sami Češství a svět:
 • O kálení do vlastního hnízda (Václav Pinkava, JČ)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Ještě o geneticky modifikovaných potravinách:

  Ke zprávě o přechodu genů na jiné biologické druhy a jiným (možným) falsifikacím

  Jiří Jírovec

  Zpráva o tom, že geny mohou přecházet k jiným biologickým druhům odráží velmi smutný stav etiky vědecké a novinářské práce.

  Citovat z dosud nezveřejněné práce je praxe, kterou začali v poslední době používat západní "vědci", kteří se na sebe snaží upozornit prostřednictvím sdělovacích prostředků. Většinou ohromí svět objevem, který svět právě potřebuje.

  Podle mého názoru by se sdělovací prostředky měly řídit pravidlem nepublikovat nic, co nebylo zveřejněné v seriózním vědeckém časopise a nebylo zhodnoceno jinými vědci.

  Protože ze zprávy nevyplývá, kdo je profesor Katz, není možné ani vyloučit ani potvrdit domněnku, že jeho prohlášení je perfektně načasovanou akcí podporující odpůrce geneticky motivovaných potravin.

  Za povšimnutí stojí, jak živě reagují zástupci Přátel země a Zeleného míru na vágní prohlášení zmíněného profesora, "neděje se to často, ale děje se to". Takové prohlášení je v podstatě bezcenné pokud nevíte, zda a jak statisticky významné, takové pozorování je.

  Na osudu této zprávy v BL lze předvést mechanismus, jímž se nezaručené zprávy stávají zaručenými. V původní versi byla zpráva doplněna prohlášením britského ministerstva zemědělství, které prohlásilo, že ji nebude studovat, dokud nebude presentována v seriózní formě.

  O tři dny později se zmíněná informace objevila v jiném článku BL v této formě: "Mezi tím zjistil jeden německý vědec, že gen, který byl použit k modifikaci olejnaté řepky, dokáže přeskočit bariéru mezi biologickými druhy a umí se etablovat ve střevech včel."

  Ten, kdo nezná první versi zprávy a neví, že Němec nic nepublikoval, ale pouze učinil prohlášení pro televisi, je její druhou versí uveden v zásadní omyl, protože si může myslet, že to tak skutečně je.

  Stejně bezcenná - a stejně matoucí - je zpráva typu "zvýšení" radioaktivity v jaderné elektrárně - pokud v ní není uvedeno, co se stalo a jaké procento povolené dávky záření ono zvýšení představuje. Bez takové informace jde o pouhé strašení lidí.

  Vladimíra Bošková, která na základě zprávy v ČT dochází k závěru, že se někdo "měl pídit po tom zda by elektrárnu ihned neměl navštívit nezávislý tým expertů, jehož stanovisko k veřejnosti by bylo věrohodnější než tvrzení těch, kteří jsou na chodu elektrárny přímo existenčně zainteresováni (a tvrdí, ujišťují národ, že je všechno v pořádku - poznámka JJ)."

  Její tvrzení je matoucí, buď z ignorance nebo z úmyslu.

  Provoz jaderné elektrárny je totiž přísně regulován. Součástí provozní licence je povinnost měřit v předepsaných intervalech a na předepsaných místech úroveň radioaktivity a v případě překročení varovné hranice, která je velmi konservativná, ohlásit únik radioaktivity nadřazenému orgánu - čímž se informace dostane do veřejné domény.

  Způsob, jakým Vladimíra Bošková s informací pracuje je nehorázný. A hlavně nepravdivý. Je-li zaměstnanec elektrárny na něčem existenčně závislý, je to právě dodržování přísných podmínek obsažených v povolení k provozu.

  Na základě vlastních zkušeností si troufám tvrdit, že kdyby byl nejaderný sektor ekonomiky (české nebo jakékoli jiné) regulován stejně jako sektor jaderný, zhroutila by se celá ekonomika přes noc.

  Jiří Jírovec  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|