pondělí 24. července

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z poslední doby Velká Británie: soud výrazně podpořil svobodu projevu:
 • Úřady ani policie nesmějí bránit zveřejňování skandálů ani o rozvědce (Observer) Budoucí fiasko v Praze?
 • Antikapitalističtí aktivisté z celého světa připravují velké protesty proti zasedání MMF v Praze (Observer) V ČT byla opět reklama na Respekt:
 • Kdo skutečně ovládá Českou televizi? (Jaroslav Plesl) Ještě k rozhovoru Miloše Zemana v ČT:
 • Slabí novináři umožňují politikům manipulovat veřejnost (Ivan Sosna) Britské listy:
 • K Tomáši Pecinovi: Jaké by měly být internetové diskuse (Miloš Štěpánek) Kritika:
 • Špatný sloupek Jana Čulíka: (Václav Pinkava) Oznámení:
 • CET 21: Další soudní prohra CET 21
 • Aero Vodochody: Sériový letoun L 159 ve Farnborough
 • Vydavatel časopisu Týden: Soud s předsedkyní Syndikátu novinářů ČR  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Špatný sloupek Jana Čulíka:

  Čech čtoucí, tma tmoucí...

  Václav Pinkava

  ad: http://www.britskelisty.cz/0007/20000714g.html#06

  Jan Čulík nám nabízí výňatky svých textů z Literárních novin, ze sloupce , který byl šéfredaktorem Jakubem Patočkou nedávno 'utnut', prý ne kvůli jejich kvalitě, nýbrž jaksi 'za trest', kvůli naštětění... Proč nám tyto články z druhé ruky pan Čulík nabízí? Máme posoudit jaká je to ztráta pro čtenáře Literárek? Jaká je úroveň těchto článků? Jsou-li na zajímavá témata? Jsou-li dobře napsané? Jsou-li vůči sdělovaným skutečnostem kritické a analytické, nebo jenom cosi papouškující a překládající? Pomáhají-li čtenáři dát si věci do souvislostí? A tak dále...

  Budiž.

  (Vůbec ne) namátkou jsem vybral tento článek:-

  "Češi čtou skoro nejvíc na světě a Britové se nejčastěji dívají na televizi. Zdrojem sebekritického pohledu je pro britská média právě zveřejněná studie Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, o gramotnosti a vlivu televize na populaci. Podle procenta obyvatel, kteří přečtou alespoň jednu knihu za měsíc, je Česká republika v Evropě na druhém místě, za Novým Zélandem, kdežto Velká Británie se v tomto žebříčku umístila až na třináctém místě. Jenže rozdíl v počtu obyvatel, kteří v těchto zemích čtou, je malý: na Novém Zélandě a v ČR přečte alespoň jednu knihu za měsíc 65 procent obyvatel, v Británii 60 procent obyvatel. V Británii se dívá na televizi alespoň dvě hodiny denně nejvíc lidí v Evropě (60 procent), ČR je s cca 50 procenty obyvatel sledujícími televizi aspoň dvě hodiny denně na čtvrtém místě, za Británií, Novým Zélandem a Německem. Británie však má velký počet lidí, kteří si nevědí rady s četbou oficiálních dokumentů, skončila v tomto ohledu na 15. místě (ČR je na 5. místě), co se týče schopnosti lidí číst prózu, Británie je na 13. místě, ČR na 15. místě. Vysoká míra sledování televize ochromuje gramotnost obyvatelstva, argumentují autoři studie. V severských zemích však televize gramotnost občanů příliš nepoškozuje, protože všechny zahraniční filmy jsou tam vysílány s podtitulky a nejsou dabovány do domácího jazyka. "

  Jakožto pomyslný Bohemicus legens (?) - vyhledal jsem si i webovou stránku OECD - http://www.oecd.org/els/pdfs/Education/Literacy3.pdf, ve snaze lépe porozumět metodice a závěrům studie - leč marně, je tam vydán jen úvod, studii ať si zájemce objedná.

  Vyzkoušel jsem si tedy svoji schopnost porozumět samotnému textu pana Čulíka.

  Poučil jsem se takto:-

  a) Nový Zéland je překvapivě v Evropě neboť je "Česká republika v Evropě na druhém místě, za Novým Zélandem" (?!)

  b) "Rozdíl v počtu obyvatel, kteří v těchto zemích čtou, je malý", překvapivě vyplývá ze skutečnosti, že rozdíl v číslech procent ze zcela odlišně velikých populací je malý. Takže 65 z české populace je srovnatelné ze 60 procenty z britské populace, co do počtu obyvatel (?!).

  c) Nejvíc televizních diváků v Evropě si za účelem dívání na televizi překvapivě jezdí do Británie, aby se tam na televizi dívali - viz věta " V Británii se dívá na televizi alespoň dvě hodiny denně nejvíc lidí v Evropě" (?!)

  d) Zajímavé je, že přestože "Češi" čtou knihy více než "Briti" (kteří Češi, více než kteří Briti? - to by teprve byla ta správná otázka, prosta statistického stírání v jeden celek), "co se týče schopnosti lidí číst prózu, Británie je na 13. místě, ČR na 15. místě " Hmmm. S tímhle mám problém, asi proto, že jsem Čech. Ať tohle čtu jakkoli, s ohledem na ostatní uvedené údaje Češi buď čtou knihy ale v knihách je místo prózy něco jiného - poezie? svazek Jana Kavana? - anebo, navzdory svému čtení knih více než Briti, nerozumějí tomu co čtou tak jako ti Briti, kteří čtou, a to přesto, že všobecní Briti víc než všeobecní Češi, čumí na telku. Čumí více, nebo jen déle? Sledují? Rozumějí? Atd. atd...

  Avšak nabízená analýza autorů je přímo v rozporu s danými výsledky, když se usuzuje, že úpadek čtení u Britů zavinila vysoká sledovanost televize " Vysoká míra sledování televize ochromuje gramotnost obyvatelstva, argumentují autoři studie. " Jakže, prosím?

  ------------------

  Pane Čulíku, nebylo by na místě takhle logicky špatnou studii rozcupat, než ji jen tak ve zkratce konstatovat na stránkách Literárních novin ?

  Z poznámku by třeba stálo, že jde o odlišné jazyky. Odlišné jazyky mají odlišnou gramatickou a pravopisnou náročnost. Nelogičnost a náročnost anglického pravopisu, které podle psychologických studií dělá výrazné potíže Angličanovi s IQ pod 80, aneb zhruba desetině populace, je nejspíš tím nejjasnějším odůvodněním vysokého procenta negramotnosti dospělých Britů. V případě češtiny stačí na schopnost číst a psát IQ kolem 70, pokud si vzpomínám, a chudších duchem je už pramálo. Brit, který si s knížkou neporadí, bude asi poslouchat angličtinu mluvenou, čili sledovat radio či čumět do televize. Takže pomyslná a naprosto nevyplývající kausalita více TV -> nižší gramotnost bude spíše opačná? Kdo je negramotný, kouká na TV, a basta. Ti Angličané, kteří si s anglickou knížkou poradí, právě proto, že jde o výše postavenou laťku gramotnosti, se budou chovat jako populace jako uvědomělejší čtenáři, neboť mezi nimi není ta část populace, která ještě dokáže naučit se číst a psát, ale už nedokáže napsanému tak docela rozumět. Mezi tyto však nepatří čtenáři Literárních novin. Soudný čtenář Literárek, mezi které žel nepatřím, si ve výše uvedeném článku najde pramálo přínosného. Takže zmíněný článek do tohoto média svou úrovní nepatří, epicentrum stranou.

  Tak nějak bych to viděl.

  Poznámka JČ: Pan Pinkava má pravdu. Zjišťuji, že jsem v Britských listech omylem zveřejnil jakousi předběžnou verzi tohoto sloupku, která obsahuje četné chyby, které ve verzi zaslané do Literárních novin už nebyly. Zejména jde o to opakované "v Evropě" - zmiňovaná studie je celosvětová. Jakmile najdu správnou, opravenou verzi, inkriminované vydání BL opravím. Formulace "Jenže rozdíl v počtu obyvatel je malý" měla znít "rozdíl v procentech obyvatel je malý" (tato chyba zůstala i v textu v Literárkách). Údaj o tom, že podle autorů studie vysílání nedabovaných filmů podporuje vyšší míru četby knih, mají autoři studie z analýzy zvyků populace ohledně čtení ze zemí, kde se nevysílají dabované filmy, například ze Skandinávie, o tom byla ve sloupku zmínka. Je možná pravda, že zpráva byla natolik zestručněna, že je nesrozumitelná, sloupek je ovšem rozsahem pevně omezen. Tři "zánovní" sloupky jsem zveřejnil v BL jen proto, že naposled, když jsem to učinil (někdy v lednu 2000), vyvolaly sloupky v BL velmi dlouhou debatu.  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|