úterý 8. srpna

O B S A H

Co je nového v České republice:

 • Komentovaný přehled zpráv Odkazy:
 • Výběr nejzajímavějších článků z  poslední doby Výhodná práce pro počítačové odborníky v zahraničí:
 • Globální digitální obchod (Jiří Janeček) Sdělovací prostředky:
 • Česká televize ignoruje problémy Německa (Jaroslav Polák) Britské listy:
 • Oddechový příspěvek do "debaty o debatě" (Miloš Štěpánek) Kateřina Dostálová o televizích v časopisu Profit:
 • "Radní televize neuhlídali" (plus poznámka JČ, co Dostálová zanedbala) Česká republika:
 • Tak jak se vlastně jmenujeme? (Václav Pinkava) Pokračuje diskuse o Temelínu:
 • Jaderná energie je perspektivnější (Milan Cihlář)
 • Nejsem proti jaderné energetice v bezpečném provedení (Oldřich Maděra)
 • Nepříjemné otázky o jaderné energii (Oldřich Maděra, Pavel Góra)
 • Poznámky k energetické politice (Oldřich Maděra a Jan Horyna)
 • Jsem proti "zelené" ideologii (Miloš Zahradník) Ekologie v ČR:
 • Výstava "Živá voda" v Jindřichově Hradci (Děti Země)
 • Ministerstvo dalo Českému krasu šanci (Děti Země)  Ikona pro Vaši stránku...

  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|


 • Děti Země: Ministerstvo dalo Českému krasu šanci

  Ministerstvo životního prostředí ČR vydalo Stanovisko o hodnocení vlivu pro záměr pokračování těžby ve Velkolomu Čertovy schody uvnitř chráněné oblasti Český kras. Občanské sdružení Děti Země kladně hodnotí, že obsahuje i podmínku odpisu zásob vápenců koněpruského ložiska z území II. zón chráněné krajinné oblasti. Tento požadavek byl jedním z nejzásadnějších v rámci procesu posuzování vlivů a podporovala ho celá řada obcí, odborníků a občanských sdružení. Ministerstvo ve svém stanovisku ukládá těžaři povinnost připravit odpis zásob do konce roku 2001.

  "Předpokládáme, že se těžař bude pokoušet tuto podmínku obejít, tak jako to udělal již v minulosti, kdy obstrukcemi zabránil odpisu zásob navrženému v roce 1995. Přesto je však tento úspěch velice významný a pomůže občanským iniciativám a obcím chránit cennou přírodní lokalitu. Naším cílem je, aby velkolom již dále nepostupoval a těžba byla výrazně omezena a využívána výhradně pro ušlechtilé účely. Stanovisko ministerstva je dalším krokem k nápravě nenormálního stavu, kdy v chráněné oblasti probíhá masivní těžba," řekl vedoucí berounské pobočky Dětí Země Michal Štingl.

  K podmínce MŽP ČR by měl přihlédnout i báňský úřad, který bude vydávat povolení k těžbě a do něho by měla být tato podmínka rovněž zanesena. Děti Země budou rovněž účastníky řízení a splnění této podmínky budou prosazovat.

  Současný dobývací prostor představuje téměř 400 hektarů, přičemž samotný lom pokrývá zhruba jeho čtvrtinu. To dává možnost k neuvážené těžbě a špatnému hospodaření. Tuto situaci musí vyřešit vlastník ložiska a tím je stát. Tomu se nabízí uvedená možnost odpisu zásob, tedy převodu z kategorie bilančních do nebilančních, čímž budou tyto plochy v budoucnu uchráněny. Takový postup je podle zákona možný v případě, že jiný celospolečenský zájem převáží na zájmem vytěžení ložiska. Proto občanské iniciativy, všechny dotčené obce, ale i odborníci a osobnosti požadují prostřednictvím petice Pro Český kras a českou krajinu II, odpis všech části dobývacího prostoru Koněprusy a Suchomasty, které zasahují do I. a II. zón chráněné oblasti. Tento požadavek odpovídá zákonu o ochraně přírody a krajiny, který stanovuje, že ve druhých zónách CHKO jsou zakázány terénní práce značného rozsahu. Schválená surovinová politika státu rovněž požaduje útlum těžby ve druhých zónách. Neexistuje žádný rozumný důvod odpis zásob neprovést.

  Úplné znění stanoviska a další dokumenty k procesu posuzování vlivů najdete na internetové adrese www.ceskykras.cz/eia.


  |- Ascii 7Bit -|- PC Latin 2 -|- ISO Latin 2 -|- CP 1250 -|- Mac -|- Kameničtí -|